นโยบายโปรแกรมการละเมิดและการบังคับใช้

นโยบายเนื้อหาที่ระบุไว้ด้านล่างนี้มีบทบาทสำคัญต่อการรักษาประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google เราจำเป็นต้องยับยั้งการละเมิดที่บั่นทอนความสามารถในการให้บริการเหล่านี้ และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายด้านล่างเพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายการให้บริการนี้ได้

นโยบายเหล่านี้มีผลกับเนื้อหาเมื่อใช้ Google Classroom ผ่านบัญชี Google ส่วนบุคคล นอกจากนี้ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google รวมทั้งข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายสำหรับบริการแอป Google ซึ่งรวมถึง Google ไดรฟ์, เอกสาร, Gmail และปฏิทิน นโยบายดังกล่าวจะมีผลกับฟีเจอร์ทั้งหมดของ Classroom ซึ่งรวมถึงชื่อหลักสูตร ข้อมูลที่แชร์ในสตรีมของชั้นเรียน การสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน และสื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียน

การใช้นโยบายเหล่านี้อาจมีข้อยกเว้นด้วยเหตุผลด้านศิลปะ การศึกษา สารคดี หรือวิทยาศาสตร์ หรือในกรณีที่สาธารณชนจะได้รับผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญจากการไม่ดำเนินการกับเนื้อหาดังกล่าว โปรดกลับมาอ่านนโยบายเหล่านี้เป็นครั้งคราวเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อกำหนดในการให้บริการของ Google

รายงานการละเมิด

หากคุณคิดว่ามีบุคคลละเมิดนโยบายด้านล่างนี้ โปรดรายงานการละเมิด หากคุณเป็นผู้ใช้ G Suite โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบขององค์กรเพื่อรายงานการละเมิดนโยบายเหล่านี้

หากต้องการรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์หรือปัญหาด้านกฎหมายอื่นๆ โปรดใช้เครื่องมือนี้ซึ่งจะแนะนำขั้นตอนการรายงานเนื้อหาที่คุณเชื่อว่าควรจะนำออกจากบริการของ Google ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายโปรแกรม

บัญชีผู้ใช้

นักเรียนจะใช้ Google Classroom ที่โรงเรียนผ่านบัญชีส่วนบุคคลไม่ได้ หากต้องการใช้ Classroom ร่วมกับนักเรียน โรงเรียนจะต้องลงชื่อสมัครใช้บัญชี G Suite for Education แบบฟรี บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีจะใช้ Classroom ผ่านบัญชีส่วนบุคคลไม่ได้ ดังนั้นระบบจึงไม่แสดงชื่อหลักสูตรและเนื้อหาต่อบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือแนะนำให้ลงทะเบียนบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ใช้ หากคุณเชื่อว่าในโรงเรียนมีการใช้บัญชีส่วนบุคคลกับชั้นเรียนของ Classroom โปรดรายงานชั้นเรียนดังกล่าว

สแปม มัลแวร์ และฟิชชิง

อย่าแสวงหาประโยชน์จาก Google Classroom หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากการจัดระเบียบ การสื่อสาร หรือการทำงานร่วมกันเพื่อการศึกษาหรือตามวัตถุประสงค์ของ Classroom โปรดช่วยกันรักษาให้ผลิตภัณฑ์ของเราปลอดสแปมและมัลแวร์ และอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อการฟิชชิง สแปมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความส่งเสริมการขายหรือเนื้อหาโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งการติดต่อชักชวนคนหมู่มากหรือการติดต่อที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้เรายังไม่อนุญาตให้ส่งผ่านมัลแวร์ ไวรัส โค้ดที่เป็นอันตราย หรือสิ่งใดก็ตามที่อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือรบกวนการทำงานของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของ Google หรือของผู้อื่น อย่าใช้ Classroom เพื่อแอบอ้าง หลอกลวง หรือทำให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าใจผิดจนแชร์ข้อมูล โปรดงดการขอหรือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสผ่าน รายละเอียดด้านการเงิน และหมายเลขประกันสังคม

ความรุนแรง

อย่าส่งเสริมความเกลียดชังหรือความรุนแรง หรือโพสต์ภาพกราฟิกหรือเนื้อหาที่รุนแรงเพื่อทำให้ผู้อื่นขยะแขยงหรือตกใจ คุณอาจใช้เนื้อหาที่น่าสยดสยองเพื่อแสดงถึงมุมมองทางการเมืองหรือสังคม เช่น เรื่องการทารุณสัตว์หรือสงคราม แต่ต้องแน่ใจว่าไม่ได้ใช้รูปภาพดังกล่าวเพียงเพื่อสร้างความตื่นตระหนกอย่างไม่มีเหตุผล และคุณจะแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่คุกคามผู้อื่น ซึ่งหมายความว่าคุณอาจแสดงความเห็นต่างได้ แต่ห้ามข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายบุคคลที่เห็นต่างอย่างรุนแรงหรือจนถึงแก่ชีวิต หรือยุยงส่งเสริมให้มีการทำร้ายร่างกายผู้อื่น เราอาจดำเนินการกับเนื้อหาในกรณีที่มีการข่มขู่อย่างรุนแรงและมีแนวโน้มสูงว่าจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจริง

วาจาสร้างความเกลียดชัง

เราไม่สนับสนุนเนื้อหาที่ส่งเสริมหรือยอมรับความรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเนื่องมาจากสีผิวหรือชาติพันธุ์ ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ อายุ เชื้อชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ/เพศภาวะ หรือเนื้อหาที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อยุยงให้เกิดความเกลียดชังในคุณลักษณะหลักดังกล่าว การดำเนินการนี้อาจเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ถ้าจุดประสงค์หลักคือการโจมตีกลุ่มบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง แสดงว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดข้อกำหนด

เนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย

เราไม่อนุญาตให้องค์กรก่อการร้ายใช้ Google Classroom เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งรวมถึงการสรรหาสมาชิกใหม่เพื่อเข้าร่วมกับองค์กร นอกจากนี้ Classroom ยังห้ามมิให้แชร์เนื้อหาที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายโดยเด็ดขาด เช่น เนื้อหาที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการของผู้ก่อการร้าย เนื้อหาที่ยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือเนื้อหาที่ยกย่องการโจมตีของผู้ก่อการร้าย
หากโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายด้วยวัตถุประสงค์ในด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ
โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจบริบทที่ต้องการนำเสนอ
การล่วงละเมิด การกลั่นแกล้ง และการข่มขู่

อย่าใช้ Google Classroom เพื่อล่วงละเมิด ข่มขู่ กลั่นแกล้ง หรือข่มขู่ และยุยงผู้อื่นให้แสดงพฤติกรรมเหล่านี้ ใครก็ตามที่ใช้บริการของเราเพื่อจงใจกลั่นแกล้งคนอื่น เพื่อข่มขู่ว่าจะทำร้ายบางคนอย่างรุนแรง เพื่อทำให้บางคนถูกมองเป็นวัตถุทางเพศโดยไม่พึงประสงค์ หรือเพื่อละเมิดในลักษณะอื่นๆ อาจถูกนำเนื้อหาที่ละเมิดออกหรือถูกแบนไม่ให้ใช้บริการนั้นอย่างถาวร ในกรณีฉุกเฉิน เราอาจรายงานต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายถึงการคุกคามที่เชื่อว่าจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นจริง พึงระลึกว่า การล่วงละเมิดออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฎหมายในหลายๆ ประเทศ และอาจส่งผลร้ายแรงตามมาในชีวิตจริงทั้งต่อผู้ล่วงละเมิดและผู้ถูกละเมิด

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

ห้ามเผยแพร่รูปภาพหรือวิดีโอที่มีภาพอนาจารหรือแสดงเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง เราอนุญาตให้ผู้ใช้เขียนเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ได้ หากเนื้อหาเหล่านั้นไม่มีรูปภาพหรือวิดีโอประกอบที่แสดงเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง และเนื้อหาดังกล่าวต้องไม่ส่งเสริมหรือแสดงถึงกิจกรรมทางเพศกับเด็กหรือสัตว์ซึ่งไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย นอกจากนี้ เราไม่อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่ส่งต่อการเข้าชมไปยังเนื้อหาอนาจารเชิงพาณิชย์ เราอนุญาตการแสดงภาพเปลือยตามธรรมชาติหรือในเชิงสารคดี (เช่น ภาพแม่ให้นมทารก) รวมถึงการแสดงภาพเปลือยเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ

การหาประโยชน์จากเด็ก

Google ไม่ยอมรับภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยเด็ดขาด คุณอาจปฏิสัมพันธ์กับผู้เยาว์บนแพลตฟอร์มนี้ได้ แต่โปรดอย่าใช้แพลตฟอร์มนี้ทำการปฏิสัมพันธ์กับเด็กเพื่อพยายามหาประโยชน์หรือล่วงละเมิด ตลอดจนเป็นอันตรายทั้งทางกายภาพ อารมณ์ และจิตใจ ห้ามอัปโหลดหรือแชร์เนื้อหาที่หาประโยชน์หรือล่วงละเมิดเด็ก อันได้แก่ ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทุกประเภท (รวมถึงภาพการ์ตูน) และเนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอเด็กในทางเพศ ซึ่งหมายความว่าคุณใช้บริการของเราในการสร้าง ครอบครอง หรือแจกจ่ายรูปภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กไม่ได้ และใช้บริการของเราในการสร้างห้องสมุดรูปภาพเด็กๆ ที่มีการแสดงความคิดเห็นทางเพศอย่างโจ่งแจ้งไม่ได้ เป็นต้น เราจะลบเนื้อหาดังกล่าวและดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการปิดบัญชีและการรายงานไปยัง National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

หากคุณพบเนื้อหาใดๆ ที่คิดว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์จากเด็กในลักษณะนี้ โปรดอย่าแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาดังกล่าว แม้ว่าคุณจะมีเจตนาเพื่อให้ Google รับรู้ถึงเนื้อหานั้นก็ตาม แต่โปรดติดธงทำเครื่องหมายเนื้อหานั้นผ่านลิงก์ รายงานการละเมิด หากคุณพบเนื้อหาดังกล่าวในที่อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อ NCMEC โดยตรง

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับ

ห้ามแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลับ เราไม่อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลลับของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบขับขี่หรือใบอนุญาตอื่นๆ ตลอดจนรหัสผ่านสำหรับบัญชีหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เข้าถึงแบบสาธารณะไม่ได้ โปรดทราบว่าในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือในบันทึกสาธารณะจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับภายใต้นโยบายของเรา

นอกจากนี้ ห้ามโพสต์หรือเผยแพร่รูปภาพหรือวิดีโอของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวแทนทางกฎหมายของผู้เยาว์ก่อน รายงานการละเมิด

กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ห้ามใช้ Google Classroom เพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือส่งเสริมเนื้อหา กิจกรรม หรือการกระทำที่เป็นอันตรายและผิดกฎหมาย เช่น ห้ามส่งเสริมการขายหรือขายยาควบคุมหรือยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ บริการเพื่อนเที่ยว หรือการก่อการร้าย หากเราได้รับแจ้งถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เราจะดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการลบสิทธิ์การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเรา ตลอดจนบัญชี Google ของคุณ หรือรายงานคุณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การละเมิดลิขสิทธิ์

เคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามแชร์เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ผู้อื่นดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ได้โดยไม่ได้รับอนุญาต เรามีนโยบายในการตอบสนองต่อการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สงสัยว่าเกิดขึ้นอย่างชัดเจน การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ซ้ำๆ จะส่งผลให้บัญชีนั้นถูกยกเลิก หากคุณพบการละเมิดนโยบายลิขสิทธิ์ของ Google โปรดรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์

หมายเหตุ: คำแปลนโยบายของเรามีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อความของนโยบายในภาษาของคุณและข้อความฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือว่านโยบายในเวอร์ชันภาษาอังกฤษมีความสำคัญเหนือกว่า
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร