Dodawanie komentarzy do projektów

Ta strona jest przeznaczona dla nauczycieli.

Nowe narzędzie do oceniania w Classroom pozwala przekazywać uczniom spersonalizowane komentarze. Narzędzie to daje wiele możliwości, między innymi sprawdzanie projektów zawierających pliki dowolnego typu i płynne przechodzenie między nimi, dodawanie komentarzy na marginesach czy ocenianie i zwracanie zadań.

Typy plików w projekcie

Uczniowie mogą dołączać do projektów pliki dowolnych typów, takie jak:

 • pliki Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google;
 • pliki programów Microsoft®️ Word®️, Excel®️ lub PowerPoint®️;
 • pliki PDF;
 • pliki graficzne;
 • pliki tekstowe;
 • pliki wideo (WebM, MPEG4, 3GPP, MOV, AVI, MPEG-PS, WMV, FLV, OGG).

Wyświetlanie projektów uczniów

Otwieranie projektu ucznia w narzędziu do oceniania

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij projekt a potem Wyświetl pytanie lub Wyświetl projekt.
 4. Kliknij nazwisko ucznia a potem wybierz oddany plik.
  Kliknij imię i nazwisko ucznia
  Plik zostanie otwarty w narzędziu do oceniania w Classroom.

Przechodzenie między projektami uczniów

Aby podczas oceniania wyświetlić projekt innego ucznia, wykonaj jedną z tych czynności:

 • Kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz nazwisko ucznia.
  Przełącz uczniów

 • Kliknij Wstecz Wstecz lub Dalej Dalej.
  Przełącz uczniów

Dodawanie komentarza

Jeśli wpisujesz ten sam komentarz dla wielu uczniów, możesz go zapisać do użytku w przyszłości. Bank komentarzy jest powiązany z Twoim kontem Google, więc masz do niego dostęp na każdym komputerze. Aby edytować lub usunąć komentarze w banku komentarzy, wejdź na classroom.google.com/g/cm.

Dodawanie komentarzy do projektu
 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. Zaznacz fragment, który chcesz skomentować, i kliknij Dodaj komentarz Add comment.
  Dodaj komentarz
 3. Wpisz komentarz i kliknij Skomentuj.
Dodawanie komentarzy i zapisywanie ich do użycia później

Komentarze możesz dodawać do banku komentarzy na dwa sposoby.

Dodawanie istniejącego komentarza do banku komentarzy

 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. Aby dodać napisany komentarz do banku komentarzy, w prawym górnym rogu pola komentarza kliknij Więcej Więcej i wybierz Dodaj do banku komentarzy.
  Dodaj do banku komentarzy
 3. (Opcjonalnie) Zmodyfikuj komentarz.
 4. Kliknij Dodaj.

Wpisywanie komentarza bezpośrednio w banku komentarzy

 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Bank komentarzy.
  Kliknij Bank komentarzy
 3. Kliknij Dodaj do banku komentarzy i wpisz treść komentarza.
  Kliknij Szukaj
 4. Kliknij Dodaj.

Uwaga: aby otworzyć bank komentarzy i zmienić jego zawartość, otwórz projekt lub przejdź do menedżera banku komentarzy.

Znajdowanie komentarza w banku komentarzy i wykorzystywanie go ponownie

Są trzy sposoby wyszukiwania komentarzy w banku komentarzy i ponownego ich wykorzystywania.

Używanie znaku # i autouzupełniania

Aby ułatwić znalezienie komentarza, Classroom automatycznie uzupełnia treść wprowadzoną po znaku #. Podczas wpisywania tekstu pojawia się lista pasujących komentarzy. Jest ona zawężana w miarę wpisywania treści.

 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. Zaznacz tekst i kliknij Dodaj komentarz Add comment.
 3. W polu komentarza wpisz # a potem dodaj słowo kluczowe lub wyrażenie.
  Sugestie Classroom są automatycznie uzupełniane podczas pisania.
  Szukaj
 4. Aby wstawić komentarz, kliknij komentarz a potem Skomentuj.
  Kliknij Skomentuj

Używanie samego znaku #

 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. Zaznacz tekst i kliknij Dodaj komentarz Add comment.
 3. W polu komentarza wpisz tylko znak #. Pojawi się pięć ostatnio użytych komentarzy.

Wyszukiwanie

 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. Zaznacz tekst i kliknij Dodaj komentarz Add comment.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Bank komentarzy a potem Szukaj Szukaj.Kliknij Szukaj
 4. Najedź kursorem na komentarz, którego chcesz użyć, i kliknij Więcej Więcej a potem Kopiuj do schowka.
 5. Wklej komentarz w polu komentarza.
 6. (Opcjonalnie) Spersonalizuj komentarz.
 7. Kliknij Skomentuj.
Edytowanie komentarza w banku komentarzy
 1. Wykonaj jedną z tych czynności:
 2. W banku komentarzy najedź kursorem na komentarz, który chcesz edytować a potem kliknij Opcje komentarza Więcej a potem Edytuj.
  Kliknij Edytuj
 3. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.
Kopiowanie komentarza z banku komentarzy
 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. Wyszukaj komentarz w banku komentarzy.
 3. W banku komentarzy najedź kursorem na komentarz a potem kliknij Opcje komentarza Więcej a potem Kopiuj do schowka.
  Komentarz zostanie skopiowany do schowka.
Usuwanie komentarza z banku komentarzy
 1. Wykonaj jedną z tych czynności:
 2. W banku komentarzy najedź kursorem na komentarz, który chcesz usunąć a potem kliknij Opcje komentarza Więcej a potem Usuń.
 3. Kliknij Usuń jeszcze raz, aby potwierdzić tę czynność.
Dodawanie prywatnych komentarzy
 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. W sekcji Komentarze prywatne kliknij Dodaj prywatny komentarz.
  Dodaj prywatny komentarz
 3. Wpisz komentarz i kliknij Opublikuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?