ให้คะแนนและส่งคำตอบของคำถามคืน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

หากต้องการตรวจทานและให้คะแนนคำตอบของคำถาม ให้เปิดคำถามในสตรีมของชั้นเรียนหรือในหน้าสิ่งที่ต้องทำ

หากไม่ทราบว่าชั้นเรียนของคุณกำลังใช้งาน Classwork หรือไม่ โปรดดูที่ชั้นเรียนของฉันมีหน้า Classwork ไหม

ชั้นเรียนของฉันมีหน้างานของชั้นเรียน

หากไม่มีหน้างานของชั้นเรียน โปรดไปที่นี่แทน

ดูคำตอบ
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกงานของชั้นเรียนที่ด้านบนไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 4. คลิกคำถาม
 5. คุณจะดูรายละเอียดต่อไปนี้ได้ในหน้าคำตอบของนักเรียน

  หมายเหตุ: หากนักเรียนยกเลิกการส่งงาน งานจะมีสถานะมอบหมายแล้ว

  • ส่งแล้ว จำนวนและชื่อนักเรียนที่ส่งงานแล้ว
  • มอบหมายแล้ว จำนวนและชื่อของนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงาน
  • ให้คะแนนแล้ว จำนวนและชื่อของนักเรียนที่คุณส่งงานคืน
  • (ไม่บังคับ) หากต้องการดูนักเรียนในแต่ละหมวดหมู่ ให้คลิกส่งแล้ว มอบหมายแล้ว หรือให้คะแนนแล้ว
 6. สำหรับคำถามแบบหลายตัวเลือก ให้คลิกตัวเลือกเพื่อดูจำนวนนักเรียนที่เลือกคำตอบดังกล่าว 
 7. คลิกชื่อของนักเรียนทางด้านซ้ายเพื่อดูคำตอบที่เลือก 
  • หากต้องการดูประวัติการส่งและการเปลี่ยนแปลงคะแนนของนักเรียน ให้คลิกดูประวัติ
  • หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวที่ด้านล่าง ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
  • หากต้องการตอบคำถามของนักเรียนแบบสั้นๆ ให้คลิกตอบ ตอบ ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
   หมายเหตุ: นักเรียนทุกคนจะเห็นความคิดเห็นของคุณ
  • หากต้องการกลับไปที่ข้อมูลสรุป ให้คลิกปิด ปิด

เคล็ดลับ: หากต้องการจัดเรียงตามนักเรียน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง เหนือรายชื่อของนักเรียน 

ให้คะแนนและส่งคืนคำตอบ
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน แล้ว คำถาม
 3. (ไม่บังคับ) คะแนนเต็มคือ 100 คะแนน หากต้องการแก้ไขคะแนน ให้คลิกที่ค่าคะแนน ป้อนค่าอื่นหรือเลือกยังไม่ได้ให้คะแนน แล้ว อัปเดต
 4. คลิกเพิ่มคะแนนทางด้านซ้ายถัดจากชื่อนักเรียน แล้วป้อนคะแนน
 5. หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม Classroom จะรองรับตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยม หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก ระบบจะปัดเศษคะแนนให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด เช่น หากป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73
  คุณจะส่งคืนคะแนนทันทีหรือในภายหลังก็ได้ แต่หากต้องการให้นักเรียนได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคะแนนใหม่ คุณจะต้องส่งคืนคะแนน  

 6. เลือกช่องข้างนักเรียนแต่ละคนที่คุณต้องการส่งคืนคะแนนให้ แล้วคลิกส่งคืน
 7. คลิกส่งคืนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

 

แก้ไขคะแนน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน แล้ว คำถาม
 3. คลิกคะแนนที่ต้องการแก้ไข
 4. ป้อนคะแนนใหม่ ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่ส่งคืนให้นักเรียน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งคืนคะแนนใหม่ ให้ทำดังนี้
  1. ทำเครื่องหมายช่องถัดจากชื่อของนักเรียนและคลิกส่งคืน
  2. คลิกส่งคืนอีกครั้งเพื่อยืนยัน
ส่งออกคะแนน

หลังจากส่งคืนคะแนนแล้ว คุณจะส่งออกคะแนนจาก Classroom ไปที่ Google ชีตหรือส่งเป็นไฟล์ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (CSV) ได้

ส่งออกคะแนนไปที่ชีต

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกคำถาม
 3. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า แล้ว คัดลอกคะแนนทั้งหมดไปที่ Google ชีต

  ระบบจะสร้างสเปรดชีตในโฟลเดอร์ของชั้นเรียนไดรฟ์ 

ส่งออกคะแนนเป็นไฟล์ CSV

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกคำถาม
 3. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า และเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการดาวน์โหลดเฉพาะคะแนนของงานนี้ ให้เลือกดาวน์โหลดเกรดเหล่านี้เป็น CSV
  • ถ้าอต้องการดาวน์โหลดคะแนนของงานและคำถามทั้งหมด ให้เลือกดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมดเป็น CSV 

  ไฟล์จะได้รับการบันทึกในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณ

แสดงความคิดเห็นในคำถามที่ยังไม่ได้ให้คะแนน

คุณจะแสดงความคิดเห็น เมื่อนักเรียนตอบคำถามที่ยังไม่ได้ให้คะแนนได้ โดยจะแสดงความคิดเห็นให้กับนักเรียนแต่ละคนหรือสำหรับทั้งชั้นเรียนก็ได้ 

คำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ

คลิกคำถามในหน้าสตรีมเพื่อดูคำตอบของนักเรียน ตอบกลับนักเรียนแต่ละคนในหน้า "คำตอบของนักเรียน" 

 1. คลิกชื่อของนักเรียน
 2. คลิกตอบ ตอบ
  คลิก "ตอบ"  
 3. จากนั้นใส่ความคิดเห็นลงไป 
 4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกโพสต์ 

ในการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนที่ด้านบนของหน้า ให้ทำดังนี้

 1. คลิกคำถาม
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
  เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกโพสต์ 

คำถามแบบหลายตัวเลือก

คลิกคำถามในหน้าสตรีม ระบบจะนำคุณไปยังหน้า "คำตอบของนักเรียน" 

 1. หากต้องการดูคำตอบ ให้คลิกชื่อของนักเรียน 
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวที่ด้านล่างของหน้า
  เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว  
 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกโพสต์ 

ในการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนที่ด้านบนของหน้า ให้ทำดังนี้

 1. คลิกคำถาม
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
  เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกโพสต์

ชั้นเรียนของฉันไม่มีหน้างานของชั้นเรียน

ดูคำตอบ
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกคำถาม
 3. คุณสามารถดูรายละเอียดต่อไปนี้ในหน้าคำตอบของนักเรียน
  • ส่งแล้ว จำนวนและชื่อนักเรียนที่ตอบแล้ว
  • มอบหมายแล้ว จำนวนและชื่อของนักเรียนที่ยังไม่ได้ตอบ
  • ส่งคืนแล้ว จำนวนและชื่อของนักเรียนที่คุณส่งงานคืนให้ หากส่งงานคืนนักเรียนแล้ว
  • (ไม่บังคับ) คลิกส่งแล้ว มอบหมายแล้ว หรือให้คะแนนแล้วเพื่อดูนักเรียนในหมวดหมู่นั้น

  หมายเหตุ: หากนักเรียนยกเลิกการส่งงาน งานจะมีสถานะมอบหมายแล้ว

 4. สำหรับคำถามแบบหลายตัวเลือก ให้คลิกตัวเลือกเพื่อดูคนที่เลือกตอบคำถามนั้น จะมีจำนวนผู้ที่เลือกตอบถัดจากตัวเลือกนั้น
 5. คลิกชื่อของนักเรียนเพื่อดูคำตอบ แล้วคลิกปิด ปิด เพื่อกลับไปที่สรุป
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูประวัติการส่งและเปลี่ยนแปลงคะแนนของนักเรียน ให้คลิกชื่อนักเรียน แล้ว ดูประวัติ
 7. หากต้องการตอบคำถามของนักเรียนแบบสั้นๆ ให้คลิกตอบ ตอบ ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์

  หมายเหตุ: นักเรียนทุกคนจะเห็นความคิดเห็นของคุณ

 8. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้คลิกชื่อนักเรียนทางด้านซ้าย คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวด้านล่าง ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์

  เคล็ดลับ: จัดเรียงตามนักเรียนหรือคำตอบได้โดยคลิกลูกศรลง ลูกศรลง เหนือรายชื่อของนักเรียน 

ให้คะแนนและส่งคืนคำตอบ
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกคำถาม
 3. (ไม่บังคับ) คะแนนเต็มคือ 100 คะแนน หากต้องการแก้ไขคะแนน ให้คลิกที่ค่าคะแนน ป้อนค่าอื่นหรือเลือกยังไม่ได้ให้คะแนน แล้ว อัปเดต
 4. ให้คลิกเพิ่มคะแนนที่อยู่ติดกับชื่อนักเรียน แล้วป้อนคะแนน
 5. หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม Classroom จะรองรับตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยม หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก ระบบจะปัดเศษคะแนนให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด เช่น หากป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73

 6. (ไม่บังคับ) ป้อนคะแนนสำหรับนักเรียนคนอื่น
 7. เลือกช่องข้างนักเรียนแต่ละคนที่คุณต้องการส่งคืนคะแนนให้ แล้วคลิกส่งคืน
 8. คลิกส่งคืนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

หมายเหตุ: หากต้องการแจ้งคะแนนใหม่ให้นักเรียนทราบ คุณจะต้องส่งคำถามกลับไปให้ โดยสามารถส่งกลับคำถามในระหว่างเซสชันอื่นได้ 

แก้ไขคะแนน

คุณสามารถเปลี่ยนคะแนนหลังจากส่งคืนให้นักเรียนแล้วได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกคำตอบ
 3. คลิกคะแนนที่ต้องการแก้ไข
 4. ป้อนคะแนนใหม่ ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่ส่งคืนให้นักเรียน
 5. หากต้องการส่งคืนคะแนน ให้ทำเครื่องหมายที่ติดกับชื่อนักเรียน แล้วคลิกส่งคืน
 6. คลิกส่งคืนอีกครั้งเพื่อยืนยัน
ส่งออกคะแนน

คุณส่งออกคะแนนจาก Classroom ไปที่ Google ชีตหรือส่งเป็นไฟล์ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (CSV) ได้ แต่จะส่งออกคะแนนไม่ได้จนกว่าจะคืนคะแนนให้นักเรียนก่อน

ส่งออกคะแนนไปที่ชีต

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกคำถาม
 3. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า แล้ว คัดลอกคะแนนทั้งหมดไปที่ Google ชีต

  จะมีการสร้างสเปรดชีตในโฟลเดอร์ Classroom ในไดรฟ์ 

ส่งออกคะแนนเป็นไฟล์ CSV

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกคำถาม
 3. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า และเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ดาวน์โหลดคะแนนเหล่านี้เป็น CSV
  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดคะแนนของงานและคำถามทั้งหมด ให้เลือกดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมดเป็น CSV

  ไฟล์จะได้รับการบันทึกในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณ  

แสดงความคิดเห็นในคำถามที่ยังไม่ได้ให้คะแนน

คุณจะแสดงความคิดเห็น เมื่อนักเรียนตอบคำถามที่ยังไม่ได้ให้คะแนนได้ โดยจะแสดงความคิดเห็นให้กับนักเรียนแต่ละคนหรือสำหรับทั้งชั้นเรียนก็ได้ 

คำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ

คลิกคำถามในหน้าสตรีมเพื่อดูคำตอบของนักเรียน ตอบกลับนักเรียนแต่ละคนในหน้า "คำตอบของนักเรียน" 

 1. คลิกชื่อของนักเรียน
 2. คลิกตอบ ตอบ
  คลิก "ตอบ"  
 3. จากนั้นใส่ความคิดเห็นลงไป 
 4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกโพสต์ 

ในการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนที่ด้านบนของหน้า ให้ทำดังนี้

 1. คลิกคำถาม
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
  เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกโพสต์ 

คำถามแบบหลายตัวเลือก

คลิกคำถามในหน้าสตรีม ระบบจะนำคุณไปยังหน้า "คำตอบของนักเรียน" 

 1. หากต้องการดูคำตอบ ให้คลิกชื่อของนักเรียน 
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวที่ด้านล่างของหน้า
  เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว  
 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกโพสต์ 

ในการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนที่ด้านบนของหน้า ให้ทำดังนี้

 1. คลิกคำถาม
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
  เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกโพสต์

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร