แสดงความคิดเห็นในงาน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

คุณจะใช้เครื่องมือให้คะแนนของ Classroom เพื่อแสดงความคิดเห็นให้กับนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะได้ในไฟล์ทุกประเภท คุณจะแสดงความคิดเห็นในงานของนักเรียนและดูแลจัดการคลังความคิดเห็นเพื่อจัดเก็บความคิดเห็นที่ใช้งานบ่อยได้

ไฟล์ที่คุณแนบไปกับงานได้

นักเรียนแนบไฟล์ประเภทใดไปกับงานก็ได้ ซึ่งรวมถึงไฟล์ประเภทต่อไปนี้

 • Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 • Microsoft®️ Word®️, Excel®️ หรือ PowerPoint®️
 • Adobe®️ PDF®️
 • ไฟล์รูปภาพ
 • ไฟล์ TXT
 • ไฟล์วิดีโอ (WEBM, MPEG4, 3GPP, MOV, AVI, MPEG-PS, WMV, FLV, OGG)

ดูงานของนักเรียน

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

เปิดงานของนักเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกงานจากนั้นดูคำถามหรือดูงาน
 4. ทางด้านซ้าย ให้คลิกชื่อนักเรียนจากนั้นไฟล์ที่นักเรียนส่ง
  คลิก "ชื่อนักเรียน"
ดูประวัติการให้คะแนนและการส่งงาน

คุณจะดูการเปลี่ยนแปลงคะแนนของงาน รวมทั้งจำนวนครั้งที่นักเรียนส่งงานที่มอบหมายได้

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะงานที่ส่งแล้วและให้คะแนนแล้วเท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียนจากนั้นคลิกที่งานจากนั้นดูงาน
 3. คลิกชื่อของนักเรียนทางด้านซ้าย
 4.  คลิกดูประวัติ
  ดูประวัติ

 

สลับเปิดดูงานชิ้นต่างๆ ของนักเรียน

หากต้องการดูงานของนักเรียนคนอื่นขณะให้คะแนน โปรดเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • คลิกลูกศรลง "" แล้วเลือกชื่อนักเรียน
  เปลี่ยนนักเรียน

 • คลิกย้อนกลับ "" หรือถัดไป ""
  เปลี่ยนนักเรียน

เพิ่มความคิดเห็น

หากคุณป้อนความคิดเห็นเดียวกันสำหรับนักเรียนหลายคน คุณก็บันทึกความคิดเห็นไว้ใช้ในภายหลังได้ ทั้งนี้คลังความคิดเห็นจะผูกกับบัญชี Google เพื่อให้คุณเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง นักเรียนจะเห็นความคิดเห็นของคุณหลังจากที่คุณส่งงานคืนแล้ว

เพิ่มความคิดเห็นในงานของนักเรียน
 1. เปิดงานของนักเรียนใน Classroom (ดูรายละเอียดด้านบน)
 2. เลือกข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็นและคลิกเพิ่มความคิดเห็น ""
  เพิ่มความคิดเห็น
 3. ป้อนความคิดเห็น แล้วคลิกแสดงความคิดเห็น
เพิ่มและบันทึกความคิดเห็นไว้ใช้ในภายหลัง

คุณเพิ่มความคิดเห็นลงในคลังความคิดเห็นได้ 2 วิธี

เพิ่มความคิดเห็นที่มีอยู่ลงในคลังความคิดเห็น

 1. เปิดงานของนักเรียนใน Classroom (ดูรายละเอียดด้านบน)
 2. ในมุมด้านขวาบนของช่องความคิดเห็น ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นเพิ่มลงในคลังความคิดเห็น
  เพิ่มในคลังความคิดเห็น
 3. แก้ไขตามต้องการ แล้วคลิกเพิ่ม

ป้อนความคิดเห็นลงในคลังความคิดเห็นโดยตรง

 1. เปิดงานของนักเรียนใน Classroom (ดูรายละเอียดด้านบน)
 2. คลิกคลังความคิดเห็นทางด้านขวา
  คลิก "คลังความคิดเห็น"
 3. คลิกเพิ่มลงในคลังความคิดเห็น แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ป้อนความคิดเห็นเดียว - ป้อนความคิดเห็น
  • ป้อนหลายความคิดเห็น - กด Enter หลังจากป้อนความคิดเห็นแต่ละรายการเพื่อเพิ่มความคิดเห็นลงในรายการ
  • ป้อนรายการความคิดเห็นที่เตรียมไว้ - วางรายการของคุณ รายการที่คุณเตรียมไว้ควรมีความคิดเห็น 1 รายการต่อบรรทัด

  คลิกค้นหา

 4. คลิกเพิ่ม

หมายเหตุ: ดูวิธีการแก้ไขความคิดเห็นในคลังความคิดเห็นด้านล่าง

ค้นหาและใช้ความคิดเห็นในคลังความคิดเห็น

คุณจะค้นหาและใช้ความคิดเห็นในคลังความคิดเห็นได้หลายวิธี

ใช้แฮชเพื่อค้นหาความคิดเห็น

 1. เปิดงานของนักเรียนใน Classroom (ดูรายละเอียดด้านบน)
 2. เลือกข้อความและคลิกเพิ่มความคิดเห็น ""
 3. ในช่องความคิดเห็น ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ป้อน # เพื่อดูความคิดเห็น 5 รายการที่ใช้บ่อยที่สุด
  • ป้อน # แล้วป้อนคีย์เวิร์ดหรือวลี
   คุณจะเห็นรายการที่แนะนำขณะที่คุณป้อนข้อความ
   ค้นหา
 4. คลิกความคิดเห็นจากนั้นความคิดเห็น
  คลิกแสดงความคิดเห็น

ค้นหาและคัดลอกความคิดเห็น

 1. คลิกคลังความคิดเห็น ""จากนั้นค้นหา ""

  คลิกค้นหา

 2. ป้อนคีย์เวิร์ดหรือวลี
 3. ชี้ไปที่ความคิดเห็นที่คุณต้องการใช้และคลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
 4. วางความคิดเห็นในช่องความคิดเห็น
 5. แก้ไขความคิดเห็นและคลิกแสดงความคิดเห็น
แก้ไขความคิดเห็นในคลังความคิดเห็น

คุณจะแก้ไขความคิดเห็นในเครื่องมือให้คะแนนหรือในเว็บก็ได้

แก้ไขความคิดเห็นในงานของนักเรียน

 1. เปิดงานของนักเรียนใน Classroom (ดูรายละเอียดด้านบน)
 2. คลิกคลังความคิดเห็น
 3. ชี้ไปที่ความคิดเห็นที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นแก้ไข

  คลิก "แก้ไข"

 4. แก้ไขตามต้องการ แล้วคลิกบันทึก

แก้ไขความคิดเห็นบนเว็บ

 1. ไปที่ classroom.google.com/g/cm
 2. ชี้ไปที่ความคิดเห็นที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นแก้ไข
 3. แก้ไขตามต้องการ แล้วคลิกบันทึก
คัดลอกความคิดเห็นในคลังความคิดเห็น
 1. เปิดงานของนักเรียนใน Classroom (ดูรายละเอียดด้านบน)
 2. คลิกคลังความคิดเห็น""
 3. ชี้ไปที่ความคิดเห็น แล้วคลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
ลบความคิดเห็นจากคลังความคิดเห็น

ลบความคิดเห็นในงานของนักเรียน

 1. เปิดงานของนักเรียนใน Classroom (ดูรายละเอียดด้านบน)
 2. คลิกคลังความคิดเห็น""
 3. ชี้ไปที่ความคิดเห็นจากนั้นคลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นลบ 
 4. คลิกลบเพื่อยืนยัน

ลบความคิดเห็นในเว็บ

 1. ไปที่ classroom.google.com/g/cm
 2. ชี้ไปที่ความคิดเห็นจากนั้นคลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นลบ 
 3. คลิกลบเพื่อยืนยัน
เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

คุณจะเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวถึงนักเรียนได้ นักเรียนจะเห็นและตอบกลับความคิดเห็นของคุณได้เมื่อเปิดงานที่ส่งคืน หากนักเรียนตอบกลับความคิดเห็น คุณจะอ่านและตอบกลับได้ในเครื่องมือให้คะแนน

สำคัญ : คุณจะแก้ไขหรือลบความคิดเห็นส่วนตัวไม่ได้หลังจากโพสต์แล้ว

 1. เปิดงานของนักเรียนใน Classroom (ดูรายละเอียดด้านบน)
 2. คลิกการให้คะแนน ""
  Add private comment<span class="goog-gtc-mt goog-gtc-from-mt-n-0">เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว</span><span class="goog-gtc-tm goog-gtc-from-tm-score-100-ice">เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว</span>
 3. ในส่วนความคิดเห็นส่วนตัว ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวจากนั้นป้อนความคิดเห็นส่วนตัว
 4. คลิกโพสต์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร