Ocenianie i zwracanie odpowiedzi na pytania

Ta strona jest przeznaczona dla nauczycieli. Strona dla uczniów znajduje się tutaj

Aby sprawdzić i ocenić odpowiedzi na pytanie, musisz je otworzyć w strumieniu zajęć lub na stronie Do zrobienia.

Jeśli nie wiesz, czy Twoje zajęcia mają stronę Zadania, zapoznaj się z tym artykułem.

Moje zajęcia zawierają stronę Zadania

Jeśli nie masz strony Zadania, przejdź tutaj.

Wyświetlanie odpowiedzi
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Zadania Nie widzisz strony Zadania?
 4. Kliknij pytanie.
 5. Na stronie Odpowiedzi uczniów możesz zobaczyć następujące informacje:

  Uwaga: jeśli uczeń wycofa zadanie, będzie ono liczone jako Przypisane.

  • Oddane – liczba i nazwiska uczniów, którzy oddali zadanie.
  • Przypisane – liczba i nazwiska uczniów, którzy nie oddali zadania.
  • Ocenione – liczba i nazwiska uczniów, którym zostały przez Ciebie zwrócone zadania.
  • (Opcjonalnie) Aby zobaczyć uczniów z poszczególnych kategorii, kliknij Oddane, Przypisane lub Ocenione.
 6. W przypadku pytania jednokrotnego wyboru kliknij opcję, aby zobaczyć liczbę uczniów, którzy ją wybrali. 
 7. Po lewej stronie kliknij nazwisko ucznia, aby wyświetlić jego odpowiedź. 
  • Aby zobaczyć historię ocen ucznia oraz ich zmian, kliknij Zobacz historię.
  • Aby dodać prywatny komentarz, u dołu kliknij Dodaj prywatny komentarz. Wpisz komentarz i kliknij Opublikuj.
  • Aby skomentować odpowiedź ucznia na pytanie z krótką odpowiedzią, kliknij Odpowiedz Odpowiedz. Wpisz komentarz i kliknij Opublikuj.
   Uwaga: komentarz jest widoczny dla wszystkich uczniów.
  • Aby wrócić do podsumowania, kliknij Zamknij Zamknij.

Wskazówka: aby posortować listę według uczniów, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół znajdującą się nad listą uczniów. 

Ocenianie i zwracanie odpowiedzi
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania a potem wybierz pytanie.
 3. (Opcjonalnie) Domyślna wartość punktowa to 100. Aby ją zmienić, kliknij wartość punktową. Wpisz nową wartość lub wybierz Bez oceny a potem Aktualizuj.
 4. Po lewej stronie obok nazwiska ucznia kliknij Oceń i wpisz ocenę.
 5. Uwaga: w przypadku ocen ułamkowych w Classroom są obsługiwane dwa miejsca po przecinku. Jeśli wpiszesz więcej niż dwie cyfry po przecinku, ocena zostanie zaokrąglona. Jeśli na przykład wpiszesz ocenę 88,725, zostanie ona zaokrąglona do 88,73.
  Oceny możesz zwrócić teraz lub później. Jeśli jednak chcesz poinformować uczniów o nowych ocenach, musisz je zwrócić.  

 6. Zaznacz pola wyboru wszystkich uczniów, których oceny chcesz zwrócić, i kliknij Zwróć.
 7. Ponownie kliknij Zwróć, aby potwierdzić tę czynność.

 

Zmienianie oceny
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania a potem wybierz pytanie.
 3. Kliknij ocenę, którą chcesz zmienić.
 4. Wpisz nową ocenę. Zostanie ona automatycznie zapisana, ale nie zostanie zwrócona uczniowi.
 5. (Opcjonalnie) Aby zwrócić nową ocenę:
  1. Zaznacz pole obok nazwiska ucznia i kliknij Zwróć.
  2. Ponownie kliknij Zwróć, aby potwierdzić tę czynność.
Eksportowanie ocen

Po zwróceniu ocen możesz je wyeksportować z Classroom do Arkuszy Google lub pliku CSV.

Eksportowanie ocen do Arkuszy

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia, a następnie kliknij pytanie.
 3. Kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Skopiuj wszystkie oceny do Arkuszy Google.

  Arkusz zostanie utworzony w folderze zajęć na Dysku. 

Eksportowanie ocen do pliku CSV

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia, a następnie kliknij pytanie.
 3. Kliknij Ustawienia Ustawienia i wybierz opcję:
  • Pobierz te oceny w pliku CSV – jeśli chcesz pobrać tylko oceny za ten projekt.
  • Pobierz wszystkie oceny w pliku CSV – jeśli chcesz pobrać wszystkie oceny za projekty i pytania z zajęć. 

  Plik zostanie zapisany w folderze Pobrane.

Komentowanie pytań bez oceny

Istnieje możliwość przekazywania uczniom opinii o odpowiedziach na pytanie bez oceny. Możesz dodać komentarze dla poszczególnych uczniów lub całej klasy. 

Pytania z krótką odpowiedzią

Aby wyświetlić odpowiedzi uczniów, kliknij pytanie na stronie Strumień. Na stronie Odpowiedzi uczniów możesz odpowiedzieć poszczególnym uczniom. 

 1. Kliknij nazwisko ucznia.
 2. Kliknij Odpowiedz Odpowiedz.
  Kliknij Odpowiedz  
 3. Wpisz komentarz. 
 4. Gdy skończysz, kliknij Opublikuj

Aby dodać komentarz do zajęć, u góry strony:

 1. Kliknij Pytanie.
 2. Kliknij Dodaj komentarz do zajęć.
  Dodaj komentarz do zajęć 
 3. Gdy skończysz, kliknij Opublikuj

Pytania jednokrotnego wyboru

Na stronie Strumień kliknij pytanie. Zostanie otwarta strona Odpowiedzi uczniów. 

 1. Aby zobaczyć odpowiedź, kliknij nazwisko ucznia. 
 2. U dołu strony kliknij Dodaj prywatny komentarz.
  Dodaj prywatny komentarz  
 3. Gdy skończysz, kliknij Opublikuj

Aby dodać komentarz do zajęć, u góry strony:

 1. Kliknij Pytanie.
 2. Kliknij Dodaj komentarz do zajęć.
  Dodaj komentarz do zajęć 
 3. Gdy skończysz, kliknij Opublikuj.

Moje zajęcia nie zawierają strony Zadania

Wyświetlanie odpowiedzi
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia, a następnie kliknij pytanie.
 3. Na stronie Odpowiedzi uczniów możesz zobaczyć następujące informacje:
  • Oddane – liczba i nazwiska uczniów, którzy odpowiedzieli.
  • Przypisane – liczba i nazwiska uczniów, którzy nie odpowiedzieli.
  • Ocenione – liczba i nazwiska uczniów, którym zostały przez Ciebie zwrócone zadania.
  • (Opcjonalnie) Aby zobaczyć uczniów z poszczególnych kategorii, kliknij Oddane, Przypisane lub Ocenione.

  Uwaga: jeśli uczeń wycofa zadanie, będzie ono liczone jako Przypisane.

 4. W przypadku pytania jednokrotnego wyboru kliknij opcję, aby zobaczyć, kto ją wybrał. Obok opcji pokazywana jest liczba osób, które ją wybrały.
 5. Kliknij nazwisko ucznia, aby wyświetlić jego odpowiedź. Kliknij Zamknij Zamknij, aby wrócić do podsumowania.
 6. (Opcjonalnie) Aby zobaczyć historię ocen ucznia oraz ich zmian, kliknij jego nazwisko a potem Zobacz historię.
 7. Aby skomentować odpowiedź ucznia na pytanie z krótką odpowiedzią, kliknij Odpowiedz Odpowiedz. Wpisz komentarz i kliknij Opublikuj.

  Uwaga: komentarz jest widoczny dla wszystkich uczniów.

 8. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz, kliknij nazwisko ucznia po lewej. Następnie u dołu strony kliknij Dodaj prywatny komentarz. Wpisz komentarz i kliknij Opublikuj.

  Wskazówka: aby posortować listę według uczniów lub odpowiedzi, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół znajdującą się nad listą uczniów. 

Ocenianie i zwracanie odpowiedzi
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia, a następnie kliknij pytanie.
 3. (Opcjonalnie) Domyślna wartość punktowa to 100. Aby ją zmienić, kliknij wartość punktową. Wpisz nową wartość lub wybierz Bez oceny a potem Aktualizuj.
 4. Obok nazwiska ucznia kliknij Oceń i wpisz ocenę.
 5. Uwaga: w przypadku ocen ułamkowych w Classroom są obsługiwane dwa miejsca po przecinku. Jeśli wpiszesz więcej niż dwie cyfry po przecinku, ocena zostanie zaokrąglona. Jeśli na przykład wpiszesz ocenę 88,725, zostanie ona zaokrąglona do 88,73.

 6. Możesz też wpisać oceny dla innych uczniów.
 7. Zaznacz pola wyboru wszystkich uczniów, których zadania chcesz zwrócić, i kliknij Zwróć.
 8. Ponownie kliknij Zwróć, aby potwierdzić tę czynność.

Uwaga: aby poinformować uczniów o nowych ocenach, musisz zwrócić im pytanie. Możesz to zrobić podczas innej sesji. 

Zmienianie oceny

Po zwróceniu zadania uczniowi nadal możesz zmienić jego ocenę.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia i wybierz odpowiedź.
 3. Kliknij ocenę, którą chcesz zmienić.
 4. Wpisz nową ocenę. Zostanie ona automatycznie zapisana, ale nie zostanie przesłana uczniowi.
 5. Aby zwrócić zadanie z nową oceną, zaznacz pole wyboru obok nazwiska ucznia i kliknij Zwróć.
 6. Ponownie kliknij Zwróć, aby potwierdzić tę czynność.
Eksportowanie ocen

Oceny możesz wyeksportować z Classroom do Arkuszy Google lub pliku CSV. Aby móc pobrać oceny w ten sposób, musisz je najpierw zwrócić uczniom.

Eksportowanie ocen do Arkuszy

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia, a następnie kliknij pytanie.
 3. Kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Skopiuj wszystkie oceny do Arkuszy Google.

  Arkusz zostanie utworzony w folderze Classroom na Dysku. 

Eksportowanie ocen do pliku CSV

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia, a następnie kliknij pytanie.
 3. Kliknij Ustawienia Ustawienia i wybierz opcję:
  • Pobierz te oceny w pliku CSV,
  • Pobierz wszystkie oceny w pliku CSV – jeśli chcesz pobrać wszystkie oceny projektów i pytań.

  Plik zostanie zapisany w folderze Pobrane.  

Komentowanie pytań bez oceny

Istnieje możliwość przekazywania uczniom opinii o odpowiedziach na pytanie bez oceny. Możesz dodać komentarze dla poszczególnych uczniów lub całej klasy. 

Pytania z krótką odpowiedzią

Aby wyświetlić odpowiedzi uczniów, kliknij pytanie na stronie Strumień. Na stronie Odpowiedzi uczniów możesz odpowiedzieć poszczególnym uczniom. 

 1. Kliknij nazwisko ucznia.
 2. Kliknij Odpowiedz Odpowiedz.
  Kliknij Odpowiedz  
 3. Wpisz komentarz. 
 4. Gdy skończysz, kliknij Opublikuj

Aby dodać komentarz do zajęć, u góry strony:

 1. Kliknij Pytanie.
 2. Kliknij Dodaj komentarz do zajęć.
  Dodaj komentarz do zajęć 
 3. Gdy skończysz, kliknij Opublikuj

Pytania jednokrotnego wyboru

Na stronie Strumień kliknij pytanie. Zostanie otwarta strona Odpowiedzi uczniów. 

 1. Aby zobaczyć odpowiedź, kliknij nazwisko ucznia. 
 2. U dołu strony kliknij Dodaj prywatny komentarz.
  Dodaj prywatny komentarz  
 3. Gdy skończysz, kliknij Opublikuj

Aby dodać komentarz do zajęć, u góry strony:

 1. Kliknij Pytanie.
 2. Kliknij Dodaj komentarz do zajęć.
  Dodaj komentarz do zajęć 
 3. Gdy skończysz, kliknij Opublikuj.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?