Zasady programu związane z nadużyciami i ich egzekwowanie

Poniższe zasady dotyczące treści odgrywają ważną rolę w tym, by wszyscy użytkownicy mogli bezpiecznie i przyjemnie korzystać z usług Google. Staramy się ograniczać nadużycia, które temu zagrażają, a żeby to się udało, prosimy wszystkich o przestrzeganie poniższych zasad.

Te zasady mają zastosowanie do treści publikowanych w Google Classroom po zalogowaniu na osobiste konto Google. Oprócz tego, użytkownicy powinni postępować zgodnie z Polityką prywatności Google i Warunkami korzystania z usług G Suite, takich jak Dysk, Dokumenty, Gmail czy Kalendarz Google. Zasady obejmują wszystkie funkcje Classroom, między innymi nazwy zajęć, informacje udostępniane w strumieniu zajęć, komunikację i współpracę między nauczycielami oraz uczniami, a także materiały do zajęć.

Możliwe jest wyjątkowe potraktowanie niektórych przypadków ze względów artystycznych, edukacyjnych, dokumentacyjnych lub naukowych. Wyjątki mogą dotyczyć również przypadków, gdy podjęcie określonych czynności wobec treści mogłoby spowodować utratę znacznych korzyści przez społeczność. Zasady te mogą ulec zmianie, dlatego warto co jakiś czas odwiedzać tę stronę. Więcej informacji znajdziesz w Warunkach korzystania z usług Google.

Zgłaszanie nadużyć

Jeśli uważasz, że ktoś nie przestrzega zasad, zgłoś nadużycie. Jeśli jesteś użytkownikiem G Suite, skontaktuj się z administratorem organizacji, aby zgłosić naruszenie zasad.

Aby zgłosić naruszenie praw autorskich lub inne działanie niezgodne z prawem, użyj tego narzędzia. Przeprowadzi Cię ono przez proces zgłaszania treści, którą Twoim zdaniem powinniśmy usunąć z usług Google w oparciu o obowiązujące przepisy.

Zasady programu

Konta użytkowników

Uczniowie nie mogą korzystać z Google Classroom w szkole za pomocą konta osobistego. Aby uczniowie mogli korzystać z Classroom, szkoła musi zarejestrować bezpłatne konto G Suite dla Szkół i Uczelni. Osoby poniżej 13 roku życia nie mogą korzystać z Classroom za pomocą kont osobistych. Tytuły i treść zajęć nie mogą być kierowane do osób poniżej 13 roku życia ani sugerować rejestrowania takich użytkowników. Jeśli wydaje Ci się, że ktoś korzysta z zajęć w Classroom za pomocą konta osobistego, zgłoś te zajęcia.

Spam, złośliwe oprogramowanie i wyłudzanie informacji

Nie wolno nadużywać Google Classroom ani korzystać z tej usługi w celach innych niż organizowanie, komunikowanie się i współpraca w zakresie zajęć edukacyjnych w Classroom. Nasze usługi należy chronić przed spamem i złośliwym oprogramowaniem. Nie wolno używać ich do wyłudzania informacji. Spam to między innymi niepożądane materiały promocyjne i reklamowe oraz materiały niezamówione lub rozsyłane masowo. Nie zezwalamy na przesyłanie złośliwego oprogramowania, wirusów, niszczycielskiego kodu ani żadnych innych elementów, które mogą zakłócić działanie sieci, serwerów i pozostałej infrastruktury Google lub innych firm. Nie wolno używać Classroom do oszukiwania, wprowadzania w błąd i podszywania się pod kogoś innego, aby nakłonić innych użytkowników do udostępnienia informacji. Nie wolno nagabywać innych osób ani zbierać poufnych danych, takich jak hasła, informacje finansowe czy numery ubezpieczenia społecznego.

Przemoc

Nie wolno promować nienawiści, nakłaniać do przemocy ani publikować drastycznych materiałów w celu szokowania innych osób lub wzbudzania w nich obrzydzenia. Materiały drastyczne mogą być wykorzystywane do przedstawienia punktu widzenia na kwestie polityczne lub społeczne, związane na przykład ze znęcaniem się nad zwierzętami bądź wojną, ich użycie musi jednak być uzasadnione. Poglądy należy wyrażać bez kierowania gróźb pod adresem innych osób. Oznacza to, że można wyrazić zdanie odmienne od zdania innej osoby, ale nie można grozić tej osobie uszkodzeniem ciała lub śmiercią ani jednoczyć się w celu wspierania fizycznego krzywdzenia innych osób. Jeśli zaistnieje poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia, będziemy podejmowali odpowiednie kroki.

Wypowiedzi szerzące nienawiść

Nie zezwalamy na publikowanie treści związanych z promowaniem lub akceptowaniem przemocy wobec osób lub grup społecznych na tle rasy lub pochodzenia etnicznego, religii, niepełnosprawności, płci, wieku, narodowości, statusu weterana lub orientacji seksualnej/tożsamości płciowej, a także treści, których głównym celem jest wzniecanie nienawiści w związku z tymi cechami. Może to być trudna i delikatna kwestia, jeśli jednak głównym celem treści ma być atak na grupę objętą ochroną, łamią one nasze zasady.

Nękanie, dokuczanie i groźby

Nie wolno używać Google Classroom do nękania, zastraszania innych osób ani dokuczania czy grożenia im. Nie należy też zachęcać innych do takiego zachowania. Niedozwolonym korzystaniem z naszych usług jest wskazywanie konkretnych osób, aby się nad nimi znęcać, kierowanie pod ich adresem poważnych gróźb, przedstawianie związanego z seksem wizerunku osób bez ich zgody albo nękanie ich w inny sposób. Może to doprowadzić do usunięcia treści o takim charakterze oraz trwałego zablokowania konta użytkownika, który dopuścił się niedozwolonego działania. W wyjątkowych sytuacjach możemy powiadomić odpowiednie służby o przypadkach bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia. Nękanie w internecie jest też nielegalne w wielu regionach i może mieć poważne konsekwencje zarówno dla agresora, jak i dla ofiary.

Materiały dla dorosłych

Nie wolno publikować obrazów ani filmów o charakterze erotycznym lub pornograficznym. Materiały pisemne dotyczące tematów przeznaczonych dla dorosłych są dozwolone, jeśli nie towarzyszą im obrazy lub filmy o charakterze pornograficznym ani żadne materiały promujące albo przedstawiające niezgodne z prawem lub nieodpowiednie czynności seksualne z dziećmi albo zwierzętami. Ponadto zabronione jest umieszczanie treści przekierowującej do komercyjnych materiałów pornograficznych. Zezwalamy na pokazywanie nagości w naturalny lub dokumentalny sposób (na przykład zdjęć niemowląt karmionych piersią). Dozwolone jest też używanie nagości w celach jednoznacznie edukacyjnych, naukowych lub artystycznych.

Wykorzystywanie dzieci

Google stosuje zasadę kategorycznego braku tolerancji wobec materiałów wizualnych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Na tej platformie można komunikować się z nieletnimi, ale nie należy tego robić w celu wykorzystania ich lub nadużycia ich zaufania, na przykład wyrządzenia im krzywdy fizycznej, emocjonalnej lub psychicznej. Nie wolno przesyłać ani udostępniać treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Dotyczy to wszystkich materiałów wizualnych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci (nawet grafik rysunkowych) i wszelkich treści przedstawiających dzieci w kontekście seksualnym. Oznacza to, że nie można korzystać z naszych usług w celu tworzenia, przechowywania lub rozpowszechniania materiałów wizualnych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, jak również w celu tworzenia galerii zdjęć dzieci z komentarzami o wyraźnie seksualnym charakterze. Takie treści są usuwane. Podejmujemy także stosowne działania, które mogą obejmować usunięcie konta oraz zawiadomienie organizacji NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), a także zastosowanie środków prawnych.

Jeśli natkniesz się na treści, które Twoim zdaniem przedstawiają wykorzystywanie dzieci w wyżej wymieniony sposób, nie komentuj ich, nawet jeśli chcesz w ten sposób zwrócić uwagę Google na problem. Zamiast tego oznacz taką treść, klikając link Zgłoś nadużycie. Jeśli znajdziesz tego typu treści w innym miejscu w internecie, skontaktuj się bezpośrednio z organizacją NCMEC.

Dane osobowe i informacje poufne

Nie wolno udostępniać danych osobowych ani poufnych informacji. Nie zezwalamy na nieupoważnione publikowanie czyichkolwiek informacji poufnych, takich jak numery kart kredytowych, numery ubezpieczenia społecznego, numery PESEL czy numery praw jazdy bądź innych dokumentów, ani też haseł do kont i żadnych innych informacji osobistych, które nie są publicznie dostępne. Pamiętaj, że w większości przypadków informacje, które są dostępne w innych miejscach w internecie lub w rejestrach publicznych, nie są uznawane w naszych politykach za prywatne lub poufne.

Oprócz tego nie możesz publikować ani rozpowszechniać obrazów i filmów, które przedstawiają osoby nieletnie, jeśli nie uzyskasz odpowiedniej zgody ich opiekunów prawnych. Zgłoś naruszenie zasad.

Działania niezgodne z prawem

Google Classroom nie wolno używać do prowadzenia działań niezgodnych z prawem ani promowania niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem zachowań czy treści. Zabrania się na przykład promowania zachowań takich jak sprzedaż narkotyków lub leków na receptę, handel ludźmi czy terroryzm. Jeśli otrzymamy powiadomienie o czynnościach niezgodnych z prawem, podejmiemy odpowiednie działania, które mogą obejmować zablokowanie dostępu do naszej usługi i konta Google oraz poinformowanie stosownych władz.

Naruszenie praw autorskich

Należy przestrzegać praw autorskich. Nie udostępniaj treści chronionych prawami autorskimi bez zgody właścicieli tych praw. Nie wolno też przekazywać linków do stron internetowych, na których można nielegalnie pobrać pliki lub materiały chronione prawami autorskimi. W firmie Google obowiązuje zasada reagowania na uzasadnione powiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw autorskich. Powtarzające się naruszanie praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, spowoduje usunięcie konta. Jeśli zobaczysz coś, co stanowi naruszenie zasad Google dotyczących praw autorskich, zgłoś to naruszenie.

Uwaga: tłumaczenia naszych zasad są dostarczane dla Twojej wygody. Jeśli występuje rozbieżność między tekstem tych zasad a tekstem angielskiej wersji językowej tych zasad, zastosowanie ma tekst angielskiej wersji językowej.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?