ดูงานทั้งหมดของนักเรียนในที่เดียว

ดูรายการของงาน คะแนน และงานที่เลยกำหนดส่งของนักเรียนแต่ละคนได้จากที่เดียว และกรองรายการตามสถานะของงาน คือส่งแล้ว ส่งคืนพร้อมคะแนน หรือเลยกำหนดได้ นอกจากนี้ยังส่งอีเมลรายการงานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้ด้วย

ดูรายการผลงานและสถานะของนักเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกผู้คนที่ด้านบน แล้วคลิกชื่อนักเรียน

  คลิก "ผู้คน"

  หมายเหตุ: คุณดูได้เฉพาะผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมชั้นเรียนเท่านั้น

 4. ตรวจสอบหน้านี้ ดังนี้
  • รายการงานในชั้นเรียน เช่น งานมอบหมาย คำถาม หรือแบบทดสอบ พร้อมวันที่กำหนดส่ง (ถ้ามี)
  • สถานะของงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ส่งแล้ว ส่งช้ากว่ากำหนด หรือไม่ได้ส่ง
  • คะแนนงานของชั้นเรียน
  • สิ่งที่แนบมากับการส่ง คุณจะเห็นไฟล์ "" ถัดจากงาน
  • หากนักเรียนส่งความคิดเห็นส่วนตัวมาให้ คุณจะเห็นความคิดเห็น "" ถัดจากงาน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูรายละเอียดหรือคำตอบ ให้คลิกผลงาน จากนั้น ดูรายละเอียด
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการกรองผลงานของนักเรียน ให้คลิกส่งแล้ว ส่งคืนพร้อมคะแนนแล้ว หรือเลยกำหนดใต้ตัวกรอง
  ตัวกรองงานของนักเรียน
ส่งอีเมลรายการผลงานของนักเรียน

คุณส่งอีเมลรายการให้กับนักเรียนได้ นอกจากนี้ยังส่งอีเมลให้กับผู้ปกครองของนักเรียนได้หากมีการเปิดใช้งานอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การตั้งค่าอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนแล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • คลิกผู้คนที่ด้านบน แล้วคลิกชื่อนักเรียน
  • คลิกงานของชั้นเรียนที่ด้านบน แล้วคลิกงานหรือคำถาม แล้วคลิกชื่อของนักเรียนที่ด้านซ้าย จากนั้นคลิกที่ชื่อนักเรียนอีกครั้งที่ด้านขวา
 3. คลิกอีเมล
 4. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ที่อยู่ถัดจากนักเรียน แล้วเลือกนักเรียน ผู้ปกครอง หรือนักเรียนและผู้ปกครอง

 5. (ไม่บังคับ) ป้อนข้อความ
 6. เลือกช่องรวมสรุปงานของนักเรียนด้วย แล้วคลิกส่ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร