จัดการผู้ปกครองในโดเมน

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ Google Workspace ครูโปรดดูที่นี่

ผู้ปกครองจะรับอีเมลสรุปความคืบหน้าของนักเรียนและงานในชั้นเรียนได้ ในฐานะผู้ดูแลระบบ Google Workspace คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เปิดใช้อีเมลสรุปสําหรับผู้ปกครองในโรงเรียนหรือเขตการศึกษา
 • ให้สิทธิ์ครูเชิญหรือนําผู้ปกครองออก

ผู้ปกครองที่ลงชื่อสมัครรับอีเมลสรุปจะไม่เห็นหน้าสตรีม งานของชั้นเรียน บุคคล หรือคะแนนใน Classroom

เปิดหรือปิดใช้อีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะเปิดการของผู้ปกครองสำหรับโรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) และสำหรับสถาบันอุดมศึกษา เมื่อเปิดการเข้าถึงแล้ว ผู้ปกครองจะลิงก์กับนักเรียนและรับอีเมลสรุปได้ โปรดดูตัวอย่างอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากคุณใช้ Google Workspace for Education หรือ G Suite for Nonprofits ให้คลิกแอปจากนั้นGoogle Workspaceจากนั้นClassroom
  • หากคุณใช้ G Suite Basic, Business หรือ Google Workspace for Education Plus ให้คลิกแอปจากนั้นบริการเพิ่มเติมของ Google จากนั้นClassroom
 3. คลิกการตั้งค่าทั่วไป
 4. ในส่วนการเข้าถึงของผู้ปกครอง ให้คลิกอนุญาตให้พ่อแม่และผู้ปกครองเข้าถึงข้อมูลของ Classroom

หมายเหตุ: หากคุณอนุญาตให้นักเรียนจากโดเมนในรายการที่อนุญาตพิเศษเข้าร่วมชั้นเรียน โดเมนเหล่านั้นจะต้องเปิดใช้อีเมลสรุปสําหรับผู้ปกครองด้วย เพื่อให้ครูเชิญผู้ปกครองของนักเรียนรายดังกล่าวได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

จัดการผู้ที่มีสิทธิ์เชิญและนําผู้ปกครองออกได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. เลือกการตั้งค่าแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้
  • หากคุณใช้ Google Workspace for Education หรือ G Suite for Nonprofits ให้คลิกแอปจากนั้นGoogle Workspaceจากนั้นClassroom
  • หากคุณใช้ G Suite Basic, Business หรือ Google Workspace for Education Plus ให้คลิกแอปจากนั้นบริการเพิ่มเติมของ Google จากนั้นClassroom
 3. คลิกการตั้งค่าทั่วไปจากนั้นการเข้าถึงของผู้ปกครอง
 4. เลือกตัวเลือกในส่วนใครจัดการพ่อแม่และผู้ปกครองได้บ้าง
  • ครูที่ผ่านการยืนยันแล้วทุกคน
  • เฉพาะผู้ดูแลระบบโดเมน
 5. คลิกบันทึก

เชิญหรือนำผู้ปกครองออกจากโดเมน

หากต้องการเชิญหรือนําผู้ปกครองออกจากโดเมนพร้อมกันหลายคน ให้เลือกตัวเลือกดังนี้

 • ใช้ GAM ซึ่งเป็นเครื่องมือบรรทัดคำสั่งในการจัดการโดเมนและผู้ใช้ Google Workspace เพื่อเชิญผู้ปกครองพร้อมกันหลายคนผ่าน CSV ดูรายการผู้ปกครองในปัจจุบัน และนำผู้ปกครองออก ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เชิญและนําผู้ปกครองออกด้วย Classroom APIดูข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: คุณจะมอบหมายผู้ปกครองได้สูงสุด 20 คนสำหรับนักเรียนแต่ละคน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร