Dodawanie komentarzy do projektów

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli

Narzędzie do oceniania w Classroom pozwala przekazywać uczniom spersonalizowane komentarze. Umożliwia ono sprawdzanie projektów zawierających pliki dowolnego typu i płynne przechodzenie między nimi. Możesz też dodawać komentarze na marginesach oraz oceniać i zwracać zadania.

Typy plików, które można dołączać

Uczniowie mogą dołączać do projektów pliki dowolnych typów, takie jak:

 • pliki Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google;
 • pliki programów Microsoft®️ Word®️, Excel®️ lub PowerPoint®️;
 • pliki PDF;
 • pliki graficzne;
 • pliki tekstowe;
 • pliki wideo (WebM, MPEG4, 3GPP, MOV, AVI, MPEG-PS, WMV, FLV, OGG).

Wyświetlanie projektów uczniów

Otwieranie projektu ucznia w narzędziu do oceniania

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij projekt a potem Wyświetl pytanie lub Wyświetl projekt.
 4. Kliknij nazwisko ucznia a potem wybierz oddany plik.
  Kliknij imię i nazwisko ucznia
  Plik zostanie otwarty w narzędziu do oceniania w Classroom.

Wyświetlanie historii ocen i przesyłania projektu

Możesz zobaczyć, jak zmieniła się ocena za projekt i ile razy uczeń go przesłał.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku oddanych i ocenionych projektów.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. U góry kliknij Zadania a potem projekt a potem Wyświetl projekt.
 3. Kliknij nazwisko ucznia po lewej stronie.
 4. Kliknij Zobacz historię.
  Zobacz historię

 

Przechodzenie między projektami uczniów

Aby podczas oceniania wyświetlić projekt innego ucznia, wykonaj jedną z tych czynności:

 • Kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz nazwisko ucznia.
  Przełącz uczniów

 • Kliknij Wstecz Wstecz lub Dalej Dalej.
  Przełącz uczniów

Dodawanie komentarza

Jeśli wpisujesz ten sam komentarz dla wielu uczniów, możesz go zapisać do użytku w przyszłości. Bank komentarzy jest powiązany z Twoim kontem Google, więc masz do niego dostęp na każdym komputerze. Aby edytować lub usunąć komentarze w banku komentarzy, wejdź na classroom.google.com/g/cm.

Dodawanie komentarzy do projektu
 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. Zaznacz fragment, który chcesz skomentować i kliknij Dodaj komentarz Add comment.
  Dodaj komentarz
 3. Wpisz komentarz i kliknij Skomentuj.
Dodawanie komentarzy i zapisywanie ich do użycia później

Komentarze możesz dodawać do banku komentarzy na dwa sposoby.

Dodawanie istniejącego komentarza do banku komentarzy

 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. Aby dodać napisany komentarz do banku komentarzy, w prawym górnym rogu pola komentarza kliknij Więcej Więcej i wybierz Dodaj do banku komentarzy.
  Dodaj do banku komentarzy
 3. (Opcjonalnie) Zmodyfikuj komentarz.
 4. Kliknij Dodaj.

Wpisywanie komentarza bezpośrednio w banku komentarzy

 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Bank komentarzy.
  Kliknij Bank komentarzy
 3. Kliknij Dodaj do banku komentarzy i wpisz treść komentarza.
  Kliknij Szukaj
 4. Kliknij Dodaj.
 • (Opcjonalnie) Możesz dodać do banku wiele komentarzy naraz.

 1. Kliknij Dodaj do banku komentarzy  naciśnij Enter po każdym wpisanym komentarzu. Spowoduje to rozpoczęcie każdego komentarza w nowym wierszu, więc Twoje komentarze pojawią się jako lista.
 2. Po zakończeniu kliknij Dodaj.
 • (Opcjonalnie) Możesz dodać listę przygotowanych komentarzy.Na przygotowanej liście powinno znajdować się po jednym komentarzu w wierszu.

 1. Kliknij Dodaj do banku komentarzy  wklej listę. 
 2. Kliknij Dodaj.

Uwaga: aby otworzyć bank komentarzy i zmienić jego zawartość, otwórz projekt lub przejdź do menedżera banku komentarzy.

Znajdowanie komentarza w banku komentarzy i wykorzystywanie go ponownie

Są trzy sposoby wyszukiwania komentarzy w banku komentarzy i ponownego ich wykorzystywania.

Używanie znaku # i autouzupełniania

Aby ułatwić znajdowanie komentarzy, Classroom automatycznie uzupełnia treść wpisaną po znaku #. Podczas wpisywania treści pojawia się lista pasujących komentarzy. Jest ona zawężana w miarę wpisywania treści.

 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. Zaznacz tekst i kliknij Dodaj komentarz Add comment.
 3. W polu komentarza wpisz # a potem dodaj słowo kluczowe lub wyrażenie.
  Sugestie Classroom są automatycznie uzupełniane podczas pisania.
  Szukaj
 4. Aby wstawić komentarz, kliknij go a potem Skomentuj.
  Kliknij Skomentuj

Używanie samego znaku #

 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. Zaznacz tekst i kliknij Dodaj komentarz Add comment.
 3. W polu komentarza wpisz tylko znak #. Pojawi się pięć ostatnio użytych komentarzy.

Wyszukiwanie

 1. W narzędziu do oceniania kliknij Bank komentarzy Comment bank a potem Szukaj Szukaj.Kliknij Szukaj
 2. Najedź kursorem na komentarz, którego chcesz użyć, i kliknij Więcej Więcej a potem Kopiuj do schowka.
 3. Wklej komentarz w polu komentarza.
 4. (Opcjonalnie) Spersonalizuj komentarz.
 5. Kliknij Skomentuj.
Edytowanie komentarza w banku komentarzy
 1. Wykonaj jedną z tych czynności:
 2. Kliknij Bank komentarzy Comment bank.
 3. Najedź kursorem na komentarz, który chcesz edytować a potem kliknij Opcje komentarza Więcej Edytuj.
  Kliknij Edytuj
 4. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.
Kopiowanie komentarza z banku komentarzy
 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. Kliknij Bank komentarzy Comment bank.
 3. Najedź kursorem na komentarz, który chcesz skopiować a potem kliknij Opcje komentarza Więcej Kopiuj do schowka.
  Komentarz zostanie skopiowany do schowka.
Usuwanie komentarza z banku komentarzy
 1. Wykonaj jedną z tych czynności:
 2. Kliknij Bank komentarzy Comment bank.
 3. Najedź kursorem na komentarz, który chcesz usunąć a potem kliknij Opcje komentarza Więcej Usuń.
 4. Jeszcze raz kliknij Usuń.
Dodawanie prywatnych komentarzy

Możesz dodawać prywatne komentarze dla każdego ucznia. Uczeń zapozna się z Twoim komentarzem i odpowie na niego po otwarciu zwróconego projektu. Jeśli uczeń odpowie na Twój komentarz, możesz go przeczytać i odpowiedzieć na niego na stronie Zadania ucznia lub w narzędziu do oceniania.

Ważne: po opublikowaniu prywatnych komentarzy nie można ich edytować ani usuwać.

 1. Otwórz projekt ucznia w narzędziu do oceniania.
 2. Kliknij Ocenianie Ocenianie.
  Dodaj prywatny komentarz
 3. Wpisz komentarz w sekcji Prywatne komentarze.
 4. Kliknij Opublikuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?