ให้คะแนนและส่งคำตอบของคำถามคืน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู หากต้องการทํางานกับแบบทดสอบใน Google ฟอร์ม ให้ไปที่สร้างงานแบบทดสอบแทน

ก่อนที่จะเริ่มให้คะแนนคำถาม คุณจะดูสถานะงานของนักเรียนได้

โดยคุณจะส่งคืนคะแนนให้นักเรียน 1 คนหรือหลายคนพร้อมกันก็ได้ สำหรับคำถามที่ไม่มีคะแนน คุณจะแสดงความคิดเห็นในแบบที่ต้องการได้ 

คุณจะดาวน์โหลดคะแนนสำหรับคำถามข้อเดียวหรืองานทั้งหมดในชั้นเรียนก็ได้

ดูสถานะของงานและคำตอบของนักเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. คลิกคำถามจากนั้นดูคำถาม
 4. ในหน้าคำตอบของนักเรียน คุณจะเห็นจำนวนและชื่อของนักเรียนซึ่งจัดกลุ่มตามสถานะงาน ดังนี้
  • มอบหมายแล้ว: งานที่นักเรียนต้องส่งซึ่งรวมถึงงานที่ไม่ได้ส่งหรือยกเลิกการส่ง
  • ส่งแล้ว: งานที่นักเรียนส่งแล้ว
  • ให้คะแนนแล้ว: งานที่ให้คะแนนซึ่งคุณส่งคืนแล้ว
  • ส่งคืนแล้ว: งานที่ไม่มีคะแนนซึ่งคุณส่งคืนแล้ว
 5. หากต้องการดูคำตอบของนักเรียน ให้คลิกชื่อนักเรียนที่ด้านซ้าย
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการจัดเรียงนักเรียน ให้เลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการดูนักเรียนที่มีสถานะงานเดียวกัน ให้คลิก มอบหมายแล้ว ส่งแล้ว ให้คะแนนแล้ว หรือส่งคืนแล้ว
  • หากต้องการจัดเรียงรายชื่อนักเรียนทางซ้าย ให้คลิกลูกศรลง "" เหนือรายชื่อและเลือกตัวเลือก
  • สำหรับคำถามแบบหลายตัวเลือก หากต้องการดูนักเรียนที่เลือกคำตอบข้อใดๆ ให้คลิกที่คำตอบข้อดังกล่าว
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูคะแนนและประวัติการส่งของนักเรียน ให้คลิกดูประวัติที่อยู่ตรงกลาง
 8. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงนักเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวที่ด้านล่างจากนั้นป้อนความคิดเห็นของคุณจากนั้นคลิกโพสต์ ""
 9. (ไม่บังคับ) สำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ หากต้องการตอบกลับนักเรียน ให้คลิกตอบ ""จากนั้นป้อนคำตอบของคุณจากนั้นคลิกโพสต์ ""
  หมายเหตุ: นักเรียนทุกคนจะเห็นคำตอบของคุณได้
 10. (ไม่บังคับ) หากต้องการกลับไปที่มุมมองสรุปของนักเรียนทุกคน ให้คลิกปิด "" ทางด้านขวา
ป้อนและส่งคืนคะแนน

เมื่อคุณป้อนคะแนน ระบบจะบันทึกเป็นฉบับร่าง คุณจะส่งคืนคะแนนได้ครั้งละ 1 รายการหรือส่งคืนคะแนนทั้งหมดรวมกันในอีกเซสชันหนึ่งก็ได้ เมื่อคุณส่งคืนคะแนน นักเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนและจะเห็นคะแนนของตนเอง

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกคำถามจากนั้นดูคำถาม
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปลี่ยนคะแนนเต็มของคำถาม ให้คลิกลูกศรลง "" ที่ด้านบนจากนั้นป้อนคะแนนใหม่หรือเลือกไม่มีคะแนนจากนั้นคลิกอัปเดต
 5. ทางด้านซ้ายถัดจากชื่อของนักเรียน ให้คลิกเพิ่มคะแนนจากนั้น ป้อนคะแนน
  ระบบจะบันทึกคะแนนเป็นฉบับร่าง

  หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม Classroom จะรองรับตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยม หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก ระบบจะปัดเศษคะแนนให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด เช่น หากป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73

 6. หากต้องการส่งคืนคะแนน ให้เลือกช่องถัดจากชื่อของนักเรียนจากนั้นแล้วคลิกส่งคืนและยืนยัน
  หมายเหตุ: คุณจะเลือกตัวเลือกหลายช่องหรือเลือกเพียงช่องเดียวสำหรับนักเรียนทุกคนก็ได้

แก้ไขคะแนน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกคำถามจากนั้นดูคำถาม
 4. คลิกคะแนนที่ต้องการเปลี่ยนจากนั้นป้อนคะแนนใหม่
  ระบบจะบันทึกคะแนนเป็นฉบับร่าง
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งคืนคะแนนใหม่ ให้เลือกช่องถัดจากชื่อของนักเรียนจากนั้นคลิกส่งคืนและยืนยัน

แสดงความคิดเห็นในคำถามที่ไม่มีคะแนน

คุณแสดงความคิดเห็นได้เมื่อนักเรียนตอบคำถามที่ไม่มีคะแนน โดยจะแสดงความคิดเห็นให้กับนักเรียนแต่ละคนหรือสำหรับทั้งชั้นเรียนก็ได้ นักเรียนจะตอบคำถามได้หลายวิธีโดยอิงตามประเภทคำถามและการตั้งค่าของคุณในคำถามข้อนั้น

คำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ

สำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ คุณจะเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ความคิดเห็นส่วนตัว หรือการตอบกลับซึ่งนักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ดูและตอบได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกคำถามจากนั้นดูคำถาม
 4. ในหน้าคำตอบของนักเรียน ให้คลิกชื่อของนักเรียนทางด้านซ้าย
 5. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการตอบกลับคำตอบของนักเรียนเพื่อให้ทั้งชั้นเห็นและตอบคุณได้ ให้คลิกตอบ ""
   คลิก "ตอบ"
   หมายเหตุ: คุณตอบกลับได้เฉพาะนักเรียนที่ตอบคำถามแล้วเท่านั้น หากคุณไม่เห็นคำตอบของนักเรียน ให้แก้ไขคำถามแล้วเลือกนักเรียนตอบกลับเพื่อนได้
  • หากต้องการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวถึงนักเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวที่ด้านล่าง
   เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว
  • หากต้องการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ที่ด้านบน ให้คลิกคำถามจากนั้นเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
   เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
 6. ป้อนคำตอบหรือความคิดเห็นจากนั้นคลิกโพสต์ ""

คำถามแบบหลายตัวเลือก

สำหรับคำถามแบบหลายตัวเลือก คุณจะเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนหรือความคิดเห็นส่วนตัวก็ได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. คลิกคำถามจากนั้นดูคำถาม
 4. ในหน้าคำตอบของนักเรียน ให้คลิกชื่อของนักเรียนทางด้านซ้าย
 5. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว
   เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว
  • หากต้องการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ที่ด้านบน ให้คลิกคำถามจากนั้นเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
   เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
 6. เพิ่มความคิดเห็นจากนั้นคลิกโพสต์""
ดาวน์โหลดคะแนน

คุณดาวน์โหลดคะแนนจาก Classroom ไปที่ Google ชีตหรือส่งเป็นไฟล์ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (CSV) ได้ ไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดจะแสดงเฉพาะคะแนนที่ส่งคืนเท่านั้น

ดาวน์โหลดคะแนนไปที่ชีต

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกคำถามจากนั้นดูคำถาม
 4. ที่มุมบนขวา ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้นคัดลอกคะแนนทั้งหมดไปยัง Google ชีต

  ระบบจะสร้างสเปรดชีตในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

ดาวน์โหลดคะแนนเป็นไฟล์ CSV

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกคำถามจากนั้นดูคำถาม
 4. ที่มุมขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้น เลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการดาวน์โหลดคะแนนสำหรับคำถามนี้เท่านั้น ให้เลือกดาวน์โหลดคะแนนเหล่านี้เป็น CSV
  • หากต้องการดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมดของชั้นเรียน ให้เลือกดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมดเป็น CSV

  ระบบจะบันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร