การแก้ปัญหาสำหรับนักเรียน

หน้านี้สำหรับนักเรียน ครูโปรดดูที่นี่

เกิดปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้

ฉันเป็นครูที่มีบัญชี G Suite for Education แต่กลับลงชื่อเข้าใช้ในฐานะนักเรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอให้เปลี่ยนบัญชีของคุณเป็นบัญชีครู ใครคือผู้ดูแลระบบของฉัน

ฉันลงชื่อเข้าใช้ Classroom ไม่ได้

คุณอาจกำลังลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชีที่ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้บัญชีอีเมลที่เชื่อมต่ออยู่กับ Classroom และลงชื่อเข้าใช้ Classroom โดยใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งดังนี้
 • บัญชีโรงเรียน หรือที่เรียกว่าบัญชี G Suite for Education คือบัญชีที่ตั้งค่าโดยโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง และอาจมีลักษณะดังนี้ you@yourschool.edu
 • บัญชี Google ส่วนบุคคล คือบัญชีที่คุณ พ่อแม่ หรือผู้ปกครองตั้งค่าเอง ซึ่งปกติคุณจะใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลนอกสถานที่ของโรงเรียน เช่น เพื่อการศึกษาแบบโฮมสคูล โดยบัญชีดังกล่าวอาจมีลักษณะดังนี้ you@example.com
 • บัญชี G Suite คือบัญชีที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบขององค์กร และอาจมีลักษณะดังนี้ you@yourcompany.com
หมายเหตุ: คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้เพื่อลงชื่อเข้าใช้
หากไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้องได้ อาจเป็นเพราะผู้ดูแลระบบของโรงเรียนไม่ได้เปิดใช้ Classroom สำหรับนักเรียนและผู้ใช้ใหม่โดยอัตโนมัติ โปรดสอบถามครู

ฉันลืมรหัสผ่าน

หากโรงเรียนของคุณใช้ G Suite for Education โปรดขอให้ครูติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
หากคุณเป็นนักเรียนที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลภายนอกโรงเรียน โปรดดูหัวข้อเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน

ฉันจะสลับระหว่างบัญชีผู้ใช้อย่างไร

หากคุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้อื่น โปรดดูหัวข้อสลับระหว่างบัญชี

มีปัญหาในการออกจากระบบ

ฉันจะออกจากระบบอย่างไร

ใน iOS คุณจะไม่ออกจากระบบบัญชี แต่นำบัญชีออกจากอุปกรณ์ การนำบัญชีออกจะไม่ลบบัญชีดังกล่าว ดังนั้นคุณจะยังคงใช้บัญชีในอุปกรณ์อื่นได้ 

 1. แตะเมนู เมนู ในแอป Classroom
  แตะ "เมนู"
 2. ข้างชื่อและอีเมล ให้แตะลง ลูกศรลง จากนั้น จัดการบัญชี
   คลิก "จัดการบัญชี"
 3. แตะจัดการที่ด้านขวาบน
  แตะ "จัดการ"
 4. แตะนำออกข้างบัญชีของคุณ
  แตะ "นำออก"
 5. แตะนำออกเพื่อยืนยัน

เกิดปัญหาในการเข้าถึงชั้นเรียน

รหัสของชั้นเรียนใช้ไม่ได้

หากโรงเรียนของคุณใช้ G Suite for Education โปรดขอให้ครูส่งรหัสใหม่ของชั้นเรียนให้ หากรหัสใหม่ของชั้นเรียนใช้ไม่ได้ โปรดขอให้ครูติดต่อผู้ดูแลระบบของโรงเรียน

หากคุณเป็นนักเรียนที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลภายนอกโรงเรียน โปรดขอให้ครูส่งรหัสใหม่ของชั้นเรียนให้

รหัสชั้นเรียนประกอบด้วยอักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกัน 6 หรือ 7 ตัว เช่น hjhmgrk หรือ g5gdp1

หมายเหตุ: รหัสของชั้นเรียนจะใช้เพื่อลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องใช้รหัสของชั้นเรียนอีก 

ฉันลบหรือลืมรหัสของชั้นเรียนแล้ว

หากคุณลบ ลืม หรือทำรหัสชั้นเรียนหายก่อนเพิ่มตัวเองเข้าไปในชั้นเรียน ให้ขอให้ครูส่งรหัสใหม่หรือตั้งรหัสใหม่

หมายเหตุ: รหัสชั้นเรียนนี้ใช้แค่ตอนเข้าร่วมชั้นเรียนเท่านั้น จากนั้นระบบจะลงทะเบียนคุณเข้าในชั้นเรียนและไม่จำเป็นต้องใช้รหัสอีก

ฉันลบคำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนแล้ว

หากคุณสูญเสียคำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนก่อนจะเพิ่มตัวเองเข้าไปในชั้นเรียน โปรดขอให้ครูส่งคำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนให้อีกครั้ง
หมายเหตุ: คำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนจะใช้เพื่อลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องใช้คำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนอีก

ฉันยกเลิกการลงทะเบียนชั้นเรียนไปและต้องการลงทะเบียนอีกครั้ง

หากคุณบังเอิญยกเลิกการลงทะเบียนชั้นเรียนไป โปรดขอให้ครูส่งรหัสของชั้นเรียนหรือคำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนให้อีกครั้ง

ฉันจะสร้างชั้นเรียนได้อย่างไร

หากโรงเรียนของคุณใช้ G Suite for Education นักเรียนจะสร้างชั้นเรียนไม่ได้
หากคุณเป็นนักเรียนที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลภายนอกโรงเรียน โปรดดูหัวข้อสร้างชั้นเรียน

เกิดปัญหาในการโพสต์ความคิดเห็น

ฉันโพสต์ความคิดเห็นไม่ได้

ครูของคุณปิดการโพสต์สำหรับชั้นเรียนไว้ โปรดถามข้อมูลเพิ่มเติมจากครู

ฉันจะยกเลิกการลบโพสต์ได้อย่างไร

คุณไม่สามารถยกเลิกการลบโพสต์ได้ อย่างไรก็ตาม ครูจะดูโพสต์ทั้งหมดที่คุณลบได้

เกิดปัญหาเกี่ยวกับอีเมลและข้อความ

ฉันส่งหรือรับอีเมลไม่ได้

หากโรงเรียนของคุณใช้ G Suite for Education ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนอาจปิดใช้ Gmail สำหรับนักเรียนไว้ โปรดขอให้ครูติดต่อผู้ดูแลระบบ
หากคุณเป็นนักเรียนที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลภายนอกโรงเรียน โปรดดูศูนย์ช่วยเหลือของ Gmail

Classroom แสดงผลในภาษาที่ไม่ถูกต้อง

ฉันจะเปลี่ยนภาษาใน Classroom ได้อย่างไร

เปลี่ยนบัญชี Google ของคุณเป็นภาษาที่ต้องการ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเปลี่ยนภาษา เพื่อเปลี่ยนภาษาในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร