เพิ่มเนื้อหาลงในหน้างานของชั้นเรียน

หน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับครู

ในฐานะครูของ Classroom คุณจะโพสต์เนื้อหาของทรัพยากร เช่น หลักสูตร กฎของห้องเรียน หรือการอ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้องลงในหน้างานของชั้นเรียนได้ 

คุณจะจัดเนื้อหาตามหัวข้อ จัดเรียงเนื้อหาใหม่ และกำหนดเนื้อหาเพื่อโพสต์ในภายหลังได้ เช่นเดียวกับโพสต์ประเภทอื่นๆ ในหน้างานของชั้นเรียน

หมายเหตุ: หากคุณเคยโพสต์เนื้อหาของชั้นเรียนในหน้า "เกี่ยวกับ" เนื้อหาดังกล่าวจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน และจะอัปโหลดไปยังหน้างานของชั้นเรียนได้

หากไม่ทราบว่าชั้นเรียนของคุณกำลังใช้งาน Classwork หรือไม่ โปรดดูที่ชั้นเรียนของฉันมีหน้า Classwork ไหม

เพิ่มสื่อการสอน

เมื่อคุณเพิ่มสื่อการสอนลงในหน้างานของชั้นเรียน คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้

เพิ่มสื่อการสอน

 1. แตะ Classroom Classroom แล้ว ชั้นเรียน
 2. แตะงานของชั้นเรียน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม

 3. แตะเพิ่ม เพิ่ม แล้ว สื่อการสอน
  แตะ "เนื้อหาของหลักสูตร"
 4. ป้อนชื่อและคำอธิบาย
  ป้อนชื่อ

เพิ่มไฟล์แนบ

คุณเพิ่มไฟล์ Google ไดรฟ์ ลิงก์ หรือวิดีโอ YouTube ลงในสื่อการสอนได้

แตะแนบ แนบ แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้

 • หากต้องการแนบรายการในไดรฟ์ ให้แตะไดรฟ์ Google ไดรฟ์ แล้วแตะรายการ จากนั้นแตะ เลือก
  หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้แตะคัดลอก Classroom จะทำสำเนาเพื่อแนบไปกับงาน และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน
 • หากต้องการแนบลิงก์ ให้แตะลิงก์ ลิงก์ แล้วป้อน URL จากนั้นแตะเพิ่ม
 • หากต้องการแนบไฟล์จากอุปกรณ์ ให้แตะไฟล์ อัปโหลด แล้วเลือกไฟล์ จากนั้นแตะเปิด
 • หากต้องการแนบวิดีโอ YouTube ให้แตะ YouTube YouTube แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • ค้นหาวิดีโอที่ต้องการแนบด้วยวิธีต่อไปนี้
   1. ป้อนคีย์เวิร์ดในช่องค้นหา แล้วแตะค้นหา ค้นหา
   2. แตะวิดีโอที่ต้องการ แล้วแตะแทรก
  • แนบลิงก์วิดีโอด้วยวิธีต่อไปนี้
   1. ป้อน URL แล้วแตะค้นหา ค้นหา
   2. แตะวิดีโอ แล้ว แทรก
 • หากต้องการถ่ายภาพ ให้แตะถ่ายภาพ กล้อง ถ่ายภาพ แล้วแตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น
 • หากต้องการบันทึกวิดีโอ ให้แตะบันทึกวิดีโอ บันทึกวิดีโอ บันทึกวิดีโอ แล้วแตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น
 • หากต้องการเพิ่ม PDF ใหม่ ให้แตะ PDF ใหม่ PDF ใหม่ คุณเขียนหมายเหตุหรือวาดภาพใน PDF ได้ เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว บันทึก

แตะนำออก นำออก ข้างไฟล์แนบนั้นเพื่อลบไฟล์แนบ

โพสต์ไปยังหนึ่งชั้นเรียนขึ้นไป

 1. แตะถัดไป ถัดไป ถัดจากชื่อชั้นเรียน
  เลือกชั้นเรียน
 2. แตะที่ชั้นเรียนเพิ่มเติมที่ต้องการ แล้ว เสร็จสิ้น
  แตะ "เสร็จสิ้น"
  หมายเหตุ: คุณโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในหลายชั้นเรียนไม่ได้ เพราะการโพสต์ในหลายชั้นเรียนจะแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้น

โพสต์ถึงนักเรียนแต่ละคน

โดยค่าเริ่มต้นจะมีการโพสต์สื่อการสอนสำหรับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน ซึ่งคุณโพสต์สื่อการสอนไปยังนักเรียนแต่ละคนได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการรวมกันมากกว่าหนึ่งชั้นเรียน คุณจะโพสต์ไปยังนักเรียนแต่ละคนไม่ได้ นอกจากนี้คุณยังไม่สามารถโพสต์ไปยังนักเรียนแต่ละคนได้มากกว่า 100 คนต่อครั้ง

 1. แตะนักเรียนทุกคน จากนั้นแตะนักเรียนทุกคนอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือก
  แตะ "นักเรียนทุกคน"
 2. แตะนักเรียนที่คุณต้องการโพสต์สื่อการสอนให้
 3. แตะเสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนที่คุณโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียน หากต้องการดูชื่อนักเรียน ให้แตะจำนวนนักเรียนในสื่อการสอนนั้น

เพิ่มหัวข้อ

 1. แตะไม่มีหัวข้อ
 2. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • แตะเพิ่มหัวข้อแล้วป้อนชื่อหัวข้อเพื่อสร้างหัวข้อ
  • แตะหัวข้อในรายการ
 3. แตะบันทึก
โพสต์ กำหนดเวลา หรือบันทึกสื่อการสอนฉบับร่าง
หากต้องการโพสต์สื่อการสอนทันที ให้แตะโพสต์ โพสต์

หากต้องการกำหนดเวลาให้โพสต์สื่อการสอนในภายหลัง ให้ทำดังนี้

 1. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว กำหนดเวลา
 2. ในส่วนกำหนดเวลาสำหรับวันที่ ให้แตะวันที่ แล้วเลือกวันที่และเวลา
 3. แตะกำหนดการ
  ระบบจะโพสต์สื่อการสอนโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่กำหนดไว้

หากต้องการบันทึกสื่อการสอนเป็นฉบับร่าง ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว บันทึกฉบับร่าง

แตะงานของชั้นเรียนเพื่อดูสื่อการสอนที่กำหนดเวลาและสื่อการสอนฉบับร่าง ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม

แก้ไขสื่อการสอน

หมายเหตุ: หากโพสต์สื่อการสอนไปยังหลายชั้นเรียน การแก้ไขสื่อการสอนในหนึ่งชั้นเรียนจะไม่เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนอื่นๆ

 1. แตะ Classroom Classroom แล้ว ชั้นเรียน
 2. แตะงานของชั้นเรียน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว แก้ไขถัดจากสื่อการสอน
  แตะ "แก้ไข"
 4. เลือกตัวเลือก
  • หากต้องการแก้ไขโพสต์สื่อการสอน: ทำการเปลี่ยนแปลงและแตะบันทึก
  • หากต้องการแก้ไขสื่อการสอนที่กำหนดเวลาไว้: ทำการเปลี่ยนแปลงและแตะกำหนดเวลา
  • หากต้องการแก้ไขสื่อการสอนฉบับร่าง: แก้ไขตามต้องการ และแตะโพสต์ โพสต์ หรือเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว กำหนดเวลา
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร