Tehtävää koskevan palautteen antaminen

Tämä artikkeli on tarkoitettu opettajille.

Classroomin arviointityökalulla voit antaa oppilaille yksilöllistä palautetta palautuksen tiedostotyypistä riippumatta. Voit kommentoida oppilaiden palauttamia tehtäviä ja ylläpitää kommenttipankkia, johon voit tallentaa useimmin käyttämiäsi kommentteja.

Kotitehtäviin liitettävät tiedostot

Oppilaat voivat liittää kotitehtäviin kaikentyyppisiä tiedostoja, esim.

 • Google Docs-, Sheets- ja Slides-tiedostoja
 • Microsoft®️ Word®️‑, Excel®️‑ ja PowerPoint®️‑tiedostoja
 • Adobe®️ PDF®️ ‑tiedostoja
 • kuvatiedostoja
 • TXT-tiedostoja, ja
 • videotiedostoja (WEBM, MPEG4, 3GPP, MOV, AVI, MPEG-PS, WMV, FLV, OGG).

Oppilaiden palauttamien tehtävien katseleminen

Avaa kaikki  |  Sulje kaikki

Oppilaiden palauttamien tehtävien avaaminen
 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmäja sittenTehtävät.
 3. Klikkaa kotitehtävääja sittenNäytä kysymys tai Näytä kotitehtävä.
 4. Klikkaa vasemmalta oppilaan nimeäja sittenhänen palauttamaansa tiedostoa.
  Klikkaa oppilaan nimeä
Kotitehtävän arvosana- ja palautushistorian katseleminen

Voit tarkistaa, miten kotitehtävän arvosana on muuttunut ja kuinka monta kertaa oppilas on palauttanut kotitehtävän.

Tärkeää: Tämä ominaisuus on käytettävissä vain oppilaiden palauttamissa ja opettajan arvioimissa kotitehtävissä.

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Klikkaa yläreunasta Tehtävätja sittenvalitse kotitehtäväja sittenNäytä kotitehtävä.
 3. Klikkaa vasemmalta oppilaan nimeä.
 4.  Klikkaa Näytä historia.
  Näytä historia

 

Oppilaiden palauttamien tehtävien välillä vaihtaminen

Voit katsella toisen oppilaan palauttamaa tehtävää arvioinnin aikana valitsemalla seuraavista vaihtoehdoista:

 • Klikkaa alanuolta "" ja valitse oppilaan nimi.
  Vaihda oppilasta

 • Klikkaa Takaisin "" tai Seuraava "".
  Vaihda oppilaita

Palautteen lisääminen

Jos kirjoitat saman kommentin useille oppilaille, voit tallentaa kommentin myöhempää käyttöä varten. Kommenttipankki on yhdistetty Google‑tiliisi, joten voit käyttää sitä kaikilla tietokoneilla. Oppilaat näkevät palautteen kommentteina, kun palautat tehtävän.

Kommenttien lisäämien oppilaiden palauttamiin tehtäviin
 1. Avaa Oppilaiden palauttamat tehtävät Classroomissa (ohjeet yllä).
 2. Valitse kommentoitava teksti ja klikkaa Lisää kommentti "".
  Lisää kommentti
 3. Kirjoita kommentti ja klikkaa Kommentoi.
Kommenttien lisääminen ja tallentaminen myöhempää käyttöä varten

Voit lisätä kommentteja kommenttipankkiin kahdella eri tavalla.

Nykyisen kommentin lisääminen kommenttipankkiin

 1. Avaa Oppilaiden palauttamat tehtävät Classroomissa (ohjeet yllä).
 2. Klikkaa kommenttikentän oikeasta yläkulmasta Lisää ""ja sittenLisää kommenttipankkiin.
  Lisää kommenttipankkiin
 3. Tee mahdolliset muutokset ja klikkaa Lisää.

Kommentin lisääminen suoraan kommenttipankkiin

 1. Avaa Oppilaiden palauttamat tehtävät Classroomissa (ohjeet yllä).
 2. Klikkaa oikealta Kommenttipankki.
  Klikkaa Kommenttipankki
 3. Klikkaa Lisää kommenttipankkiin ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:
  • Yksittäisen kommentin lisääminen: Lisää kommentti.
  • Useiden kommenttien lisääminen: Paina Enter jokaisen kirjoittamasi kommentin jälkeen, jotta kommentit lisätään luetteloon.
  • Valmistelemasi kommenttiluettelon lisääminen: Liitä luettelo. Valmistelemassasi luettelossa tulee olla yksi kommentti kullakin rivillä.

  Klikkaa Hae

 4. Valitse Lisää.

Huom. Ohjeet kommentin muokkaamiseen kommenttipankissa ovat jäljempänä.

Kommentin hakeminen ja käyttäminen kommenttipankista

Kommenttipankkiin tallennettujen kommentteja voi hakea ja käyttää monin eri tavoin.

Kommenttien hakeminen hashtagin avulla

 1. Avaa Oppilaiden palauttamat tehtävät Classroomissa (ohjeet yllä).
 2. Valitse teksti ja klikkaa Lisää kommentti "".
 3. Valitse kommenttikentästä vaihtoehto:
  • Kirjoita #, jolloin näet viisi useimmin käytettyä kommenttia.
  • Kirjoita # ja sen jälkeen avainsana tai ‑lause.
   Näet ehdotuksia kirjoittaessasi.
   Haku
 4. Klikkaa kommenttiaja sittenKommentoi.
  Valitse Kommentti

Hae ja kopioi kommentti

 1. Klikkaa Kommenttipankki ""ja sittenHae"".

  Klikkaa Hae

 2. Kirjoita avainsana tai ‑lause
 3. Osoita käytettävää kommenttia ja klikkaa Lisää ""ja sittenKopioi leikepöydälle.
 4. Liitä kommentti kommenttikenttään.
 5. Tee mahdolliset muutokset kommenttiin ja klikkaa Kommentoi.
Kommenttipankissa olevan kommentin muokkaaminen

Voit muokata kommenttia arviointityökalussa tai verkkoversiossa.

Oppilaan palauttamassa työssä olevan kommentin muokkaaminen

 1. Avaa Oppilaiden palauttamat tehtävät Classroomissa (ohjeet yllä).
 2. Klikkaa Kommenttipankki.
 3. Osoita muokattavaa kommenttia ja klikkaa Lisää ""ja sittenMuokkaa.

  Klikkaa Muokkaa

 4. Tee muutokset ja klikkaa Tallenna.

Kommentin muokkaaminen verkkoversiossa

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com/g/cm.
 2. Osoita muokattavaa kommenttia ja klikkaa  Lisää ""ja sittenMuokkaa.
 3. Tee muutokset ja klikkaa Tallenna.
Kommentin kopioiminen kommenttipankista
 1. Avaa Oppilaiden palauttamat tehtävät Classroomissa (ohjeet yllä).
 2. Klikkaa Kommenttipankki "".
 3. Osoita kommenttia ja klikkaa Lisää ""ja sittenKopioi leikepöydälle.
Kommentin poistaminen kommenttipankista

Kommentin poistaminen oppilaan palauttamasta tehtävästä

 1. Avaa Oppilaiden palauttamat tehtävät Classroomissa (ohjeet yllä).
 2. Klikkaa Kommenttipankki "".
 3. Osoita poistettavaa kommenttiaja sittenklikkaa Lisää ""ja sittenPoista
 4. Vahvista klikkaamalla Poista.

Kommentin poistaminen verkkoversiossa

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com/g/cm.
 2. Osoita poistettavaa kommenttiaja sittenklikkaa Lisää ""ja sittenPoista
 3. Vahvista klikkaamalla Poista.
Yksityisten kommenttien lisääminen

Voit lisätä oppilaalle yksityisiä kommentteja. Oppilas näkee kommenttisi ja voi vastata siihen, kun hän avaa palauttamasi kotitehtävän. Jos oppilas vastaa kommenttiin, voit lukea vastauksen ja vastata siihen arviointityökalussa.

Tärkeää: Yksityisiä kommentteja ei voi muokata tai poistaa julkaisemisen jälkeen.

 1. Avaa Oppilaiden palauttamat tehtävät Classroomissa (ohjeet yllä).
 2. Klikkaa Arviointi "".
  Lisää yksityinen kommentti
 3. Klikkaa Yksityiset kommentit ‑kohdasta Lisää yksityinen kommenttija sittenkirjoita kommentti.
 4. Valitse Julkaise.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?