Kysymyksen vastauksen arvostelu ja palautus oppilaalle

Tämä artikkeli on tarkoitettu opettajille. Jos haluat työstää kyselytehtäviä Google Formsissa, siirry Kyselytehtävän luominen ‑artikkeliin.

Ennen kysymysten arvioinnin aloittamista näet oppilaiden tehtävien tilan.

Voit palauttaa arvosanat yhdelle tai useammalle oppilaalle kerrallaan. Voit lisätä yksilöllistä palautetta kysymyksiin, joita ei ole arvosteltu. 

Voit ladata yksittäisen kysymyksen tai ryhmän kaikkien tehtävien arvosanat.

Töiden tilan ja oppilaiden vastausten katsominen
 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät. 
 3. Valitse kysymys ja sitten Näytä kysymys.
 4. Näet Oppilaiden vastaukset ‑sivulla töiden tilan mukaan ryhmitellyt oppilaiden nimet ja numerot:
  • Annettu tehtäväksi: Oppilaille annetut työt, mukaan lukien puuttuvat tai lähettämättömät työt
  • Palautettu opettajalle: Oppilaiden palauttamat työt
  • Arvosteltu: Arvostellut työt, jotka olet palauttanut oppilaille 
  • Palautettu oppilaalle: Arvostelemattomat työt, jotka olet palauttanut oppilaille
 5. Näet oppilaan vastauksen klikkaamalla vasemmalta hänen nimeään.
 6. (Valinnainen) Voit lajitella oppilaat valitsemalla sopivan vaihtoehdon:
  • Näet samaan työn tilaan kuuluvat oppilaat valitsemalla keskeltä Annettu tehtäväksi, Palautettu opettajalleArvosteltu tai Palautettu oppilaalle.
  • Voit lajitella oppilasluettelon klikkaamalla luettelon yläpuolella vasemmalla olevaa alanuolta "" ja valitsemalla sopivan vaihtoehdon.
  • Monivalintakysymyksissä näet vaihtoehdon valinneet oppilaat klikkaamalla vaihtoehtoa. 
 7. (Valinnainen) Voit katsoa oppilaiden arvosanat ja palautushistorian valitsemalla keskeltä Näytä historia.
 8. (Valinnainen) Jos haluat lähettää oppilaalle yksityisen kommentin, klikkaa alareunasta Lisää yksityinen kommentti ja sitten kirjoita kommentti ja sitten klikkaa Julkaise "".
 9. (Valinnainen) Jos haluat vastata oppilaalle lyhytvastauskysymykseen liittyen, klikkaa Vastaa "" ja sitten kirjoita vastaus ja sitten klikkaa Julkaise "".
  Huom. Kaikki oppilaat näkevät vastauksesi.
 10. (Valinnainen) Voit palata kaikkien oppilaiden yhteenvetonäkymään klikkaamalla oikealta Sulje "".
Arvosanan antaminen ja palauttaminen

Kun annat arvosanan, se tallennetaan luonnoksena. Voit palauttaa yhden arvosanan kerrallaan tai kaikki arvosanat yhtä aikaa myöhemmin. Kun palautat arvosanoja, oppilaat saavat ilmoituksen ja voivat katsoa arvosanansa.

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät.
 3. Valitse kysymys ja sitten Näytä kysymys.
 4. (Valinnainen) Jos haluat muuttaa kysymyksen pistemäärää, napauta yläreunassa olevaa alanuolta "" ja sitten kirjoita uusi arvo tai valitse Ei arvosteltu ja sitten klikkaa Päivitä.
 5. Klikkaa vasemmalta puolelta oppilaan nimen vierestä Lisää arvosana ja sitten kirjoita arvosana.
  Arvosana tallennetaan luonnoksena.

  Huom. Classroom tukee arvosanoissa kahta desimaalia. Jos annat arvosanan, jossa on enemmän kuin kaksi desimaalia, arvosana pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen. Esimerkiksi arvosana 88,725 pyöristetään lukuun 88,73.

 6. Kun haluat palauttaa arvosanat, merkitse oppilaan nimen vieressä oleva ruutu valituksi ja sitten klikkaa Palauta ja vahvista.
  Huom. Voit merkitä valituksi useita ruutuja tai Kaikki oppilaat ‑ruudun. 

Arvosanan muuttaminen

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät.
 3. Valitse kysymys ja sitten Näytä kysymys.
 4. Klikkaa muutettavaa arvosanaa ja sitten lisää uusi arvosana.
  Arvosana tallennetaan luonnoksena.
 5. (Valinnainen) Jos haluat palauttaa uuden arvosanan, merkitse oppilaan nimen vieressä oleva ruutu valituksi ja sitten klikkaa Palauta ja vahvista.

Arvostelemattomien kysymysten kommentointi

Voit antaa oppilaille sanallista palautetta, kun he vastaavat kysymykseen, jota ei arvostella. Voit kirjoittaa kommentteja yksittäisille oppilaille tai koko ryhmälle. Kysymyksen tyypistä ja asetuksista riippuen oppilaat voivat vastata eri tavoilla.

Lyhytvastauskysymykset

Voit lisätä lyhytvastauskysymyksiin kommentteja koko ryhmälle, yksityisiä kommentteja tai yksilöllisiä vastauksia, jotka näkyvät kaikille oppilaille ja joihin kaikki oppilaat voivat vastata. 

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät.
 3. Valitse kysymys ja sitten Näytä kysymys.
 4. Klikkaa Oppilaiden vastaukset ‑sivun vasemmasta reunasta oppilaan nimeä.
 5. Valitse sopiva vaihtoehto:
  • Jos haluat kommentoida oppilaan vastausta niin, että koko ryhmä näkee kommenttisi ja voi vastata siihen, klikkaa Vastaa "".
   Valitse Vastaa
   Huom. Voit vastata vain niille oppilaille, jotka ovat lisänneet vastauksia. Jos Vastaa-vaihtoehtoa ei näy oppilaan vastauksen kohdalla, muokkaa kysymystä ja valitse Oppilaat voivat kommentoida toistensa vastauksia.
  • Jos haluat lisätä oppilaalle yksityisen kommentin, klikkaa alareunasta Lisää yksityinen kommentti.
  • Voit lisätä koko ryhmälle tarkoitetun kommentin klikkaamalla yläreunasta Kysymysja sitten Lisää kommentti.
 6. Kirjoita vastaus tai kommentti ja sitten klikkaa Julkaise "".

Monivalintakysymykset 

Monivalintakysymyksissä voit lisätä yksityisiä tai koko ryhmälle tarkoitettuja kommentteja. 

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät
 3. Valitse kysymys ja sitten Näytä kysymys.
 4. Klikkaa Oppilaiden vastaukset ‑sivun vasemmasta reunasta oppilaan nimeä.
 5. Valitse sopiva vaihtoehto:
  • Voit lisätä yksityisen kommentin klikkaamalla Lisää yksityinen kommentti.
  • Voit lisätä koko ryhmälle tarkoitetun kommentin klikkaamalla yläreunasta Kysymys ja sitten Lisää kommentti.
 6. Kirjoita kommentti ja sitten klikkaa Julkaise "".
Arvosanojen lataaminen

Voit ladata arvosanoja Classroomista Google Sheetsiin tai CSV-tiedostoon. Vain palautetut arvosanat näkyvät ladatussa tiedostossa.

Arvosanojen lataaminen Sheetsiin

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät.
 3. Valitse kysymys ja sitten Näytä kysymys.
 4. Valitse oikeasta yläkulmasta Asetukset "" ja sitten Kopioi kaikki arvosanat Google Sheetsiin.

  Laskentataulukko luodaan ryhmän Drive-kansioon. 

Arvosanojen lataaminen CSV-tiedostoon

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät.
 3. Valitse kysymys ja sitten Näytä kysymys.
 4. Valitse oikeasta yläkulmasta Asetukset "" ja sitten valitse sopiva vaihtoehto:
  • Lataa vain tämän kysymyksen arvosanat valitsemalla Lataa nämä arvosanat CSV-tiedostona.
  • Lataa kaikki ryhmän arvosanat valitsemalla Lataa kaikki arvosanat CSV-tiedostona

  Tiedosto tallennetaan automaattisesti tietokoneesi Lataukset-kansioon.

Muuta aiheeseen liittyvää

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?