Dodawanie komentarzy do projektów

Ta strona jest przeznaczona dla nauczycieli.

Nowe narzędzie do oceniania w Classroom pozwala przekazywać uczniom spersonalizowane komentarze. Narzędzie to daje wiele możliwości, między innymi sprawdzanie projektów zawierających pliki dowolnego typu i płynne przechodzenie między nimi, dodawanie komentarzy na marginesach czy ocenianie i zwracanie zadań.

Typy plików w projekcie

Uczniowie mogą dołączać do projektów pliki dowolnych typów, takie jak:

 • pliki Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google;
 • pliki programów Microsoft®️ Word®️, Excel®️ lub PowerPoint®️;
 • pliki PDF;
 • pliki graficzne;
 • pliki tekstowe;
 • pliki wideo (WebM, MPEG4, 3GPP, MOV, AVI, MPEG-PS, WMV, FLV, OGG).

Wyświetlanie projektów uczniów

Otwieranie projektu ucznia w narzędziu do oceniania

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia potem Zadania.
 3. Kliknij projekt potem Wyświetl pytanie lub Wyświetl projekt.
 4. Kliknij nazwisko ucznia potem wybierz oddany plik.
  Kliknij imię i nazwisko ucznia
  Plik zostanie otwarty w narzędziu do oceniania w Classroom.

Przechodzenie między projektami uczniów

Aby podczas oceniania wyświetlić projekt innego ucznia, wykonaj jedną z tych czynności:

 • Kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz nazwisko ucznia.
  Przełącz uczniów

 • Kliknij Wstecz Wstecz lub Dalej Dalej.
  Przełącz uczniów

Dodawanie komentarza

Jeśli wpisujesz ten sam komentarz dla wielu uczniów, możesz go zapisać do użytku w przyszłości. Bank komentarzy jest powiązany z Twoim kontem Google, więc masz do niego dostęp na każdym komputerze. Aby edytować lub usunąć komentarze w banku komentarzy, wejdź na classroom.google.com/g/cm.

Dodawanie komentarzy do projektu
 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. Zaznacz fragment, który chcesz skomentować, i kliknij Dodaj komentarz Add comment.
  Dodaj komentarz
 3. Wpisz komentarz i kliknij Skomentuj.
Dodawanie komentarzy i zapisywanie ich do użycia później

Komentarze możesz dodawać do banku komentarzy na dwa sposoby.

Dodawanie istniejącego komentarza do banku komentarzy

 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. Aby dodać napisany komentarz do banku komentarzy, w prawym górnym rogu pola komentarza kliknij Więcej Więcej i wybierz Dodaj do banku komentarzy.
  Dodaj do banku komentarzy
 3. (Opcjonalnie) Zmodyfikuj komentarz.
 4. Kliknij Dodaj.

Wpisywanie komentarza bezpośrednio w banku komentarzy

 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Bank komentarzy.
  Kliknij Bank komentarzy
 3. Kliknij Dodaj do banku komentarzy i wpisz treść komentarza.
  Kliknij Szukaj
 4. Kliknij Dodaj.

Uwaga: aby otworzyć bank komentarzy i zmienić jego zawartość, otwórz projekt lub przejdź do menedżera banku komentarzy.

Znajdowanie komentarza w banku komentarzy i wykorzystywanie go ponownie

Są trzy sposoby wyszukiwania komentarzy w banku komentarzy i ponownego ich wykorzystywania.

Używanie znaku # i autouzupełniania

Aby ułatwić znalezienie komentarza, Classroom automatycznie uzupełnia treść wprowadzoną po znaku #. Podczas wpisywania tekstu pojawia się lista pasujących komentarzy. Jest ona zawężana w miarę wpisywania treści.

 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. Zaznacz tekst i kliknij Dodaj komentarz Add comment.
 3. W polu komentarza wpisz # potem dodaj słowo kluczowe lub wyrażenie.
  Sugestie Classroom są automatycznie uzupełniane podczas pisania.
  Szukaj
 4. Aby wstawić komentarz, kliknij komentarz potem Skomentuj.
  Kliknij Skomentuj

Używanie samego znaku #

 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. Zaznacz tekst i kliknij Dodaj komentarz Add comment.
 3. W polu komentarza wpisz tylko znak #. Pojawi się pięć ostatnio użytych komentarzy.

Wyszukiwanie

 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. Zaznacz tekst i kliknij Dodaj komentarz Add comment.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Bank komentarzy potem Szukaj Szukaj.Kliknij Szukaj
 4. Najedź kursorem na komentarz, którego chcesz użyć, i kliknij Więcej Więcej potem Kopiuj do schowka.
 5. Wklej komentarz w polu komentarza.
 6. (Opcjonalnie) Spersonalizuj komentarz.
 7. Kliknij Skomentuj.
Edytowanie komentarza w banku komentarzy
 1. Wykonaj jedną z tych czynności:
 2. W banku komentarzy najedź kursorem na komentarz, który chcesz edytować potem kliknij Opcje komentarza Więcej potem Edytuj.
  Kliknij Edytuj
 3. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.
Kopiowanie komentarza z banku komentarzy
 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. Wyszukaj komentarz w banku komentarzy.
 3. W banku komentarzy najedź kursorem na komentarz potem kliknij Opcje komentarza Więcej potem Kopiuj do schowka.
  Komentarz zostanie skopiowany do schowka.
Usuwanie komentarza z banku komentarzy
 1. Wykonaj jedną z tych czynności:
 2. W banku komentarzy najedź kursorem na komentarz, który chcesz usunąć potem kliknij Opcje komentarza Więcej potem Usuń.
 3. Kliknij Usuń jeszcze raz, aby potwierdzić tę czynność.
Dodawanie prywatnych komentarzy
 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. W sekcji Komentarze prywatne kliknij Dodaj prywatny komentarz.
  Dodaj prywatny komentarz
 3. Wpisz komentarz i kliknij Opublikuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?