การแก้ปัญหาสำหรับนักเรียน

หน้านี้สำหรับนักเรียน ครูโปรดดูที่นี่

เกิดปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้

ฉันเป็นครูที่มีบัญชี G Suite for Education แต่กลับลงชื่อเข้าใช้ในฐานะนักเรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอให้เปลี่ยนบัญชีของคุณเป็นบัญชีครู ใครคือผู้ดูแลระบบของฉัน

ฉันลงชื่อเข้าใช้ Classroom ไม่ได้

คุณอาจกำลังลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชีที่ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้บัญชีอีเมลที่เชื่อมต่ออยู่กับ Classroom และลงชื่อเข้าใช้ Classroom โดยใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งดังนี้
  • บัญชีโรงเรียน หรือที่เรียกว่าบัญชี G Suite for Education คือบัญชีที่ตั้งค่าโดยโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง และอาจมีลักษณะดังนี้ you@yourschool.edu
  • บัญชี Google ส่วนบุคคล คือบัญชีที่คุณ พ่อแม่ หรือผู้ปกครองตั้งค่าเอง ซึ่งปกติคุณจะใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลนอกสถานที่ของโรงเรียน เช่น เพื่อการศึกษาแบบโฮมสคูล โดยบัญชีดังกล่าวอาจมีลักษณะดังนี้ you@example.com
  • บัญชี G Suite คือบัญชีที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบขององค์กร และอาจมีลักษณะดังนี้ you@yourcompany.com
หมายเหตุ: คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้เพื่อลงชื่อเข้าใช้
หากไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้องได้ อาจเป็นเพราะผู้ดูแลระบบของโรงเรียนไม่ได้เปิดใช้ Classroom สำหรับนักเรียนและผู้ใช้ใหม่โดยอัตโนมัติ โปรดสอบถามครู

ฉันลืมรหัสผ่าน

หากโรงเรียนของคุณใช้ G Suite for Education โปรดขอให้ครูติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
หากคุณเป็นนักเรียนที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลภายนอกโรงเรียน โปรดดูหัวข้อเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน

ฉันจะสลับระหว่างบัญชีผู้ใช้อย่างไร

หากคุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้อื่น โปรดดูหัวข้อสลับระหว่างบัญชี

มีปัญหาในการออกจากระบบ

ฉันจะออกจากระบบอย่างไร

เมื่อคุณออกจากระบบบัญชีแล้ว คุณจะออกจากผลิตภัณฑ์ G Suite ทั้งหมดบนอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วย

  1. ใน Classroom ที่ด้านขวาบน ให้คลิกรูปภาพของคุณ 
    • หากไม่เห็นรูปภาพ คุณอาจเห็นรูปบัญชี รูปภาพของบัญชี
  2. คลิกออกจากระบบ
    คลิก "ออกจากระบบ"

 

เกิดปัญหาในการเข้าถึงชั้นเรียน

รหัสของชั้นเรียนใช้ไม่ได้

หากโรงเรียนของคุณใช้ G Suite for Education โปรดขอให้ครูส่งรหัสใหม่ของชั้นเรียนให้ หากรหัสใหม่ของชั้นเรียนใช้ไม่ได้ โปรดขอให้ครูติดต่อผู้ดูแลระบบของโรงเรียน

หากคุณเป็นนักเรียนที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลภายนอกโรงเรียน โปรดขอให้ครูส่งรหัสใหม่ของชั้นเรียนให้

รหัสชั้นเรียนประกอบด้วยอักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกัน 6 หรือ 7 ตัว เช่น hjhmgrk หรือ g5gdp1

หมายเหตุ: รหัสของชั้นเรียนจะใช้เพื่อลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องใช้รหัสของชั้นเรียนอีก 

ฉันลบหรือลืมรหัสของชั้นเรียนแล้ว

หากคุณลบ ลืม หรือทำรหัสชั้นเรียนหายก่อนเพิ่มตัวเองเข้าไปในชั้นเรียน ให้ขอให้ครูส่งรหัสใหม่หรือตั้งรหัสใหม่

หมายเหตุ: รหัสชั้นเรียนนี้ใช้แค่ตอนเข้าร่วมชั้นเรียนเท่านั้น จากนั้นระบบจะลงทะเบียนคุณเข้าในชั้นเรียนและไม่จำเป็นต้องใช้รหัสอีก

ฉันลบคำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนแล้ว

หากคุณสูญเสียคำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนก่อนจะเพิ่มตัวเองเข้าไปในชั้นเรียน โปรดขอให้ครูส่งคำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนให้อีกครั้ง
หมายเหตุ: คำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนจะใช้เพื่อลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องใช้คำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนอีก

ฉันยกเลิกการลงทะเบียนชั้นเรียนไปและต้องการลงทะเบียนอีกครั้ง

หากคุณบังเอิญยกเลิกการลงทะเบียนชั้นเรียนไป โปรดขอให้ครูส่งรหัสของชั้นเรียนหรือคำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนให้อีกครั้ง

ฉันจะสร้างชั้นเรียนได้อย่างไร

หากโรงเรียนของคุณใช้ G Suite for Education นักเรียนจะสร้างชั้นเรียนไม่ได้
หากคุณเป็นนักเรียนที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลภายนอกโรงเรียน โปรดดูหัวข้อสร้างชั้นเรียน

เกิดปัญหาในการโพสต์ความคิดเห็น

ฉันโพสต์ความคิดเห็นไม่ได้

ครูของคุณปิดการโพสต์สำหรับชั้นเรียนไว้ โปรดถามข้อมูลเพิ่มเติมจากครู

ฉันจะยกเลิกการลบโพสต์ได้อย่างไร

คุณไม่สามารถยกเลิกการลบโพสต์ได้ อย่างไรก็ตาม ครูจะดูโพสต์ทั้งหมดที่คุณลบได้

เกิดปัญหาเกี่ยวกับอีเมลและข้อความ

ฉันส่งหรือรับอีเมลไม่ได้

หากโรงเรียนของคุณใช้ G Suite for Education ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนอาจปิดใช้ Gmail สำหรับนักเรียนไว้ โปรดขอให้ครูติดต่อผู้ดูแลระบบ
หากคุณเป็นนักเรียนที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลภายนอกโรงเรียน โปรดดูศูนย์ช่วยเหลือของ Gmail

Classroom แสดงผลในภาษาที่ไม่ถูกต้อง

ฉันจะเปลี่ยนภาษาใน Classroom ได้อย่างไร

เปลี่ยนบัญชี Google ของคุณเป็นภาษาที่ต้องการ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเปลี่ยนภาษา เพื่อเปลี่ยนภาษาในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร