Informacje o e-mailach z podsumowaniem dla opiekunów

Ta strona jest przeznaczona dla nauczycieli. 

Opiekuna można przypisać tylko do ucznia, który korzysta z Classroom na koncie G Suite. Więcej informacji znajdziesz w artykule Informacje o kontach użytkowników Classroom.

Jeśli opiekun dołączy do Classroom, będzie regularnie otrzymywać automatyczne e-maile z podsumowaniem aktywności każdego z uczniów, którymi się opiekuje. Opiekun może wybrać częstotliwość otrzymywania tych e-maili – codziennie lub co tydzień – i w każdej chwili może z nich zrezygnować.

E-maile z podsumowaniem dla opiekunów obejmują:

  • Brakujące prace – spóźnione zadania, które nie zostały jeszcze ukończone w momencie wysłania e-maila
  • Najbliższe prace – zadania do zrobienia na dzisiaj lub na jutro (w przypadku e-maili codziennych) lub zadania do zrobienia na przyszły tydzień (w przypadku e-maili cotygodniowych)
  • Aktywność na zajęciach – ogłoszenia, zadania i pytania ostatnio opublikowane przez nauczycieli

Domyślnie e-maile z podsumowaniem są wyłączone dla Twoich zajęć. Dowiedz się, jak włączyć dla swoich zajęć e-maile z podsumowaniem dla opiekunów i zarządzać nimi. Opiekunowie nie mają dostępu do Classroom i nie mogą zobaczyć strumienia zajęć. 
 

Oto przykładowy e-mail z podsumowaniem dla opiekuna:

Przykład powiadomienia dla opiekuna

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?