กำหนดการตั้งค่าชั้นเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ G Suite

หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วมชั้นเรียนของโดเมนอื่นหรืออนุญาตให้ผู้ใช้จากโดเมนอื่นเข้าร่วมชั้นเรียนของคุณ คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการเป็นสมาชิกชั้นเรียนในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

ตั้งค่าการเป็นสมาชิกชั้นเรียน

ผู้ใช้ของฉันจะเข้าร่วมชั้นเรียนที่สร้างโดยบัญชีผู้ใช้ประเภทอื่นได้ไหม
ผู้ใช้จะเข้าร่วมชั้นเรียนที่สร้างด้วยบัญชีประเภทอื่นได้ หากประเภทบัญชีของคุณและตัวคุณเองให้สิทธิ์ในการทำเช่นนั้น
หากนักเรียนใช้ Classroom กับ... และครูผู้สอนหลักใช้ Classroom กับ... นักเรียนจะเข้าร่วมชั้นเรียนได้ไหม

G Suite for Education หรือ Nonprofits

G Suite for Education หรือ Nonprofits ได้ หากการตั้งค่าชั้นเรียนของทั้งสององค์กรให้สิทธิ์ในการทำเช่นนั้น
G Suite Basic, Business หรือ Enterprise G Suite Basic, Business หรือ Enterprise ได้ หากการตั้งค่าชั้นเรียนของทั้งสององค์กรให้สิทธิ์ในการทำเช่นนั้น
G Suite for Education หรือ Nonprofits G Suite Basic, Business, Enterprise หรือบัญชี Google ส่วนบุคคล ไม่
G Suite Basic, Business หรือ Enterprise G Suite for Education หรือ Nonprofits หรือบัญชี Google ส่วนบุคคล

ไม่

บัญชี Google ส่วนบุคคล G Suite for Education หรือ G Suite Basic, Business หรือ Enterprise ได้หากองค์กร G Suite อนุญาต
บัญชี Google ส่วนบุคคล บัญชี Google ส่วนบุคคล ได้
 

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อควบคุมการเข้าถึง Classroom ของผู้ใช้ 

กำหนดคนที่เข้าร่วมชั้นเรียนได้

การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วมชั้นเรียนจากโดเมนอื่นเป็นการให้สิทธิ์แชร์ไฟล์มาที่โดเมนของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ไปที่แอปจากหน้าแรกคอนโซลผู้ดูแลระบบ
 3. เลือกตัวเลือก หากบัญชีของคุณเป็นบัญชีต่อไปนี้
  • G Suite for Education หรือ Nonprofits - คลิก G Suiteจากนั้นClassroom
  • G Suite Basic, Business หรือ Enterprise - คลิกบริการเพิ่มเติมของ Googleจากนั้นClassroom
 4. คลิกการตั้งค่าชั้นเรียนจากนั้นเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกชั้นเรียน
 5. เลือกตัวเลือกในส่วนผู้ที่เข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนของคุณได้
  • เฉพาะผู้ใช้ในโดเมนของคุณ - มีเพียงผู้ใช้ในโดเมนของคุณเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนได้
  • ผู้ใช้ในโดเมนที่อนุญาตพิเศษ - ผู้ใช้จากโดเมนในรายการที่อนุญาตจะเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนของคุณได้ ผู้ดูแลระบบ G Suite จากโดเมนเหล่านั้นต้องเพิ่มโดเมนของคุณลงในรายการที่อนุญาตของตนเอง
  • ผู้ใช้ G Suite ทุกคน - ผู้ใช้ G Suite ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึง Classroom จะเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนของคุณได้
  • ผู้ใช้ทุกคน - ผู้ใช้ G Suite ทุกคนที่มีสิทธิ์ใช้งาน Classroom หรือผู้ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลจะมีสิทธิ์เข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนของคุณ
 6. คลิกบันทึก
กำหนดชั้นเรียนที่ผู้ใช้ในโดเมนของคุณเข้าร่วมได้
การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนอื่นจะเป็นการให้สิทธิ์แชร์ไฟล์ออกจากโดเมนของคุณได้
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ไปที่แอปจากหน้าแรกคอนโซลผู้ดูแลระบบ
 3. เลือกตัวเลือก หากบัญชีของคุณเป็นบัญชีต่อไปนี้
  • G Suite for Education หรือ Nonprofits - คลิก G Suiteจากนั้นClassroom
  • G Suite Basic, Business หรือ Enterprise - คลิกบริการเพิ่มเติมของ Googleจากนั้นClassroom
 4. คลิกการตั้งค่าชั้นเรียนจากนั้นเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกชั้นเรียน
 5. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้ในชั้นเรียนที่ผู้ใช้ในโดเมนของคุณเข้าร่วมได้
  • เฉพาะชั้นเรียนในโดเมนของคุณ - ผู้ใช้ในโดเมนของคุณเข้าร่วมได้เฉพาะชั้นเรียนในโดเมนของคุณเท่านั้น
  • ชั้นเรียนในโดเมนที่อนุญาตพิเศษ - ผู้ใช้ในโดเมนของคุณเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนซึ่งอยู่ในรายการที่อนุญาตพิเศษได้
  • ทุกชั้นเรียนใน G Suite - ผู้ใช้ในโดเมนของคุณเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมน G Suite ทุกแห่งได้
 6. คลิกบันทึก

ใช้รายการที่อนุญาตสําหรับโดเมนที่เชื่อถือได้ 

เมื่อเพิ่มโดเมนในรายการที่อนุญาต ผู้ใช้ของคุณจะเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนนั้นได้ และผู้ใช้ในโดเมนดังกล่าวก็จะเข้าร่วมชั้นเรียนของคุณได้ โดเมนย่อยและชื่อแทนโดเมนจะไม่รวมอยู่ด้วยเมื่อคุณเพิ่มโดเมนที่รายการที่อนุญาต คุณจะเพิ่มโดเมน G Suite ลงในรายการที่อนุญาตพิเศษได้เท่านั้น

หากต้องการให้รายการที่อนุญาตทำงานได้เป็นปกติใน Classroom ผู้ดูแลระบบ G Suite ของทั้งสองโดเมนต้องทำการเปลี่ยนแปลงในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google จากนั้นจึงกําหนดการตั้งค่า Google ไดรฟ์เพื่ออนุญาตให้แชร์ไฟล์ระหว่างโดเมน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มโดเมนลงในรายการที่อนุญาต

เพิ่มโดเมนลงในรายการที่อนุญาต
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ไปที่แอปจากหน้าแรกคอนโซลผู้ดูแลระบบ
 3. เลือกตัวเลือก หากบัญชีของคุณเป็นบัญชีต่อไปนี้
  • G Suite for Education หรือ Nonprofits - คลิก G Suiteจากนั้นClassroom
  • G Suite Basic, Business หรือ Enterprise - คลิกบริการเพิ่มเติมของ Googleจากนั้นClassroom
 4. คลิกการตั้งค่าของชั้นเรียน
 5. คลิกแก้ไขข้างดูโดเมนที่อนุญาตพิเศษที่กำหนดค่าไว้จากนั้นเพิ่มใหม่
 6. กรอกที่อยู่โดเมนแบบเต็มแล้วคลิกเพิ่มโดเมนในรายการที่อนุญาตพิเศษ
  หมายเหตุ: ระบบอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล 
นําโดเมนออกจากรายการที่อนุญาต
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ไปที่แอปจากหน้าแรกคอนโซลผู้ดูแลระบบ
 3. เลือกตัวเลือก หากบัญชีของคุณเป็นบัญชีต่อไปนี้
  • G Suite for Education หรือ Nonprofits - คลิก G Suiteจากนั้นClassroom
  • G Suite Basic, Business หรือ Enterprise - คลิกบริการเพิ่มเติมของ Googleจากนั้นClassroom
 4. คลิกการตั้งค่าของชั้นเรียน
 5. คลิกแก้ไขข้างดูโดเมนที่อนุญาตพิเศษที่กำหนดค่าไว้
 6. ถัดจากชื่อของโดเมน ให้คลิกนําออกจากนั้นนําออกจากรายการที่อนุญาตพิเศษ

ให้สิทธิ์การแชร์ไฟล์แก่โดเมนที่อยู่ในรายการที่อนุญาตพิเศษ

คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าไดรฟ์ให้อนุญาตการแชร์ไฟล์นอกองค์กรเพื่อให้ผู้ใช้จากโดเมนภายนอกเข้าร่วมชั้นเรียนและส่งงานได้ การอนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณเข้าร่วมชั้นเรียนจากโดเมนอื่นจะเป็นการให้สิทธิ์แชร์ไฟล์มาที่โดเมนของคุณ

หากเปลี่ยนการตั้งค่าไดรฟ์หลังจากผู้ใช้เข้าร่วมชั้นเรียนแล้ว อาจทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถทำงานต่างๆ ให้เสร็จได้ เช่น นักเรียนอาจส่งงานให้ครูไม่ได้หรือครูอาจส่งงานคืนนักเรียนไม่ได้

หากต้องการตั้งค่าสิทธิ์การแชร์ ให้ทําดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอป จากนั้น G Suite จากนั้น ไดรฟ์และเอกสาร
 3. คลิกการตั้งค่าการแชร์จากนั้นตัวเลือกการแชร์
 4. หากต้องการใช้การตั้งค่ากับทุกคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุด หรือเลือกหน่วยขององค์กรระดับล่างหรือกลุ่มการกำหนดค่า
 5. ในส่วนการแชร์ภายนอกองค์กร ให้เลือกโดเมนที่อนุญาตพิเศษ
  หมายเหตุ: นี่คือระดับการแชร์ขั้นต่ำที่กำหนด นอกจากนี้คุณยังเลือกสิทธิ์เพิ่มเติมได้ด้วย โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อตั้งค่าสิทธิ์การแชร์ไฟล์
 6. (ไม่บังคับ) เลือกช่องสำหรับไฟล์ที่ผู้ใช้ในองค์กรเป็นเจ้าของ ให้เตือนเมื่อแชร์กับผู้ใช้ในโดเมนที่อนุญาตพิเศษ
 7. (ไม่บังคับ) เลือกช่องอนุญาตให้ผู้ใช้ในองค์กรรับไฟล์จากผู้ใช้นอกโดเมนที่อนุญาตพิเศษ
 8. คลิกบันทึก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร