นโยบายโปรแกรมการละเมิดและการบังคับใช้

นโยบายโปรแกรมที่ระบุไว้ด้านล่างนี้จะมีผลกับเนื้อหาเมื่อใช้ Google Classroom กับบัญชี Google ส่วนบุคคล โดยรวมถึงฟีเจอร์ทั้งหมดของ Classroom เช่น ชื่อหลักสูตร ข้อมูลที่แชร์ในสตรีมของชั้นเรียน การสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน และสื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียน นโยบายโปรแกรมที่ระบุไว้ด้านล่างนี้มีบทบาทสำคัญต่อการรักษาประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google 

เราจำเป็นต้องยับยั้งการละเมิดที่บั่นทอนความสามารถในการให้บริการเหล่านี้ และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายด้านล่างเพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายการให้บริการนี้ได้ หลังจากได้รับแจ้งถึงเนื้อหาที่อาจละเมิดนโยบาย เราอาจตรวจสอบเนื้อหานั้นและดำเนินการ ซึ่งรวมถึงการจำกัดสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหา การนำเนื้อหาออก และจำกัดหรือยกเลิกสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ Google

การใช้นโยบายเหล่านี้อาจมีข้อยกเว้นด้วยเหตุผลด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ หรือในกรณีที่สาธารณชนจะได้รับผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญจากการไม่ดำเนินการกับเนื้อหาดังกล่าว 

โปรดกลับมาทบทวนนโยบายเหล่านี้เป็นครั้งคราวเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง และโปรดดูข้อกําหนดในการให้บริการของ Google, นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อกําหนดในการให้บริการและนโยบายสําหรับบริการ Workspace ซึ่งประกอบด้วย Google ไดรฟ์, เอกสาร, Gmail และปฏิทิน

รายงานการละเมิด

หากคุณคิดว่ามีบุคคลละเมิดนโยบายด้านล่างนี้ โปรดรายงานการละเมิด หากคุณเป็นผู้ใช้ Workspace โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบขององค์กรเพื่อรายงานการละเมิดนโยบายเหล่านี้

หากต้องการรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์หรือปัญหาด้านกฎหมายอื่นๆ โปรดใช้เครื่องมือนี้ซึ่งจะแนะนำขั้นตอนการรายงานเนื้อหาที่คุณเชื่อว่าควรจะนำออกจากบริการของ Google ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายโปรแกรม

การลักลอบใช้บัญชี
ห้ามเข้าใช้ข้อมูลบัญชีของผู้ใช้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เราอาจดำเนินการที่เหมาะสมหากได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบใช้บัญชี ซึ่งอาจรวมถึงการรายงานต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนำสิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์บางรายการออก หรือการปิดใช้บัญชี Google
การล่วงละเมิดทางเพศเด็กและการทำให้เด็กตกอยู่ในอันตราย

ห้ามสร้าง อัปโหลด หรือเผยแพร่เนื้อหาที่หาประโยชน์จากเด็กหรือล่วงละเมิดเด็ก ข้อกำหนดนี้รวมถึงสื่อที่มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทั้งหมด หากต้องการรายงานเนื้อหาในผลิตภัณฑ์ของ Google ที่อาจใช้ประโยชน์จากเด็ก ให้คลิก "รายงานการละเมิด" หากคุณพบเนื้อหาในที่อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อตัวแทนที่เหมาะสมในประเทศของคุณโดยตรง

โดยทั่วไป Google ไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการทำอันตรายต่อเด็ก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากเด็ก เช่น

  • "การล่อลวงเด็ก" (เช่น ผูกมิตรกับเด็กทางออนไลน์เพื่อให้ง่ายต่อการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็ก ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ และ/หรือเพื่อให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนภาพทางเพศกับเด็ก)
  • "การกรรโชกทางเพศ" (เช่น ข่มขู่หรือแบล็กเมลเด็กโดยใช้ภาพลับของเด็ก ไม่ว่าจะมีภาพนั้นอยู่จริงๆ หรืออ้างว่ามีก็ตาม)
  • การแสดงภาพผู้เยาว์ในทางเพศ (เช่น ภาพที่แสดง ส่งเสริม หรือสนับสนุนการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก หรือการแสดงภาพเด็กในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการหาประโยชน์จากเด็ก) และ
  • การค้าเด็ก (เช่น โฆษณาเด็กหรือชักชวนเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์)
เราจะนำเนื้อหาดังกล่าวออกและดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการรายงาน National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), จำกัดสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์ และการปิดใช้บัญชี หากคุณเชื่อว่ามีเด็กถูกละเมิด แสวงหาประโยชน์ หรืออยู่ในมือของผู้ค้ามนุษย์ หรือเด็กมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที หากคุณแจ้งตำรวจแล้วแต่ยังคงต้องการความช่วยเหลือ หรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับเด็กที่กำลังตกอยู่ในอันตรายหรือเคยตกอยู่ในอันตรายในผลิตภัณฑ์ของเรา คุณสามารถรายงานพฤติกรรมดังกล่าวต่อ Google
การหลบเลี่ยง
ห้ามกระทำการใดๆ เพื่อหลบเลี่ยงนโยบายของเราหรือลบล้างข้อจำกัดในบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงการสร้างหรือใช้หลายบัญชีหรือวิธีการอื่นๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อกระทำการใดๆ ที่ถูกห้ามไว้ก่อนหน้านี้ เราอาจดำเนินการที่เหมาะสมหากได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการหลบเลี่ยง ซึ่งอาจรวมถึงการรายงานต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนำสิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์บางรายการออก หรือการปิดใช้บัญชี Google
กิจกรรมที่อันตรายและผิดกฎหมาย
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรม สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบุคคลหรือสัตว์โดยตรง ในขณะที่เราอนุญาตให้ใช้ข้อมูลทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะสำหรับเนื้อหานี้ แต่เราจะจำกัดไม่ให้เผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนอันตรายหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยตรง เราจะดำเนินการที่เหมาะสมหากได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงการรายงานต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนำสิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์บางรายการออก หรือการปิดใช้บัญชี Google
การล่วงละเมิด การกลั่นแกล้ง และการข่มขู่
ห้ามล่วงละเมิด กลั่นแกล้ง หรือข่มขู่ผู้อื่น และห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ชักชวนหรือยุยงผู้อื่นให้ทำกิจกรรมเหล่านี้ ข้อกำหนดนี้รวมถึงการจงใจกลั่นแกล้งคนอื่น การข่มขู่ว่าจะทำร้ายผู้อื่นอย่างรุนแรง การทำให้ผู้อื่นถูกมองเป็นวัตถุทางเพศโดยไม่พึงประสงค์ การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นที่อาจนำไปใช้เพื่อการข่มขู่ การกล่าวร้าย หรือการดูถูกเหยื่อจากเหตุความรุนแรงหรือโศกนาฏกรรม ยุยงผู้อื่นให้กระทำสิ่งเหล่านี้หรือล่วงละเมิดใครบางคนด้วยวิธีอื่นๆ โปรดทราบว่าการล่วงละเมิดทางออนไลน์ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายในหลายท้องที่ และอาจส่งผลร้ายแรงตามมาในชีวิตจริงทั้งต่อตัวผู้ละเมิดและเหยื่อ เราอาจดำเนินการตามความเหมาะสม หากได้รับแจ้งว่ามีการข่มขู่ว่าจะทำอันตรายหรือได้รับแจ้งเรื่องสถานการณ์อันตรายอื่นๆ การดำเนินการของเราอาจรวมถึงการแจ้งเรื่องของคุณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำสิทธิ์เข้าถึงบริการบางรายการออกและปิดใช้บัญชี Google ของคุณ
วาจาแสดงความเกลียดชัง
ห้ามมีส่วนร่วมในวาจาสร้างความเกลียดชัง วาจาสร้างความเกลียดชังคือเนื้อหาที่สนับสนุนหรือยอมรับการใช้ความรุนแรง หรือมีเป้าหมายหลักในการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบหรือกระบวนการสร้างสภาวะความเป็นชายขอบ
การแอบอ้างบุคคลอื่นและการสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตน

ห้ามแอบอ้างเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่นหรือสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวคุณ ข้อกำหนดนี้รวมถึงการแอบอ้างเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่นที่คุณไม่ได้เป็นตัวแทน หรือให้ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนของผู้ใช้/เว็บไซต์

รวมถึงการสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือบัญชี หรือปกปิดการเป็นเจ้าของ หรือวัตถุประสงค์หลัก เช่น การสื่อให้เข้าใจผิดหรือตั้งใจปกปิดประเทศต้นทาง หรือรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับตัวคุณเอง เมื่อเผยแพร่เนื้อหาที่มีการชี้นำทางการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนไปยังผู้ใช้ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของคุณ เราอนุญาตให้ทำการล้อเลียน เสียดสี และใช้นามแฝงหรือนามปากกา ตราบเท่าที่คุณหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่มีแนวโน้มที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของคุณ

มัลแวร์และเนื้อหาที่เป็นอันตรายในลักษณะเดียวกัน
ห้ามส่งมัลแวร์หรือเนื้อหาที่รบกวนหรือสร้างความเสียหายต่อการทำงานของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทาง หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ข้อนี้รวมถึงการโฮสต์โดยตรง การฝัง หรือการส่งมัลแวร์ ไวรัส โค้ดทำลายระบบ หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์อื่นๆ หรือเนื้อหาในลักษณะนี้ เนื้อหาดังกล่าวรวมถึงเนื้อหาที่ส่งไวรัส แสดงป๊อปอัป พยายามติดตั้งซอฟต์แวร์โดยที่ผู้ใช้ไม่ได้ยินยอม หรือสร้างความเสียหายในลักษณะอื่นๆ ให้ผู้ใช้ด้วยโค้ดที่เป็นอันตราย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบาย Google Safe Browsing
เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิด

ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่หลอกลวง ทำให้เข้าใจผิด หรือทำให้ผู้ใช้สับสน ดังนี้

  • เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับกระบวนการพลเมืองและประชาธิปไตย: เนื้อหาที่พิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นเท็จและอาจส่งผลเสียต่อการเข้าร่วมหรือความไว้วางใจในกระบวนการพลเมืองหรือประชาธิปไตยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนในที่สาธารณะ สิทธิ์ของผู้สมัครทางการเมืองที่อิงตามอายุหรือสถานที่เกิด ผลการเลือกตั้ง หรือการมีส่วนร่วมของสำมะโนประชากรที่ขัดแย้งกับบันทึกแบบทางการของรัฐบาล นอกจากนี้ยังรวมถึงการกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้องว่าบุคคลสำคัญทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุ หรือกำลังล้มป่วยจากโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
  • เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับทฤษฎีสมคบคิดที่เป็นอันตราย: เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับความเชื่อที่ส่งผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระทำการอย่างเป็นระบบซึ่งก่อให้เกิดอันตรายในวงกว้าง เนื้อหานี้ขัดแย้งกับหลักฐานที่เป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดหรือยุยงให้เกิดความรุนแรง
  • เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติด้านสุขภาพที่เป็นอันตราย: เนื้อหาด้านสุขภาพหรือการแพทย์ที่สร้างความเข้าใจผิด โดยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำบางสิ่งที่อาจนำไปสู่อันตรายทางร่างกายหรืออารมณ์อย่างร้ายแรงต่อบุคคล หรือเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของสาธารณชน
  • สื่อที่ผ่านการดัดแปลง: สื่อที่มีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในลักษณะที่ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิด และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อการเกิดอันตรายขั้นรุนแรงได้
     
ภาพที่โจ่งแจ้งซึ่งไม่ได้รับความยินยอม (NCEI)
ห้ามจัดเก็บหรือแจกจ่ายภาพหรือวิดีโอที่เป็นภาพเปลือยส่วนตัว หรือมีเนื้อหายั่วยุทางเพศทั้งแบบโจ่งแจ้งและไม่โจ่งแจ้งโดยไม่ได้รับการยินยอมจากบุคคลในภาพ หากมีผู้ใดส่งภาพเปลือยส่วนตัว รูปภาพหรือวิดีโอที่มีการแสดงออกเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้งหรือไม่โจ่งแจ้งของคุณ โปรดรายงานให้เราทราบที่นี่
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับ
ห้ามจัดเก็บหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ​ข้อกำหนดนี้รวมถึงการใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต ภาพลายมือชื่อ และเอกสารสุขภาพส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เรามักจะไม่เอาผิดในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเข้าถึงได้โดยทั่วไปในแหล่งอื่นบนอินเทอร์เน็ตหรือในฐานข้อมูลสาธารณะ เช่นกรณีของเลขประจำตัวประชาชนที่แสดงในเว็บไซต์ของทางราชการ
ฟิชชิง
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการฟิชชิง ข้อกำหนดนี้รวมถึงการขอหรือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น รหัสผ่าน รายละเอียดด้านการเงิน และหมายเลขประกันสังคม
สินค้าและบริการควบคุม
ห้ามขาย โฆษณา หรืออำนวยความสะดวกในการขายสินค้าและบริการที่มีการควบคุม ซึ่งหมายรวมถึงแอลกอฮอล์ การพนัน ยา อาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต ยาสูบ ดอกไม้ไฟ อาวุธ และอุปกรณ์ด้านสุขภาพ/การแพทย์
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง
ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่มีเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง เช่น ภาพเปลือย ภาพกิจกรรมทางเพศ และเนื้อหาลามกอนาจาร ข้อนี้รวมถึงการส่งต่อผู้เข้าชมไปยังเว็บไซต์อนาจารเชิงพาณิชย์ด้วย เราอนุญาตภาพเปลือยที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ และศิลปะ
สแปม
ห้ามส่งสแปม ซึ่งอาจรวมถึงเนื้อหาโฆษณาหรือการพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ เนื้อหาไม่พึงประสงค์ที่โปรแกรมอัตโนมัติสร้างขึ้น เนื้อหาซ้ำๆ ที่ไม่พึงประสงค์ เนื้อหาไร้สาระ หรือเนื้อหาที่น่าจะเป็นการชักชวนในวงกว้าง
การละเมิดและรบกวนระบบ
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในทางที่ผิด และห้ามทำอันตราย ลดประสิทธิภาพ หรือสร้างความเสียหายต่อการทำงานของเครือข่าย อุปกรณ์ หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ข้อกำหนดนี้รวมถึงการลดประสิทธิภาพ รบกวน หรือขัดขวางการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้หรือบริการของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าในส่วนใดก็ตาม เราอาจดำเนินการที่เหมาะสมหากได้รับแจ้งข้อมูลเรื่องการรบกวนและการละเมิดต่อระบบ ซึ่งอาจรวมถึงการรายงานต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนำสิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์บางรายการออก หรือการปิดใช้บัญชี Google
องค์กรและกลุ่มเคลื่อนไหวที่ก่อความรุนแรง

องค์กรและกลุ่มเคลื่อนไหวที่ทราบซึ่งก่อความรุนแรงและไม่เกี่ยวข้องกับรัฐจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ 

ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่อํานวยความสะดวกหรือส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเหล่านี้ เช่น การรวบรวมสมาชิก การประสานงานกิจกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ การแชร์คู่มือหรือเอกสารอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตราย การส่งเสริมอุดมการณ์ขององค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐซึ่งก่อความรุนแรง การส่งเสริมการก่อการร้าย การยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือการยกย่องการโจมตีขององค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐซึ่งก่อความรุนแรง 

เราอาจดําเนินการกับผู้ใช้รายนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาดังกล่าว 

เราอาจอนุญาตให้ใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐซึ่งก่อความรุนแรงในบริบทของการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ แต่โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจในบริบทดังกล่าว

รูปภาพผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ห้ามจัดเก็บหรือเผยแพร่รูปภาพของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือตัวแทนทางกฎหมายของเด็กอย่างชัดเจน หากมีการจัดเก็บหรือเผยแพร่รูปภาพของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอม โปรดรายงานให้เราทราบที่นี่
ความรุนแรงและเนื้อหาน่าหวาดกลัว
ห้ามจัดเก็บหรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือนองเลือด ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือสัตว์ในชีวิตจริงโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อก่อให้เกิดความตระหนก หวาดกลัว หรือไร้เหตุผล ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่สื่อถึงความรุนแรงมาก เช่น การตัดแขนหรือขา หรือคลิปที่ถ่ายซากศพที่น่าสะพรึงกลัวในระยะใกล้ และเนื้อหาที่สื่อถึงความรุนแรง เช่น เนื้อหาที่มีเลือดปริมาณมาก เราอาจอนุญาตให้ใช้เนื้อหาในบริบทของการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ แต่โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจในบริบทนี้ ในบางกรณี เนื้อหาอาจรุนแรงหรือน่าสลดเกินกว่าจะให้อยู่บนแพลตฟอร์มของเราได้ ไม่ว่าในบริบทใดๆ และท้ายที่สุด โปรดอย่าส่งเสริมการก่อความรุนแรง 

นโยบายเพิ่มเติม

การละเมิดลิขสิทธิ์
ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ผู้อื่นดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ได้โดยไม่ได้รับอนุญาต เรามีนโยบายที่จะตอบสนองต่อหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ชัดเจน การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ซ้ำๆ จะส่งผลให้บัญชีนั้นถูกยกเลิก หากคุณพบเห็นการละเมิดนโยบายลิขสิทธิ์ของ Google โปรดรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์
บัญชีผู้ใช้
นักเรียนจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ที่โรงเรียนผ่านบัญชีส่วนบุคคลไม่ได้ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับนักเรียน โรงเรียนจะต้องลงชื่อสมัครใช้บัญชี Workspace for Education แบบฟรี หากคุณเชื่อว่าในโรงเรียนมีการใช้บัญชีส่วนบุคคลกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรด รายงานชั้นเรียนดังกล่าว
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false