ให้คะแนนและส่งคำตอบของคำถามคืน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

หมายเหตุ: Classroom เวอร์ชันก่อนหน้านี้ (ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน) เลิกใช้และหยุดให้บริการในวันที่ 4 กันยายน 2019 ที่ผ่านมา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อชั้นเรียนใน Classroom ที่ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน

คุณดูสถานะงานในปัจจุบันของนักเรียนได้จากหน้างานของนักเรียน

ดูคำตอบ
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกงานของชั้นเรียนที่ด้านบน
 4. คลิกคำถาม
 5. คุณจะดูรายละเอียดต่อไปนี้ได้ในหน้าคำตอบของนักเรียน

  หมายเหตุ: หากนักเรียนยกเลิกการส่งงาน งานจะมีสถานะมอบหมายแล้ว

  • ส่งแล้ว จำนวนและชื่อนักเรียนที่ส่งงานแล้ว
  • มอบหมายแล้ว จำนวนและชื่อของนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงาน
  • ให้คะแนนแล้ว จำนวนและชื่อของนักเรียนที่คุณส่งงานคืน
  • (ไม่บังคับ) หากต้องการดูนักเรียนในแต่ละหมวดหมู่ ให้คลิกส่งแล้ว มอบหมายแล้ว หรือให้คะแนนแล้ว
 6. สำหรับคำถามแบบหลายตัวเลือก ให้คลิกตัวเลือกเพื่อดูจำนวนนักเรียนที่เลือกคำตอบดังกล่าว 
 7. คลิกชื่อของนักเรียนทางด้านซ้ายเพื่อดูคำตอบที่เลือก 
  • หากต้องการดูประวัติการส่งและการเปลี่ยนแปลงคะแนนของนักเรียน ให้คลิกดูประวัติ
  • หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวที่ด้านล่าง ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
  • หากต้องการตอบคำถามของนักเรียนแบบสั้นๆ ให้คลิกตอบ ตอบ ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
   หมายเหตุ: นักเรียนทุกคนจะเห็นความคิดเห็นของคุณ
  • หากต้องการกลับไปที่ข้อมูลสรุป ให้คลิกปิด ปิด

เคล็ดลับ: หากต้องการจัดเรียงตามนักเรียน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง เหนือรายชื่อของนักเรียน 

ให้คะแนนและส่งคืนคำตอบ
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน แล้ว คำถาม
 3. (ไม่บังคับ) คะแนนเริ่มต้นคือ 100 หากต้องการแก้ไขคะแนน ให้คลิกที่คะแนนเต็ม ป้อนค่าอื่นหรือเลือกยังไม่ได้ให้คะแนน แล้ว อัปเดต
 4. คลิกเพิ่มคะแนนทางด้านซ้ายถัดจากชื่อนักเรียน แล้วป้อนคะแนน
 5. หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม Classroom จะรองรับตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยม หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก ระบบจะปัดเศษคะแนนให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด เช่น หากป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73
  คุณจะส่งคืนคะแนนทันทีหรือในภายหลังก็ได้ แต่หากต้องการให้นักเรียนได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคะแนนใหม่ คุณจะต้องส่งคืนคะแนน  

 6. เลือกช่องข้างนักเรียนแต่ละคนที่คุณต้องการส่งคืนคะแนนให้ แล้วคลิกส่งคืน
 7. คลิกส่งคืนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

 

แก้ไขคะแนน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน แล้ว คำถาม
 3. คลิกคะแนนที่ต้องการแก้ไข
 4. ป้อนคะแนนใหม่ ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่ส่งคืนให้นักเรียน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งคืนคะแนนใหม่ ให้ทำดังนี้
  1. ทำเครื่องหมายช่องถัดจากชื่อของนักเรียนและคลิกส่งคืน
  2. คลิกส่งคืนอีกครั้งเพื่อยืนยัน
ส่งออกคะแนน

หลังจากส่งคืนคะแนนแล้ว คุณจะส่งออกคะแนนจาก Classroom ไปที่ Google ชีตหรือส่งเป็นไฟล์ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (CSV) ได้

ส่งออกคะแนนไปที่ชีต

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกคำถาม
 3. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า แล้ว คัดลอกคะแนนทั้งหมดไปที่ Google ชีต

  ระบบจะสร้างสเปรดชีตในโฟลเดอร์ของชั้นเรียนไดรฟ์ 

ส่งออกคะแนนเป็นไฟล์ CSV

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกคำถาม
 3. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า และเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการดาวน์โหลดเฉพาะคะแนนของงานนี้ ให้เลือกดาวน์โหลดเกรดเหล่านี้เป็น CSV
  • ถ้าอต้องการดาวน์โหลดคะแนนของงานและคำถามทั้งหมด ให้เลือกดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมดเป็น CSV 

  ไฟล์จะได้รับการบันทึกในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณ

แสดงความคิดเห็นในคำถามที่ยังไม่ได้ให้คะแนน

คุณจะแสดงความคิดเห็น เมื่อนักเรียนตอบคำถามที่ยังไม่ได้ให้คะแนนได้ โดยจะแสดงความคิดเห็นให้กับนักเรียนแต่ละคนหรือสำหรับทั้งชั้นเรียนก็ได้ 

คำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ

คลิกคำถามในหน้าสตรีมเพื่อดูคำตอบของนักเรียน ตอบกลับนักเรียนแต่ละคนในหน้า "คำตอบของนักเรียน" 

 1. คลิกชื่อของนักเรียน
 2. คลิกตอบ ตอบ
  คลิก "ตอบ"  
 3. จากนั้นใส่ความคิดเห็นลงไป 
 4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกโพสต์ 

หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนที่ด้านบนของหน้า ให้ทำดังนี้

 1. คลิกคำถาม
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
  เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกโพสต์ 

คำถามแบบหลายตัวเลือก

คลิกคำถามในหน้าสตรีม ระบบจะนำคุณไปยังหน้า "คำตอบของนักเรียน" 

 1. หากต้องการดูคำตอบ ให้คลิกชื่อของนักเรียน 
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวที่ด้านล่างของหน้า
  เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว  
 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกโพสต์ 

หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนที่ด้านบนของหน้า ให้ทำดังนี้

 1. คลิกคำถาม
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
  เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกโพสต์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร