Konfigurowanie ustawień zajęć

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów G Suite
 

Jako administrator G Suite możesz wybrać:

 • kto może dołączać do zajęć w Twojej domenie,
 • do których zajęć użytkownicy z Twojej domeny mogą dołączać.

Konfigurowanie uczestnictwa w zajęciach

Początkowa konfiguracja Classroom pozwala użytkownikom na dołączanie do zajęć tylko w Twojej domenie. Jednak konfigurując ustawienia członkostwa w konsoli administracyjnej Google, możesz zezwolić użytkownikom z innych domen na dołączanie do zajęć w Twojej domenie albo umożliwić Twoim użytkownikom dołączanie do zajęć w innych domenach.

Aby osoby z domen zewnętrznych mogły dołączać do zajęć w Twojej domenie i oddawać zadania, musisz skonfigurować ustawienia Dysku, aby zezwolić na udostępnianie plików poza organizację. Jeśli zezwolisz użytkownikom z innych domen na dołączanie do zajęć, będą oni mogli udostępniać pliki w Twojej domenie. Więcej informacji znajdziesz w temacie Ustawianie uprawnień udostępniania plików

 

Czy moi użytkownicy mogą dołączać do zajęć utworzonych przez użytkowników innych typów kont? 

Jeśli typ Twojego konta to obsługuje i zezwolisz na taką możliwość, Twoi użytkownicy będą mogli dołączać do zajęć utworzonych przez użytkowników innych typów kont.
 
Jeśli uczeń korzysta z Classroom i ma konto... A główny nauczyciel korzysta z Classroom i ma konto... Czy uczeń może dołączyć do zajęć?
 • G Suite dla Szkół i Uczelni 
 • G Suite dla Organizacji Non-Profit 
 • G Suite dla Szkół i Uczelni
 • G Suite dla Organizacji Non-Profit
Tak, jeśli ustawienia zajęć w obu organizacjach na to zezwalają
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
Tak, jeśli ustawienia zajęć w obu organizacjach na to zezwalają
 • G Suite dla Szkół i Uczelni
 • G Suite dla Organizacji Non-Profit
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • Osobiste konto Google

Nie

Osobiste konto Google Osobiste konto Google Tak

 

Więcej informacji znajdziesz w artykule Kontrolowanie dostępu użytkowników do Classroom

Określanie, kto może dołączać do zajęć

Jeśli zezwolisz użytkownikom z innych domen na dołączanie do zajęć, będą oni mogli udostępniać pliki w Twojej domenie.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Jeśli korzystasz z G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit, kliknij Aplikacje a potem G Suite a potem Classroom.
  • Jeśli korzystasz z G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise, kliknij Aplikacje a potem Dodatkowe usługi Google a potem Classroom.
 3. Kliknij Ustawienia zajęć.
 4. W sekcji Kto może dołączać do zajęć w Twojej domenie wybierz jedną z opcji:
  • Tylko użytkownicy z mojej domeny – tylko użytkownicy z Twojej domeny mogą dołączać do zajęć w tej domenie.
  • Użytkownicy z domen dodanych do białej listy – użytkownicy z wybranych domen mogą dołączać do zajęć w tej domenie. Musisz umieścić te domeny na białej liście, a administratorzy tych domen muszą umieścić Twoją domenę na swojej białej liście.
  • Dowolny użytkownik G Suite – każdy użytkownik G Suite korzystający z Classroom może dołączyć do zajęć w Twojej domenie.
  • Wszyscy użytkownicy – każdy użytkownik G Suite, który ma dostęp do Classroom, oraz użytkownicy korzystający z osobistych kont Google mogą dołączać do zajęć w Twojej domenie.
 5. Kliknij Zapisz.

Określanie, do których zajęć użytkownicy z Twojej domeny mogą dołączać

Jeśli zezwolisz użytkownikom z Twojej domeny na dołączanie do zajęć w innych domenach, będą oni mogli udostępniać pliki poza domenę.
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Jeśli korzystasz z G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit, kliknij Aplikacje a potem G Suite a potem Classroom.
  • Jeśli korzystasz z G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise, kliknij Aplikacje a potem Dodatkowe usługi Google a potem Classroom.
 3. Kliknij Ustawienia zajęć.
 4. W sekcji Do których zajęć użytkownicy z Twojej domeny mogą dołączać wybierz jedną z opcji:
  • Tylko zajęcia w Twojej domenie – użytkownicy z Twojej domeny mogą dołączać do zajęć tylko w tej domenie.
  • Zajęcia w domenach dodanych do białej listy – użytkownicy z Twojej domeny mogą dołączać do zajęć w domenach z białej listy.
  • Dowolne zajęcia G Suite – użytkownicy z Twojej domeny mogą dołączać do zajęć w dowolnej domenie G Suite.
 5. Kliknij Zapisz.

Umieszczanie domeny na białej liście 

Dodając domeny do białej listy dla Classroom, możesz zezwolić użytkownikom z zaufanych domen na dołączanie do zajęć w Twojej domenie. Pozwala to też na dołączanie Twoich użytkowników do zajęć w domenie, której ufasz. Aby biała lista domen w Classroom działała poprawnie, administratorzy G Suite obu domen muszą wprowadzić zmiany w konsoli administracyjnej Google.

Podczas umieszczania domeny na białej liście nie są dodawane subdomeny ani aliasy domen, dlatego musisz je dodać oddzielnie. Jeśli na przykład umieścisz na białej liście domenę abbeycollege.com, a następnie kupisz domenę abbeyschool.com, musisz też umieścić na białej liście domenę abbeyschool.com, aby przyznać dostęp tej organizacji. Dowiedz się więcej o umieszczaniu domen na białej liście w G Suite.

Gdy dodasz domenę do białej listy, musisz skonfigurować ustawienia Dysku, aby zezwolić na udostępnianie plików pomiędzy domenami.

Umieszczanie domeny na białej liście
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Jeśli korzystasz z G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit, kliknij Aplikacje a potem G Suite a potem Classroom.
  • Jeśli korzystasz z G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise, kliknij Aplikacje a potem Dodatkowe usługi Google a potem Classroom.
 3. Kliknij Ustawienia zajęć.
 4. Obok opcji Wyświetl skonfigurowane domeny umieszczone na białej liście kliknij Edytuj.
 5. Wpisz pełny adres domeny i kliknij Dodaj.
 6. Kliknij Zapisz.

Uwaga: zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. 

Przyznawanie uprawnień udostępniania plików domenom umieszczonym na białej liście

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Jeśli korzystasz z G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit, kliknij Aplikacje a potem G Suite a potem Classroom.
  • Jeśli korzystasz z G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise, kliknij Aplikacje a potem Dodatkowe usługi Google a potem Classroom.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. W lewym panelu wybierz odpowiednią jednostkę organizacyjną.
 5. W sekcji Udostępnianie poza domenę nazwa_organizacji wybierz opcję Domeny umieszczone na białej liście.

  Uwaga: jest to minimalny wymagany poziom uprawnień do udostępniania. Możesz też wybrać mniej restrykcyjne ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w temacie Ustawianie uprawnień udostępniania plików.

 6. (Opcjonalnie) Zaznacz pole Wyświetlaj ostrzeżenie, gdy pliki użytkowników z organizacji nazwa_organizacji są udostępniane użytkownikom z domen znajdujących się na białej liście.
 7. (Opcjonalnie) Zaznacz pole Zezwalaj użytkownikom w organizacji nazwa_organizacji na otrzymywanie plików od osób spoza domen znajdujących się na białej liście.
 8. Kliknij Zapisz.

Uwaga: jeśli zmienisz ustawienia Dysku po dołączeniu użytkowników do zajęć, możesz uniemożliwić im ukończenie zadań. Na przykład uczeń nie będzie mógł oddać zadania lub nauczyciel nie będzie mógł zawrócić pracy uczniowi.

Usuwanie domeny z białej listy

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Jeśli korzystasz z G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit, kliknij Aplikacje a potem G Suite a potem Classroom.
  • Jeśli korzystasz z G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise, kliknij Aplikacje a potem Dodatkowe usługi Google a potem Classroom.
 3. Kliknij Ustawienia zajęć.
 4. Obok opcji Wyświetl skonfigurowane domeny umieszczone na białej liście kliknij Edytuj.
 5. Kliknij Usuń Usuń obok nazwy domeny umieszczonej na białej liście.
 6. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?