Konfigurowanie ustawień zajęć

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów G Suite

Aby zezwolić swoim użytkownikom na dołączanie do zajęć w innych domenach lub zezwolić użytkownikom z innych domen na dołączanie do Twoich zajęć, musisz zmienić ustawienia członkostwa w konsoli administracyjnej Google.

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Konfigurowanie uczestnictwa w zajęciach

Czy moi użytkownicy mogą dołączać do zajęć utworzonych przez użytkowników kont innego typu?
Jeśli Twoje konto obsługuje taką funkcję i zezwolisz na taką możliwość, Twoi użytkownicy będą mogli dołączać do zajęć utworzonych przez użytkowników kont innego typu.
Jeśli uczeń korzysta z Classroom i ma konto… A główny nauczyciel korzysta z Classroom i ma konto… Czy uczeń może dołączyć do zajęć?

G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit

G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit Tak, jeśli ustawienia zajęć w obu organizacjach na to zezwalają
G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise Tak, jeśli ustawienia zajęć w obu organizacjach na to zezwalają
G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit G Suite Basic, G Suite Business, G Suite Enterprise lub osobiste konto Google Nie
G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise G Suite dla Szkół i Uczelni, G Suite dla Organizacji Non-Profit lub osobiste konto Google

Nie

Osobiste konto Google G Suite dla Szkół i Uczelni, G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise Tak, jeśli zezwala na to organizacja korzystająca z G Suite
Osobiste konto Google Osobiste konto Google Tak
 

Więcej informacji znajdziesz w artykule Kontrola nad dostępem użytkowników do usługi Classroom.

Określanie, kto może dołączać do zajęć

Jeśli zezwolisz użytkownikom z innych domen na dołączanie do zajęć, będą oni mogli udostępniać pliki w Twojej domenie.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje.
 3. Wybierz odpowiednią opcję. Jeśli masz konto:
  • G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit – kliknij G Suite a potem Classroom;
  • G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise – kliknij Dodatkowe usługi Google a potem Classroom.
 4. Kliknij Ustawienia zajęć a potem Informacje o uczestnictwie w zajęciach.
 5. W sekcji Kto może dołączać do zajęć w Twojej domenie wybierz jedną z opcji:
  • Tylko użytkownicy z mojej domeny – do zajęć w Twojej domenie mogą dołączać tylko użytkownicy z tej domeny.
  • Użytkownicy z domen dodanych do białej listy – do zajęć w Twojej domenie mogą dołączać użytkownicy z domen umieszczonych na liście dozwolonych. Administratorzy G Suite z tych domen muszą dodać Twoją domenę do listy dozwolonych.
  • Wszyscy użytkownicy G Suite – do zajęć w Twojej domenie może dołączać każdy użytkownik G Suite, który ma dostęp do Classroom.
  • Wszyscy użytkownicy – do zajęć w Twojej domenie może dołączać każdy użytkownik G Suite, który ma dostęp do Classroom, oraz każdy użytkownik korzystający z osobistego konta Google.
 6. Kliknij Zapisz.
Określanie, do których zajęć mogą dołączać użytkownicy z Twojej domeny
Jeśli zezwolisz użytkownikom z Twojej domeny na dołączanie do zajęć w innych domenach, będą oni mogli udostępniać pliki poza domenę.
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje.
 3. Wybierz odpowiednią opcję. Jeśli masz konto:
  • G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit – kliknij G Suite a potem Classroom;
  • G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise – kliknij Dodatkowe usługi Google a potem Classroom.
 4. Kliknij Ustawienia zajęć a potem Informacje o uczestnictwie w zajęciach.
 5. W sekcji Do których zajęć użytkownicy z Twojej domeny mogą dołączać wybierz jedną z opcji:
  • Tylko zajęcia w Twojej domenie – użytkownicy z Twojej domeny mogą dołączać tylko do zajęć w tej domenie.
  • Zajęcia w domenach dodanych do białej listy – użytkownicy z Twojej domeny mogą dołączać do zajęć w domenach umieszczonych na liście dozwolonych.
  • Dowolne zajęcia G Suite – użytkownicy z Twojej domeny mogą dołączać do zajęć w dowolnej domenie G Suite.
 6. Kliknij Zapisz.

Umieszczanie zaufanych domen na liście dozwolonych 

Jeśli umieścisz domenę na liście dozwolonych, użytkownicy z Twojej domeny będą mogli dołączać do zajęć w dodanej domenie, a użytkownicy z dodanej domeny będą mogli dołączać do zajęć w Twojej domenie. Podczas umieszczania domeny na liście dozwolonych nie są dodawane subdomeny ani aliasy domen. Do listy dozwolonych można dodać wyłącznie domenę G Suite.

Aby lista dozwolonych działała poprawnie z Classroom, administratorzy G Suite obu domen muszą wprowadzić odpowiednie zmiany w konsoli administracyjnej Google. Muszą także skonfigurować ustawienia Dysku Google tak, aby umożliwić udostępnianie plików między domenami. Dowiedz się więcej o tym, jak dodać domenę do listy dozwolonych.

Dodawanie domeny do listy dozwolonych
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje.
 3. Wybierz odpowiednią opcję. Jeśli masz konto:
  • G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit – kliknij G Suite a potem Classroom;
  • G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise – kliknij Dodatkowe usługi Google a potem Classroom.
 4. Kliknij Ustawienia zajęć.
 5. Obok opcji Wyświetl skonfigurowane domeny umieszczone na białej liście kliknij Edytuj a potem Dodaj nową.
 6. Wpisz pełny adres domeny i kliknij Dodaj domenę do białej listy.
  Uwaga: zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. 
Usuwanie domeny z listy dozwolonych
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje.
 3. Wybierz odpowiednią opcję. Jeśli masz konto:
  • G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit – kliknij G Suite a potem Classroom;
  • G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise – kliknij Dodatkowe usługi Google a potem Classroom.
 4. Kliknij Ustawienia zajęć.
 5. Obok opcji Wyświetl skonfigurowane domeny umieszczone na białej liście kliknij Edytuj.
 6. Obok nazwy domeny kliknij Usuń a potem Usuń z białej listy.

Przyznawanie uprawnień do udostępniania plików dla domen z listy dozwolonych

Aby użytkownicy z domen zewnętrznych mogli dołączać do zajęć w Twojej domenie oraz oddawać zadania, musisz zmienić ustawienia Dysku tak, aby zezwolić na udostępnianie plików poza organizację. Jeśli zezwolisz swoim użytkownikom na dołączanie do zajęć w innych domenach, automatycznie umożliwisz też udostępnianie plików spoza organizacji w Twojej domenie.

Jeśli zmienisz ustawienia Dysku po tym, jak użytkownicy dołączą do zajęć, może to uniemożliwić użytkownikom wykonywanie zadań. Na przykład uczeń nie będzie mógł oddać zadania lub nauczyciel nie będzie mógł zwrócić pracy uczniowi.

Aby ustawić uprawnienia do udostępniania:

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Dysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania a potem Opcje udostępniania.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.
 5. W sekcji Udostępnianie poza domenę nazwa_organizacji wybierz Domeny umieszczone na białej liście.
  Uwaga: jest to minimalny wymagany poziom uprawnień do udostępniania. Możliwy jest także wybór innych uprawnień. Więcej informacji znajdziesz w artykule Ustawianie uprawnień użytkowników do udostępniania na Dysku.
 6. (Opcjonalnie) Zaznacz pole Wyświetlaj ostrzeżenie, gdy pliki użytkowników z organizacji nazwa_organizacji są udostępniane użytkownikom z domen znajdujących się na białej liście.
 7. (Opcjonalnie) Zaznacz pole Zezwalaj użytkownikom w organizacji nazwa_organizacji na otrzymywanie plików od osób spoza domen znajdujących się na białej liście.
 8. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?