จัดการผู้ปกครองในโดเมน

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ G Suite

ผู้ปกครองจะติดตามความคืบหน้าในชั้นเรียนของนักเรียนได้ผ่านอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง ซึ่งมีข้อมูลชั้นเรียนและงานของนักเรียน โปรดดูตัวอย่างอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

ในฐานะผู้ดูแลระบบ G Suite คุณจะเป็นผู้ตัดสินใจสิ่งต่อไปนี้

 • จะอนุญาตให้ทำอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองของโรงเรียนหรือเขตการศึกษาหรือไม่
 • จะให้ครูมีสิทธิ์เชิญหรือนำผู้ปกครองออกหรือไม่

เมื่อคุณอนุญาตให้ใช้อีเมลสรุปแล้ว ครูจะส่งคำเชิญทางอีเมลให้แก่ผู้ปกครองได้ โปรดดูคำแนะนำสำหรับครูที่การตั้งค่าอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

 

เปิดหรือปิดอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

คุณสามารถเปิดหรือปิดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ปกครองในโดเมนได้ การเปิดหรือปิดเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของโรงเรียน ดังนี้

 • การเข้าถึงจะเปิดไว้สำหรับโรงเรียนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • การเข้าถึงจะปิดไว้สำหรับระดับอุดมศึกษาขึ้นไป

หลังจากเปิดการเข้าถึงแล้ว ผู้ปกครองจะลิงก์กับนักเรียนและจะได้รับอีเมลสรุปได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอป จากนั้น G Suite จากนั้น Classroom
 3. คลิกการตั้งค่าทั่วไป
 4. ในส่วนการเข้าถึงของผู้ปกครอง ให้คลิกอนุญาตให้พ่อแม่และผู้ปกครองเข้าถึงข้อมูลของ Classroom

หมายเหตุ: หากคุณอนุญาตให้นักเรียนในโดเมนที่อนุญาตพิเศษเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนของคุณ โดเมนที่อนุญาตพิเศษจะต้องเปิดใช้อีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง แต่หากไม่ได้ใช้งานอีเมลสรุปอยู่ ครูจะเชิญผู้ปกครองของนักเรียนในโดเมนดังกล่าวไม่ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มโดเมนในรายการที่อนุญาตพิเศษ

จัดการสิทธิ์ว่าจะให้ใครเชิญหรือนำผู้ปกครองออกได้

คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ที่เชิญหรือนำผู้ปกครองออกได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอป จากนั้น G Suite จากนั้น Classroom
 3. คลิกการตั้งค่าทั่วไป
 4. ในส่วนการเข้าถึงของผู้ปกครอง จากนั้น ใครจัดการพ่อแม่และผู้ปกครองได้บ้าง ให้เลือกว่าจะให้กลุ่มใดมีสิทธิ์เชิญหรือนำผู้ปกครองออกได้ โดยกลุ่มนี้หมายถึงครูหรือผู้ดูแลระบบโดเมนที่ได้รับการยืนยันแล้ว

เชิญหรือนำผู้ปกครองออกจากโดเมน

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะเชิญหรือนำผู้ปกครองออกพร้อมกันหลายคนในโดเมนได้ 2 วิธี

 • ใช้ GAM ซึ่งเป็นเครื่องมือบรรทัดคำสั่งในการจัดการโดเมนและผู้ใช้ G Suite เพื่อเชิญผู้ปกครองพร้อมกันหลายคนผ่าน CSV ดูรายการผู้ปกครองในปัจจุบัน และนำผู้ปกครองออก 
 • เชิญและนำผู้ปกครองออกด้วย Classroom API โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้ API จัดการผู้ปกครองในการจัดการผู้ปกครองในเว็บไซต์ Google Developers

  หมายเหตุ: คุณจะมอบหมายผู้ปกครองได้สูงสุด 20 คนสำหรับนักเรียนแต่ละคน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร