เกี่ยวกับอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

ครูหรือผู้ดูแลระบบของโรงเรียนเลือกที่จะเชิญผู้ปกครองให้รับอีเมลสรุปเกี่ยวกับงานในชั้นเรียนของนักเรียนได้ หากต้องการรับอีเมลสรุป นักเรียนจะต้องใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google Workspace (ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ student_name@school.edu) อีเมลสรุปจะไม่มีข้อมูลคะแนนมาให้

ข้อมูลในอีเมลสรุปมีอะไรบ้าง

  • งานที่ไม่ได้ส่ง - งานที่ยังไม่ได้ส่งนับจนถึงขณะที่ส่งอีเมลสรุปนี้
  • งานที่ใกล้ครบกำหนดส่ง - งานที่มีกำหนดส่งในวันนี้และวันพรุ่งนี้ (สำหรับอีเมลรายวัน) หรืองานที่มีกำหนดส่งในสัปดาห์ถัดไป (สำหรับอีเมลรายสัปดาห์)
  • กิจกรรมในชั้นเรียน - ประกาศ งาน และคำถามต่างๆ ที่ครูได้โพสต์ไปเมื่อไม่นานมานี้

ผู้ปกครองที่ลงชื่อสมัครรับอีเมลสรุปจะไม่เห็นหน้าสตรีม งานของชั้นเรียน บุคคล หรือคะแนนใน Classroom

ผู้ปกครองจะรับอีเมลสรุปได้อย่างไร

  1. ครูหรือผู้ดูแลระบบจะส่งคำเชิญให้ผู้ปกครอง
  2. หลังจากผู้ปกครองตอบรับคำเชิญแล้วจึงค่อยเลือกความถี่ในการรับอีเมลสรุปเกี่ยวกับนักเรียน

โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะปิดใช้อีเมลสรุปสำหรับชั้นเรียนเอาไว้ หากคุณเป็นครู โปรดดูวิธีเปิดใช้อีเมลสรุป

Tip: All guardians are added to BCC when an email is sent to all guardians.

ผู้ปกครองจะได้รับอีเมลสรุปเมื่อใด

ผู้ปกครองเลือกที่จะรับอีเมลแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือยกเลิกการรับอีเมลได้ทุกเมื่อ

ผู้ปกครองจะไม่ได้รับอีเมลสรุปในกรณีต่อไปนี้

  • ไม่มีกิจกรรมที่จะรายงานในช่วงเวลานั้นๆ
  • ครูทุกคนของนักเรียนปิดการแจ้งเตือนในชั้นเรียนเอาไว้
  • ผู้ปกครองยอมรับคำเชิญ แต่เลือกที่จะไม่รับอีเมลสรุป
  • ผู้ปกครองไม่ได้เชื่อมต่อกับนักเรียนใน Classroom

รายละเอียดที่คุณจะเห็นในอีเมลนี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร