Wyświetlanie wszystkich zadań ucznia w jednym miejscu

Możesz zobaczyć listę projektów, ocen i nieoddanych zadań ucznia w jednym miejscu oraz filtrować je według stanu – oddane, zwrócone i ocenione lub nieoddane. Możesz też przesłać tę listę e-mailem do ucznia oraz jego opiekuna.

Wyświetlanie listy zadań ucznia oraz ich stanu
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Osoby i wybierz nazwisko ucznia.

  Kliknij Osoby

  Uwaga: możesz wyświetlić zadania tylko takich uczniów, którzy dołączyli do zajęć.

 4. Sprawdź, czy ta strona zawiera:
  • listę przypisanych uczniowi zadań z danych zajęć – projektów, pytań lub testów – z terminem oddania, jeśli został ustalony;
  • informacje o stanie zadań (przypisane, oddane, spóźnione, nieoddane);
  • oceny (jeśli jakiekolwiek zadania zostały ocenione);
  • załączniki do przesłanych zadań (oznaczone ikoną pliku "");
  • ikonę komentarza "" obok zadania, jeśli uczeń wysłał Ci prywatny komentarz.
 5. (Opcjonalnie) Aby zobaczyć więcej informacji lub odpowiedzi, kliknij zadanie.a potem Wyświetl szczegóły.
 6. (Opcjonalnie) Aby przefiltrować zadania ucznia, w sekcji Filtry kliknij Oddane, Zwrócone i ocenione lub Nieoddane.
  Filtr Zadania ucznia
Wysyłanie e-maila z listą zadań ucznia

Możesz wysłać listę zadań e-mailem do ucznia. Możesz też przesłać ją pocztą e-mail do opiekuna ucznia, jeśli wiadomości e-mail z podsumowaniami dla opiekunów są włączone. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie e-maili z podsumowaniem dla opiekunów.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia i wybierz opcję:
  • U góry kliknij Osoby i wybierz nazwisko ucznia.
  • U góry kliknij Zadania, kliknij projekt lub pytanie i po lewej stronie wybierz nazwisko ucznia. Następnie po prawej stronie ponownie kliknij jego nazwisko.
 3. Kliknij Wyślij e-maila .
 4. Obok Uczeń kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz Uczeń, Opiekunowie lub Uczeń i opiekunowie.

 5. (Opcjonalnie) Wpisz wiadomość.
 6. Zaznacz pole Dołącz podsumowanie postępów ucznia i kliknij Wyślij.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?