ดูงานทั้งหมดของนักเรียนในที่เดียว

ดูรายการของงาน คะแนน และงานที่เลยกำหนดส่งของนักเรียนแต่ละคนได้จากที่เดียว และกรองรายการตามสถานะของงาน คือส่งแล้ว ส่งคืนพร้อมคะแนน หรือเลยกำหนดได้ นอกจากนี้ยังส่งอีเมลรายการงานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้ด้วย

ดูรายการผลงานและสถานะของนักเรียน
 1. แตะ Classroom Classroom

 2. แตะชั้นเรียน แล้ว ผู้คน 

  แตะ "ผู้คน"

 3. แตะชื่อของนักเรียน

  หมายเหตุ: คุณดูได้เฉพาะผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมชั้นเรียนเท่านั้น

 4. ตรวจสอบหน้านี้ ดังนี้
  • รายการงานในชั้นเรียน เช่น งานมอบหมาย คำถาม หรือแบบทดสอบ พร้อมวันที่กำหนดส่ง (ถ้ามี)
  • สถานะของงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ส่งแล้ว ส่งช้ากว่ากำหนด หรือไม่ได้ส่ง
  • คะแนนงานของชั้นเรียน
  • สิ่งที่แนบมากับการส่ง คุณจะเห็นไฟล์ ไฟล์ ถัดจากงาน
  • หากนักเรียนส่งความคิดเห็นส่วนตัวมาให้ คุณจะเห็นความคิดเห็น ความคิดเห็น ถัดจากงาน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูรายละเอียดหรือคำตอบ ให้แตะผลงาน
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการกรองผลงานของนักเรียน ให้แตะตัวกรอง ตัวกรอง แล้ว ส่งแล้ว ส่งคืนและให้คะแนนแล้ว หรือเลยกำหนด
  กรองงาน
ส่งอีเมลรายการผลงานของนักเรียน

คุณส่งอีเมลรายการให้กับนักเรียนได้ นอกจากนี้ยังส่งอีเมลให้กับผู้ปกครองของนักเรียนได้หากมีการเปิดใช้งานอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การตั้งค่าอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

 1. แตะ Classroom Classroom

 2. แตะชั้นเรียน แล้ว ผู้คน

  แตะ "ผู้คน"

 3. แตะชื่อของนักเรียน

  หมายเหตุ: คุณดูได้เฉพาะผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมชั้นเรียนเท่านั้น

 4. แตะอีเมล อีเมล
 5. แตะลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากนักเรียน แล้วเลือกนักเรียน ผู้ปกครอง หรือนักเรียนและผู้ปกครอง
 6. (ไม่บังคับ) ป้อนข้อความ

  ระบบจะเปิดใช้การตั้งค่ารวมสรุปงานของนักเรียนไว้อยู่แล้ว

  เคล็ดลับ: หากไม่ต้องการรวมสรุปผลงานของนักเรียน ให้ยกเลิกการเลือกช่องนี้

 7. แตะส่ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร