กำหนดการตั้งค่าชั้นเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ G Suite

ในฐานะผู้ดูแลระบบ G Suite คุณจะเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้ได้

 • คนที่สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนของคุณ
 • ชั้นเรียนที่ผู้ใช้สามารถเข้าร่วม

ตั้งค่าการเป็นสมาชิกชั้นเรียน

Classroom ตั้งค่าเริ่มต้นให้ผู้ใช้เข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนของคุณเท่านั้น หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้จากโดเมนอื่นเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนของคุณ หรืออนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนอื่น โปรดตั้งค่าการเป็นสมาชิกชั้นเรียนในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

คุณต้องกำหนดการตั้งค่าไดรฟ์ให้อนุญาตการแชร์ไฟล์นอกองค์กร เพื่อให้ผู้ใช้จากโดเมนภายนอกเข้าร่วมชั้นเรียนและส่งงานได้ การอนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณเข้าร่วมชั้นเรียนจากโดเมนอื่นจะเป็นการให้สิทธิ์แชร์ไฟล์มาที่โดเมนของคุณ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อตั้งค่าสิทธิ์การแชร์ไฟล์

ผู้ใช้ของฉันจะเข้าร่วมชั้นเรียนที่สร้างโดยบัญชีผู้ใช้ประเภทอื่นได้ไหม

ผู้ใช้ของคุณอาจเข้าร่วมชั้นเรียนที่สร้างโดยผู้ใช้ซึ่งมีบัญชีประเภทอื่นได้ หากประเภทบัญชีของคุณและตัวคุณเองให้สิทธิ์ในการทำเช่นนั้น
หากนักเรียนใช้ Classroom กับ... และครูผู้สอนหลักใช้ Classroom กับ... นักเรียนจะเข้าร่วมชั้นเรียนได้ไหม
 • G Suite for Education
 • G Suite for Nonprofit
 • G Suite for Education
 • G Suite for Nonprofit
ได้ หากการตั้งค่าชั้นเรียนของทั้งสององค์กรให้สิทธิ์ในการทำเช่นนั้น
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
ได้ หากการตั้งค่าชั้นเรียนของทั้งสององค์กรให้สิทธิ์ในการทำเช่นนั้น
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • G Suite for Education
 • G Suite for Nonprofit
 • บัญชี Google ส่วนบุคคล
ไม่
 • G Suite for Education
 • G Suite for Nonprofit
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • บัญชี Google ส่วนบุคคล

ไม่ได้

 • บัญชี Google ส่วนบุคคล
 • G Suite for Education
 • บัญชี Google ส่วนบุคคล
ได้

 

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อควบคุมการเข้าถึง Classroom ของผู้ใช้

กำหนดคนที่เข้าร่วมชั้นเรียนได้

การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วมชั้นเรียนจากโดเมนอื่นเป็นการให้สิทธิ์แชร์ไฟล์มาที่โดเมนของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากคุณใช้ G Suite for Education หรือ G Suite for Nonprofits ให้คลิกแอป จากนั้น G Suite จากนั้น Classroom
  • หากคุณใช้ G Suite Basic, Business หรือ Enterprise ให้คลิกแอป จากนั้น บริการเพิ่มเติมของ Google จากนั้น Classroom
 3. คลิกการตั้งค่าของชั้นเรียน
 4. เลือกตัวเลือกในส่วนผู้ที่เข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนของคุณได้
  • เฉพาะผู้ใช้ในโดเมนของคุณ มีเพียงผู้ใช้ในโดเมนของคุณที่เข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนของคุณได้
  • ผู้ใช้ในโดเมนที่อนุญาตพิเศษ ผู้ใช้จากโดเมนที่คุณอนุญาตจะเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนของคุณได้ โปรดเพิ่มโดเมนเหล่านี้ไว้ในรายการที่อนุญาตพิเศษ และผู้ดูแลระบบของโดเมนเหล่านี้ก็ต้องเพิ่มโดเมนของคุณไว้ในรายการที่อนุญาตพิเศษเช่นกัน
  • ผู้ใช้ G Suite ทุกคน ผู้ใช้ G Suite ทุกคนที่มีสิทธิ์ใช้ Classroom จะเข้าร่วมชั้นเรียนของโดเมนของคุณได้
  • ผู้ใช้ทุกคน ผู้ใช้ G Suite ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึง Classroom หรือผู้ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลจะเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนของคุณได้
 5. คลิกบันทึก

กำหนดชั้นเรียนที่ผู้ใช้ในโดเมนของคุณเข้าร่วมได้

การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนอื่นจะเป็นการให้สิทธิ์แชร์ไฟล์ออกจากโดเมนของคุณได้
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากคุณใช้ G Suite for Education หรือ G Suite for Nonprofits ให้คลิกแอป จากนั้น G Suite จากนั้น Classroom
  • หากคุณใช้ G Suite Basic, Business หรือ Enterprise ให้คลิกแอป จากนั้น บริการเพิ่มเติมของ Google จากนั้น Classroom
 3. คลิกการตั้งค่าของชั้นเรียน
 4. เลือกตัวเลือกในส่วนการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนอื่นจะเป็นการให้สิทธิ์แชร์ไฟล์ออกจากโดเมนของคุณได้
  • เฉพาะชั้นเรียนในโดเมนของคุณ ผู้ใช้ในโดเมนของคุณเข้าร่วมได้เฉพาะชั้นเรียนในโดเมนของคุณเท่านั้น
  • ชั้นเรียนในโดเมนที่อนุญาตพิเศษ ผู้ใช้ในโดเมนของคุณเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนที่อนุญาตพิเศษได้
  • ทุกชั้นเรียนใน G Suite ผู้ใช้ในโดเมนของคุณเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมน G Suite ทุกแห่งได้
 5. คลิกบันทึก

เพิ่มโดเมนในรายการที่อนุญาตพิเศษ

การเพิ่มโดเมนลงในรายการที่อนุญาตพิเศษสำหรับ Classroom จะอนุญาตให้ผู้ใช้ในโดเมนที่เชื่อถือสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนของคุณได้ และผู้ใช้ของคุณก็จะเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนที่คุณเชื่อถือได้อีกด้วย หากต้องการให้โดเมนที่อนุญาตพิเศษทำงานได้เป็นปกติใน Classroom ผู้ดูแลระบบ G Suite ของทั้งสองโดเมนต้องทำการเปลี่ยนแปลงในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

เมื่อคุณเพิ่มโดเมนลงในรายการที่อนุญาตพิเศษ ระบบจะไม่รวมโดเมนย่อยและชื่อแทนโดเมนไว้ด้วย ดังนั้นโปรดเพิ่มแยกต่างหากถ้าต้องการ เช่น หากเพิ่มโดเมน abbeycollege.com ในรายการที่อนุญาตพิเศษแล้วต่อมาก็มี abbeyschool.com คุณจะต้องเพิ่ม abbeyschool.com ในรายการที่อนุญาตพิเศษเพื่อมอบสิทธิ์เข้าถึงให้กับองค์กรนั้นด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มโดเมนในรายการที่อนุญาตพิเศษสำหรับ G Suite

หลังจากเพิ่มโดเมนไว้ในรายการที่อนุญาตพิเศษแล้ว คุณต้องกำหนดการตั้งค่าไดรฟ์เพื่ออนุญาตการแชร์ไฟล์ระหว่างโดเมน

เพิ่มโดเมนในรายการที่อนุญาตพิเศษ
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากคุณใช้ G Suite for Education หรือ G Suite for Nonprofits ให้คลิกแอปจากนั้น G Suite จากนั้นClassroom
  • หากคุณใช้ G Suite Basic, Business หรือ Enterprise ให้คลิกแอปจากนั้นบริการเพิ่มเติมของ Google จากนั้นClassroom
 3. คลิกการตั้งค่าของชั้นเรียน
 4. คลิกแก้ไขข้างดูโดเมนที่อนุญาตพิเศษที่กำหนดค่าไว้
 5. คลิกเพิ่มใหม่
 6. กรอกที่อยู่โดเมนแบบเต็มแล้วคลิกเพิ่มโดเมนในรายการที่อนุญาตพิเศษ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงจึงจะมีผล 

ให้สิทธิ์แชร์ไฟล์กับโดเมนที่อนุญาตพิเศษ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. คลิกแอปจากนั้นG Suiteจากนั้นดรฟ์และเอกสาร
 3. คลิกการตั้งค่าการแชร์
 4. เลือกหน่วยขององค์กรที่ต้องการในแผงด้านซ้าย
 5. ในส่วนตัวเลือกการแชร์ ให้คลิกแก้ไข
 6. เลือกตัวเลือกโดเมนที่อนุญาตพิเศษในส่วนการแชร์นอกองค์กร

  หมายเหตุ: นี่คือระดับการแชร์ขั้นต่ำที่กำหนด แต่คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่ให้สิทธิ์มากกว่านี้ก็ได้ โปรดดูรายละเอียดในตั้งค่าสิทธิ์การแชร์ไฟล์

 7. (ไม่บังคับ) เลือกช่องสำหรับไฟล์ที่ผู้ใช้ในองค์กรเป็นเจ้าของ ให้เตือนเมื่อแชร์กับผู้ใช้ในโดเมนที่อนุญาตพิเศษ
 8. (ไม่บังคับ) เลือกช่องอนุญาตให้ผู้ใช้ในองค์กรรับไฟล์จากผู้ใช้นอกโดเมนที่อนุญาตพิเศษ
 9. คลิกบันทึก

หมายเหตุ: ถ้าเปลี่ยนการตั้งค่าไดรฟ์หลังจากผู้ใช้เข้าร่วมชั้นเรียนแล้ว อาจทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถทำงานต่างๆ ให้เสร็จได้ เช่น นักเรียนอาจไม่สามารถส่งงานให้ครู หรือครูอาจไม่สามารถส่งงานคืนนักเรียน

นำโดเมนที่อนุญาตพิเศษออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากคุณใช้ G Suite for Education หรือ G Suite for Nonprofits ให้คลิกแอปจากนั้น G Suite จากนั้นClassroom
  • หากคุณใช้ G Suite Basic, Business หรือ Enterprise ให้คลิกแอปจากนั้นบริการเพิ่มเติมของ Google จากนั้น Classroom
 3. คลิกการตั้งค่าของชั้นเรียน
 4. คลิกแก้ไขข้างดูโดเมนที่อนุญาตพิเศษที่กำหนดค่าไว้
 5. ถัดจากชื่อของโดเมนที่อนุญาตพิเศษ ให้คลิกนำออก
 6. คลิกนำออกจากรายการที่อนุญาตพิเศษ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร