Organizujesz naukę na odległość? Dowiedz się, jak to zrobić

Dodawanie komentarzy do projektów

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli.

Narzędzie do oceniania w Classroom pozwala przekazywać uczniom spersonalizowane komentarze do dowolnego typu plików. Możesz dodawać komentarze do zadań uczniów, a te, których używasz najczęściej, zapisywać w banku komentarzy.

Jakie pliki można dołączać do projektów

Uczniowie mogą dołączać do projektów pliki dowolnych typów, na przykład:

 • pliki Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google;
 • pliki programów Microsoft®️ Word®️, Excel®️ lub PowerPoint®️;
 • pliki PDF® (Adobe®);
 • pliki graficzne;
 • pliki TXT;
 • pliki wideo (WebM, MPEG4, 3GPP, MOV, AVI, MPEG-PS, WMV, FLV, OGG).

Wyświetlanie zadań uczniów

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Otwieranie zadań uczniów
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij wybrany projekt a potem Wyświetl pytanie lub Wyświetl projekt.
 4. Po lewej stronie kliknij nazwisko ucznia a potem oddany plik.
  Kliknij imię i nazwisko ucznia
Wyświetlanie historii ocen i przesyłania projektu

Możesz zobaczyć, jak zmieniała się ocena za projekt i ile razy uczeń przesłał zadania w ramach projektu.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku oddanych i ocenionych projektów.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. U góry kliknij Zadania a potem wybrany projekt a potem Wyświetl projekt.
 3. Kliknij nazwisko ucznia po lewej stronie.
 4. Kliknij Zobacz historię.
  Zobacz historię

 

Przechodzenie między zadaniami uczniów

Aby podczas oceniania wyświetlić zadanie innego ucznia, skorzystaj z jednego z poniższych sposobów:

 • Kliknij strzałkę w dół "" i wybierz nazwisko ucznia.
  Przełącz uczniów

 • Kliknij Wstecz "" lub Dalej "".
  Przełącz uczniów

Dodawanie komentarza

Jeśli wpisujesz ten sam komentarz dla wielu uczniów, możesz go zapisać do użytku w przyszłości. Bank komentarzy jest powiązany z Twoim kontem Google, więc masz do niego dostęp na każdym komputerze. Uczniowie zobaczą Twoje uwagi w formie komentarzy, gdy zwrócisz oddane przez nich zadania.

Dodawanie komentarzy do zadań uczniów
 1. Otwórz zadanie ucznia w Classroom (szczegóły znajdziesz powyżej).
 2. Wybierz fragment, który chcesz skomentować, i kliknij Dodaj komentarz "".
  Dodaj komentarz
 3. Wpisz komentarz i kliknij Skomentuj.
Dodawanie komentarzy i zapisywanie ich do użycia później

Komentarze możesz dodawać do banku komentarzy na 2 sposoby.

Dodawanie istniejącego komentarza do banku komentarzy

 1. Otwórz zadanie ucznia w Classroom (szczegóły znajdziesz powyżej).
 2. W prawym górnym rogu pola komentarza kliknij Więcej "" a potem Dodaj do banku komentarzy.
  Dodaj do banku komentarzy
 3. Wprowadź zmiany i kliknij Dodaj.

Wpisywanie komentarza bezpośrednio w banku komentarzy

 1. Otwórz zadanie ucznia w Classroom (szczegóły znajdziesz powyżej).
 2. Po prawej stronie kliknij Bank komentarzy.
  Kliknij Bank komentarzy
 3. Kliknij Dodaj do banku komentarzy i wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Aby wpisać pojedynczy komentarz – wpisz komentarz.
  • Aby wpisać wiele komentarzy – by umieścić komentarze na liście, po wpisaniu każdego z nich naciśnij Enter.
  • Aby wprowadzić listę przygotowanych wcześniej komentarzy – wklej listę. Na przygotowanej liście każdy komentarz powinien znajdować się w osobnym wierszu.

  Kliknij Szukaj

 4. Kliknij Dodaj.

Uwaga: instrukcje dotyczące edytowania komentarza w banku komentarzy znajdziesz poniżej.

Znajdowanie komentarza w banku komentarzy i używanie go ponownie

Istnieje wiele sposobów, by wyszukiwać komentarze w banku komentarzy i z nich korzystać.

Używanie hashtaga do znajdowania komentarzy

 1. Otwórz zadanie ucznia w Classroom (szczegóły znajdziesz powyżej).
 2. Zaznacz tekst i kliknij Dodaj komentarz "".
 3. W polu komentarza wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wpisz #, aby wyświetlić 5 najczęściej używanych komentarzy.
  • Wpisz #, a następnie słowo kluczowe lub wyrażenie.
   Podczas wpisywania tekstu będą pojawiały się sugestie.
   Szukaj
 4. Kliknij wybrany komentarz a potem Skomentuj.
  Kliknij Skomentuj

Wyszukiwanie i kopiowanie komentarza

 1. Kliknij Bank komentarzy "" a potem Szukaj "".

  Kliknij Szukaj

 2. Wpisz słowo kluczowe lub wyrażenie.
 3. Najedź kursorem na komentarz, którego chcesz użyć, i kliknij Więcej "" a potem Kopiuj do schowka.
 4. Wklej komentarz w polu komentarza.
 5. Wprowadź dowolne zmiany w komentarzu i kliknij Skomentuj.
Edytowanie komentarza w banku komentarzy

Komentarze możesz edytować w narzędziu do oceniania lub w przeglądarce.

Edytowanie komentarza w zadaniu ucznia

 1. Otwórz zadanie ucznia w Classroom (szczegóły znajdziesz powyżej).
 2. Kliknij Bank komentarzy.
 3. Najedź kursorem na komentarz, który chcesz edytować, i kliknij Więcej "" a potem Edytuj.

  Kliknij Edytuj

 4. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.

Edytowanie komentarza w przeglądarce

 1. Wejdź na classroom.google.com/g/cm.
 2. Najedź kursorem na komentarz, który chcesz edytować, i kliknij Więcej "" a potem Edytuj.
 3. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.
Kopiowanie komentarza z banku komentarzy
 1. Otwórz zadanie ucznia w Classroom (szczegóły znajdziesz powyżej).
 2. Kliknij Bank komentarzy "".
 3. Najedź kursorem na wybrany komentarz i kliknij Więcej "" a potem Kopiuj do schowka.
Usuwanie komentarza z banku komentarzy

Usuwanie komentarza w zadaniu ucznia

 1. Otwórz zadanie ucznia w Classroom (szczegóły znajdziesz powyżej).
 2. Kliknij Bank komentarzy "".
 3. Najedź kursorem na wybrany komentarz a potem kliknij Więcej "" a potem Usuń.
 4. Kliknij Usuń, by potwierdzić czynność.

Usuwanie komentarza w przeglądarce

 1. Wejdź na classroom.google.com/g/cm.
 2. Najedź kursorem na wybrany komentarz a potem kliknij Więcej "" a potem Usuń.
 3. Kliknij Usuń, by potwierdzić czynność.
Dodawanie prywatnych komentarzy

Możesz dodawać prywatne komentarze dla każdego ucznia. Uczeń będzie mógł zapoznać się z Twoim komentarzem i odpowiedzieć na niego po otwarciu zwróconego projektu. Jeśli uczeń doda do Twojego komentarza odpowiedź, możesz ją przeczytać i odpowiedzieć na nią w narzędziu do oceniania.

Ważne: po opublikowaniu prywatnych komentarzy nie można ich edytować ani usuwać.

 1. Otwórz zadanie ucznia w Classroom (szczegóły znajdziesz powyżej).
 2. Kliknij Ocenianie "".
  Dodaj prywatny komentarz
 3. W sekcji Komentarze prywatne kliknij Dodaj prywatny komentarz a potem i wpisz komentarz.
 4. Kliknij Opublikuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false