Ouders/verzorgers beheren in je domein

Dit artikel is bedoeld voor Google Workspace-beheerders. Docenten kijken hier.

Ouders/verzorgers kunnen e-mailoverzichten krijgen over de voortgang en het werk van hun kind in een lesgroep. Als Google Workspace-beheerder kun je het volgende:

 • E-mailoverzichten voor ouders/verzorgers toestaan voor je school.
 • Docenten toestaan ouders/verzorgers uit te nodigen of te verwijderen.

Ouders/verzorgers die zich aanmelden voor e-mailoverzichten, kunnen de pagina's Updates, Schoolwerk, Mensen en Cijfers niet zien in Classroom.

E-mailoverzichten voor ouders/verzorgers in- of uitschakelen

Toegang voor ouders/verzorgers is standaard ingeschakeld voor het basis- en middelbaar onderwijs. Toegang voor ouders/verzorgers is uitgeschakeld voor instellingen voor hoger onderwijs. Als de toegang is ingeschakeld, zijn ouders/verzorgers gekoppeld aan de leerlingen en kunnen ze e-mailoverzichten ontvangen. Bekijk een voorbeeld van een e-mailoverzicht voor ouders/verzorgers.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga naar de homepage van de Beheerdersconsole en kies een optie:
  • Als je Google Workspace for Education of Google Workspace for Nonprofits gebruikt, klik je op Appsand thenGoogle Workspaceand thenClassroom.
  • Als je Google Workspace Basic, Google Workspace Business of Google Workspace for Education Plus gebruikt, klik je op Appsand thenAanvullende Google-servicesand thenClassroom.
 3. Klik op Algemene instellingen.
 4. Klik bij Toegang voor ouders/verzorgers op Ouders/verzorgers toestaan toegang te krijgen tot informatie van Classroom.

Opmerking: Als je leerlingen in domeinen op de toelatingslijst toestaat deel te nemen aan je lesgroepen, moeten die domeinen ook e-mailoverzichten voor ouders/verzorgers inschakelen, zodat docenten ouders/verzorgers van die leerlingen kunnen uitnodigen. Meer informatie

Bepalen wie ouders/verzorgers kan uitnodigen en verwijderen

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Kies een van deze opties:
  • Als je Google Workspace for Education of Google Workspace for Nonprofits gebruikt, klik je op Appsand thenGoogle Workspaceand thenClassroom.
  • Als je Google Workspace Basic, Google Workspace Business of Google Workspace for Education Plus gebruikt, klik je op Appsand thenAanvullende Google-servicesand thenClassroom.
 3. Klik op Algemene instellingenand thenToegang voor ouders/verzorgers.
 4. Kies een optie onder Wie kunnen ouders/verzorgers beheren?:
  • Alle geverifieerde docenten
  • Alleen domeinbeheerders
 5. Klik op Opslaan.

Ouders/verzorgers binnen je domein uitnodigen of verwijderen

Kies een optie om ouders/verzorgers in bulk uit te nodigen of te verwijderen voor je domein:

 • Gebruik GAM (een opdrachtregelprogramma om Google Workspace-domeinen en -gebruikers te beheren) om ouders/verzorgers in bulk uit te nodigen via een csv-bestand, een lijst met huidige ouders/verzorgers te bekijken en ouders/verzorgers te verwijderen. Meer informatie
 • Nodig ouders/verzorgers uit of verwijder ze via de Classroom API.Meer informatie

Opmerking: Je kunt maximaal twintig ouders/verzorgers toewijzen aan een leerling.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?