นำครูร่วมสอนออกจากชั้นเรียน

ครูผู้สอนหลักและครูร่วมสอนอาจนำครูร่วมสอนคนอื่นๆ ออกจากชั้นเรียนได้

หมายเหตุ: ครูผู้สอนหลักจะยกเลิกการลงทะเบียนหรือถูกนำออกไม่ได้ หากคุณเป็นครูผู้สอนหลักของชั้นเรียนและต้องการออกจากชั้นเรียนให้ทำดังนี้

 1. โอนชั้นเรียนให้ครูร่วมสอนในชั้นเรียน โปรดดูคำแนะนำที่หัวข้อการโอนความเป็นเจ้าของชั้นเรียน
 2. ออกจากชั้นเรียน โปรดดูคำแนะนำที่หัวข้อเข้าร่วมหรือออกจากชั้นเรียนในฐานะครูร่วมสอน

นำครูร่วมสอนออก

 1. แตะ Classroom Classroom

 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น ผู้คน People

  แตะ "ผู้คน"

 3. แตะเพิ่มเติม จากนั้น นำออกถัดจากชื่อของครูร่วมสอน

  แตะ "นำออก"

 4. แตะนำออกเพื่อยืนยัน

นำตัวเองออกจากการเป็นครูร่วมสอน

 1. แตะ Classroom Classroom

 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น ผู้คน People

  แตะ "ผู้คน"

 3. แตะเพิ่มเติม จากนั้น ออกจากชั้นเรียนถัดจากชื่อของคุณ
 4. แตะออกจากชั้นเรียนเพื่อยืนยัน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร