Ocenianie i zwracanie odpowiedzi na pytania

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli. Jeśli chcesz używać testów w Formularzach Google, zapoznaj się z artykułem Tworzenie testu.

Zanim zaczniesz oceniać odpowiedzi, możesz sprawdzić stan zadań uczniów.

Oceny możesz zwrócić jednemu lub wielu uczniom naraz. W przypadku pytań bez oceny możesz przekazać spersonalizowane komentarze. 

Możesz pobrać oceny za jedno pytanie lub za wszystkie zadania na zajęciach.

Wyświetlanie stanu zadania i odpowiedzi uczniów
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potemZadania. 
 3. Kliknij pytanie a potem Wyświetl pytanie.
 4. Na stronie Odpowiedzi uczniów znajdziesz liczbę i nazwiska uczniów pogrupowane według stanu zadania:
  • Przypisane – zadania, które uczniowie muszą oddać, w tym zadania brakujące i nieprzesłane;
  • Oddane – zadania oddane przez uczniów;
  • Ocenione – zadania ocenione i zwrócone uczniom;
  • Zwrócone – zwrócone zadania bez oceny.
 5. Aby zobaczyć odpowiedź ucznia, po lewej stronie kliknij jego nazwisko.
 6. (Opcjonalnie) Aby posortować uczniów, wybierz opcję:
  • Aby zobaczyć uczniów, których zadanie ma ten sam stan, po środku kliknij Przypisane, Oddane, Ocenione lub Zwrócone.
  • Aby posortować listę uczniów, po lewej stronie nad listą kliknij strzałkę w dół "" i wybierz opcję.
  • W przypadku pytań jednokrotnego wyboru możesz kliknąć jedną z odpowiedzi, by wyświetlić uczniów, którzy ją wybrali. 
 7. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić historię ocen i zadań ucznia, po środku kliknij Zobacz historię.
 8. (Opcjonalnie) Aby wysłać prywatną wiadomość do ucznia, na dole kliknij Dodaj prywatny komentarza potemwpisz komentarza potemkliknij Opublikuj "".
 9. (Opcjonalnie) W przypadku pytań z krótką odpowiedzią: by odpowiedzieć uczniowi, kliknij Odpowiedz ""a potemwpisz swoją odpowiedźa potemkliknij Opublikuj "".
  Uwaga: odpowiedź jest widoczna dla wszystkich uczniów.
 10. (Opcjonalnie) Aby wrócić do widoku podsumowania wszystkich uczniów, po prawej stronie kliknij Zamknij ""
Wpisywanie i zwracanie ocen

Gdy wpiszesz ocenę, zostanie ona zapisana jako wersja robocza. Możesz zwrócić jedną ocenę lub wszystkie oceny razem podczas innej sesji. Gdy zwrócisz oceny, uczniowie otrzymają powiadomienie i będą mogli zobaczyć swoje oceny.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij pytanie a potem Wyświetl pytanie.
 4. (Opcjonalnie) Aby zmienić liczbę punktów za pytanie, u góry kliknij strzałkę w dół ""a potemwpisz nową wartość lub wybierz Bez ocenya potemkliknij Zaktualizuj.
 5. Po lewej stronie obok nazwiska ucznia kliknij Oceńa potemwpisz ocenę.
  Ocena zostanie zapisana jako wersja robocza.

  Uwaga: w przypadku ocen ułamkowych w Classroom są obsługiwane dwa miejsca po przecinku. Jeśli wpiszesz więcej niż dwie cyfry po przecinku, ocena zostanie zaokrąglona. Jeśli na przykład wpiszesz ocenę 88,725, zostanie ona zaokrąglona do 88,73.

 6. Aby przesłać oceny, zaznacz pole obok nazwiska uczniaa potemkliknij Zwróć i potwierdź tę czynność.
  Uwaga: możesz zaznaczyć kilka pól lub pole Wszyscy uczniowie

Zmienianie oceny

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij pytanie a potem Wyświetl pytanie.
 4. Kliknij ocenę, którą chcesz zmienića potemwpisz nową ocenę.
  Ocena zostanie zapisana jako wersja robocza.
 5. (Opcjonalnie) Aby zwrócić nową ocenę, zaznacz pole obok nazwiska uczniaa potemkliknij Zwróć i potwierdź tę czynność.

Komentowanie pytań bez oceny

Istnieje możliwość przekazywania uczniom opinii o odpowiedziach na pytanie bez oceny. Możesz dodać komentarze dla poszczególnych uczniów lub całej klasy. W zależności od typu pytania i jego ustawień uczniowie mogą odpowiadać na różne sposoby.

Pytania z krótką odpowiedzią

W przypadku pytań z krótką odpowiedzią możesz dodawać komentarze do zajęć, prywatne komentarze lub indywidualne odpowiedzi, które wszyscy uczniowie mogą zobaczyć i na które mogą odpowiedzieć. 

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij pytanie a potem Wyświetl pytanie.
 4. Na stronie Odpowiedzi uczniów po lewej stronie kliknij nazwisko ucznia.
 5. Wybierz opcję:
  • Aby skomentować odpowiedź ucznia, tak by cała klasa mogła ją zobaczyć i na nią zareagować, kliknij Odpowiedz "".
   Kliknij Odpowiedz
   Uwaga: możesz odpowiadać tylko tym uczniom, którzy podali odpowiedzi. Jeśli pod odpowiedzią ucznia nie widzisz opcji Odpowiedz, edytuj pytanie i wybierz Uczniowie mogą sobie odpowiadać.
  • Aby przekazać uczniowi prywatny komentarz, na dole kliknij Dodaj prywatny komentarz.
   Dodaj prywatny komentarz
  • Aby przekazać komentarz do zajęć, u góry kliknij Pytaniea potemDodaj komentarz do zajęć.
   Dodaj komentarz do zajęć
 6. Wpisz swoją odpowiedź lub komentarza potemkliknij Opublikuj ""

Pytania jednokrotnego wyboru 

W przypadku pytań jednokrotnego wyboru możesz dodawać komentarze do zajęć i komentarze prywatne. 

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania
 3. Kliknij pytanie a potem Wyświetl pytanie.
 4. Na stronie Odpowiedzi uczniów po lewej stronie kliknij nazwisko ucznia.
 5. Wybierz opcję:
  • Aby dodać prywatny komentarz, kliknij Dodaj prywatny komentarz.
   Dodaj prywatny komentarz
  • Aby dodać komentarz do zajęć, u góry kliknij Pytaniea potemDodaj komentarz do zajęć.
   Dodaj komentarz do zajęć
 6. Wpisz komentarza potemkliknij Opublikuj"".
Pobieranie ocen

Oceny możesz pobrać z Classroom do Arkuszy Google lub pliku CSV. W pobranym pliku będą tylko zwrócone oceny.

Pobieranie ocen do Arkuszy

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij pytanie a potem Wyświetl pytanie.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia ""a potemSkopiuj wszystkie oceny do Arkuszy Google.

  Arkusz zostanie utworzony w folderze zajęć na Dysku. 

Pobieranie ocen do pliku CSV

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Kliknij pytaniea potemWyświetl pytanie.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia "" a potemwybierz opcję:
  • Aby pobrać tylko oceny za to pytanie, wybierz Pobierz te oceny w pliku CSV.
  • Aby pobrać wszystkie oceny z zajęć, wybierz Pobierz wszystkie oceny w pliku CSV

  Plik zostanie automatycznie zapisany na komputerze w folderze Pobrane.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?