คัดลอกชั้นเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

คุณจะคัดลอกชั้นเรียนที่ใช้งานอยู่หรือชั้นเรียนที่เก็บไว้ซึ่งคุณวางแผนที่จะสอนอีกครั้งได้ เมื่อคุณคัดลอกชั้นเรียนที่เก็บไว้ สำเนาจะกลายเป็นชั้นเรียนที่ใช้งานอยู่ ครูและครูที่ร่วมสอนจะคัดลอกชั้นเรียนได้ โดยครูที่คัดลอกชั้นเรียนจะกลายเป็นเจ้าของหลักของชั้นเรียนที่คัดลอก

รายการใดที่จะคัดลอกไปยังชั้นเรียนใหม่

ระบบจะคัดลอกข้อมูลของชั้นเรียน งานของชั้นเรียน และระบบการตัดเกรดจะไปยังชั้นเรียนใหม่ แต่จะไม่คัดลอกรายการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับชั้นเรียนเดิม เช่น โพสต์ในสตรีมของชั้นเรียน

รายการที่คัดลอกมา
 • ชื่อ
 • ส่วน
 • คำอธิบาย
 • รายวิชาในหลักสูตร
 • หัวข้อ
 • โพสต์จากงานในชั้นเรียน (คัดลอกมาเป็นฉบันร่างโดยไม่มีการกำหนดวันที่)
 • ระบบการตัดเกรด
รายการที่ไม่คัดลอกมา
 • ประกาศจากครู
 • รายการงานในชั้นเรียนที่ลบไปแล้ว
 • นักเรียนและครูที่ร่วมสอน
 • โพสต์ของนักเรียน
 • ไฟล์แนบที่คุณไม่มีสิทธิ์คัดลอก
 • ไฟล์ Google Sites

คัดลอกชั้นเรียน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้น คัดลอกในชั้นเรียนที่ต้องการคัดลอก
  หมายเหตุ: หากไม่เห็นตัวเลือกคัดลอก แสดงว่าคุณไม่ได้เป็นครูในชั้นเรียนดังกล่าว
  คลิก "คัดลอก"
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการแก้ไขชื่อและข้อมูลอื่นๆ ให้ทำการแก้ไขตามที่ต้องการ
  ป้อนชื่อชั้นเรียน
 4. คลิกคัดลอก

หมายเหตุ: ในชั้นเรียนใหม่ ระบบจะบันทึกงานและคำถามที่คัดลอกมาไว้เป็นฉบับร่าง

ในขณะที่ Classroom คัดลอกชั้นเรียน คุณจะออกจากหน้าดังกล่าวเพื่อทำงานอื่นๆ ให้เสร็จได้ เมื่อคัดลอกเสร็จแล้ว คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน

คัดลอกคำถามที่พบบ่อยของชั้นเรียน

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

สิ่งที่คัดลอกไปยังหน้าสตรีมมีอะไรบ้าง

รายการที่คัดลอกมา

 • ชื่อชั้นเรียน
 • ส่วน
 • วิชา

รายการที่ไม่คัดลอกมา

 • หมายเลขห้อง
 • รหัสชั้นเรียน
 • โพสต์และแสดงความคิดเห็น
สิ่งที่คัดลอกไปยังหน้างานของชั้นเรียนมีอะไรบ้าง

รายการที่คัดลอกมา

 • หัวข้อ
 • งาน งานแบบทดสอบ คำถาม (คัดลอกเป็นฉบับร่าง)
 • ไฟล์แนบ (หากคุณมีสิทธิ์คัดลอก)
 • เกณฑ์การให้คะแนนที่เพิ่มไว้ในงาน
 • สื่อการสอนและไฟล์แนบ

รายการที่ไม่คัดลอกมา

 • ไฟล์หรือไฟล์แนบที่คุณไม่มีสิทธิ์คัดลอก
 • ไฟล์ Google Sites
สิ่งที่คัดลอกไปยังหน้าเกรดมีอะไรบ้าง
หน้าเกรดในชั้นเรียนใหม่จะว่างเปล่าจนกว่าคุณจะเพิ่มนักเรียนและโพสต์งานของชั้นเรียน เช่น งานมอบหมายหรือคำถาม

รายการที่คัดลอกมา

 • โพสต์งานของชั้นเรียน เช่น งานมอบหมายหรือคำถาม
 • ระบบการตัดเกรด
 • หมวดหมู่เกรด

รายการที่ไม่คัดลอกมา

 • นักเรียนและเกรดของนักเรียน
สิ่งที่คัดลอกไปยังหน้าผู้คนมีอะไรบ้าง

ผู้คนที่คัดลอก

 • ครูผู้สอนหลัก

ผู้คนที่ไม่คัดลอก

 • ครูร่วมสอน
 • นักเรียน
สิ่งที่คัดลอกไปยังหน้าการตั้งค่ามีอะไรบ้าง

การตั้งค่าที่คัดลอก

 • รายละเอียดทั้งหมดของชั้นเรียน ยกเว้นหมายเลขห้อง
 • การตั้งค่าการตัดเกรดทั้งหมด รวมถึงการตั้งค่าการคำนวณเกรดและหมวดหมู่ต่างๆ

การตั้งค่าที่ไม่ได้คัดลอก

 • การตั้งค่าทั่วไป - ระบบจะเปลี่ยนการตั้งค่ากลับไปเป็นค่าเริ่มต้น 
 • รหัสชั้นเรียน - ระบบจะสร้างรหัสใหม่ให้ชั้นเรียนใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร