Aiheiden lisääminen Tehtävät-sivulle

Tämä sivu on tarkoitettu opettajille.

Huom. Classroomin edellinen versio (jossa ei ole Tehtävät-sivua) poistettiin käytöstä 4.9.2019. Lisätietoja on Classroom-ryhmät, joilla ei ole Tehtävät-sivua ‑artikkelissa.

Tehtävät-sivulla voit ryhmitellä tehtäviä, kysymyksiä ja ryhmän materiaaleja aiheittain.

Aiheita voi käyttää moduulien tai opetusjaksojen tapaan, jolloin tehtävät ja materiaalit puolestaan ovat kuin yksittäisiä oppitunteja. Viestit voi järjestää uudelleen aiheen mukaan ja aiheet edelleen opetussuunnitelman mukaan.

Viesteissä ei välttämättä tarvitse käyttää aiheita. Jos et määritä aihetta, viesti näytetään Tehtävät-sivun yläreunassa.

Aiheen luominen

 1. Napauta Classroom Classroom ja sitten valitse ryhmä.
 2. Napauta Tehtävät Tehtävät
 3. Napauta Lisää Lisää ja sitten Aihe.
 4. Kirjoita aiheen nimi ja sitten napauta Lisää.

Oppilaat näkevät vain sellaiset aiheet, joissa on julkaistuja viestejä.
 

Aiheen lisääminen tehtäviin tai kysymyksiin

Huom. Jos tehtävä on julkaistu usealle ryhmälle, sen muokkaaminen yhden ryhmän sivulla ei aiheuta muutoksia muiden ryhmien tehtäviin.

 1. Napauta Classroom Classroom ja sitten valitse ryhmä.
 2. Napauta Tehtävät Tehtävät
 3. Siirry muokkaustilaan napauttamalla tehtävää tai kysymystä.
 4. Napauta Ei aihetta.
 5. Valitse seuraavista:
  • Luo aihe napauttamalla Lisää aihe, kirjoittamalla aiheen nimi ja napauttamalla Tallenna.
  • Valitse aihe luettelosta napauttamalla sitä ja valitse Tallenna.
 6. Vahvista napauttamalla Tallenna.

Huom. Voit lisätä tehtävään tai kysymykseen vain yhden aiheen.

Jos tarvitset ohjeita tehtävien ja kysymysten luomiseen, katso artikkelit Tehtävän luominen ja Kysymyksen luominen.

Aiheen lisääminen ryhmän materiaaliin

 1. Napauta Classroom Classroom ja sitten valitse ryhmä.
 2. Napauta Tehtävät Tehtävät
 3. Siirry muokkaustilaan napauttamalla ryhmän materiaalia.
 4. Napauta Ei aihetta.
 5. Valitse seuraavista:
  • Luo aihe napauttamalla Lisää aihe, kirjoittamalla aiheen nimi ja napauttamalla Tallenna.
  • Valitse aihe luettelosta napauttamalla sitä ja valitse Tallenna.
 6. Vahvista napauttamalla Tallenna.

Huom. Voit lisätä ryhmän materiaaliin vain yhden aiheen.

Jos tarvitset ohjeita ryhmän materiaalien luomiseen, katso artikkeli Materiaalin lisääminen Tehtävät-sivulle.

Suodattaminen aiheen mukaan

Voit nähdä kaikki tiettyyn aiheeseen liittyvät viestisi ja siirtyä nopeasti aiheesta toiseen aihesuodattimen avulla.
 1. Napauta Classroom Classroom ja sitten valitse ryhmä.
 2. Napauta Tehtävät Tehtävät.  
 3. Napauta yläreunasta Suodata Suodata ja sitten valitse aihe.
  Näet kyseiseen aiheeseen liittyvät viestit. Jos et ole vielä julkaissut aiheeseen mitään, näet ilmoituksen Ei aiheeseen liittyviä viestejä.
 4. (Valinnainen) Jos haluat palata aiheisiin, valitse Suodata Suodata uudelleen.
 5. (Valinnainen) Jos haluat palata Tehtävät-sivulle, toimi seuraavasti:
  • Napauta aihenäkymästä Takaisin Takaisin.
  • Valitse aihevalikosta Sulje Sulje.

Aiheiden järjestyksen muuttaminen

 1. Napauta Classroom Classroom ja sitten valitse ryhmä.
 2. Napauta Tehtävät Tehtävät
 3. Voit muuttaa aiheiden järjestystä painamalla aihetta pitkään ja vetämällä sen uuteen paikkaan.

Aiheeseen liittyvien viestien järjestyksen muuttaminen

 1. Napauta Classroom Classroom ja sitten valitse ryhmä.
 2. Napauta Tehtävät Tehtävät
 3. Voit muuttaa viestien järjestystä painamalla viestiä pitkään ja vetämällä sen uuteen paikkaan.

Aiheen nimeäminen uudelleen

 1. Napauta Classroom Classroom ja sitten valitse ryhmä.
 2. Napauta Tehtävät Tehtävät
 3. Napauta aiheen nimen vierestä Lisää Lisää ja sitten  Nimeä aihe uudelleen.
 4. Nimeä aihe uudelleen ja napauta Valmis.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?