เปิดหรือปิดการแจ้งเตือน

บทความนี้มีไว้สำหรับครูและนักเรียน ผู้ปกครองโปรดไปที่เกี่ยวกับอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

คุณจะตั้งค่า Classroom ให้รับการแจ้งเตือนได้ เช่น การช่วยเตือนวันที่ครบกำหนดหรือคำเชิญให้เข้าร่วมชั้นเรียน

โดยค่าเริ่มต้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น เมื่อมีคนแสดงความคิดเห็นในโพสต์หรือครูส่งงานคืน คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ

นักเรียนและครูจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด
 • เลือกการแจ้งเตือนที่ต้องการรับ
 • เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนสำหรับชั้นเรียน
เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนทางอีเมล

คุณปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดใน Classroom ได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู ที่ด้านบน

  คลิกเมนู

 3. คลิกการตั้งค่า

  (คุณอาจต้องเลื่อนลง)

  คลิก "การตั้งค่า"

 4. ถัดจากรับการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการปิดการแจ้งเตือน ให้คลิกสวิตช์เพื่อปิด เปิด
  • หากต้องการเปิดการแจ้งเตือน ให้คลิกสวิตช์เพื่อเปิด ปิด
ปรับแต่งการแจ้งเตือน

คุณจะเลือกการแจ้งเตือนที่ต้องการรับจากชั้นเรียนทั้งหมดได้ เช่น ปิดการแจ้งเตือนคำเชิญจากชั้นเรียนทั้งหมดและเปิดเฉพาะการแจ้งเตือนงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู ที่ด้านบน

  คลิกเมนู

 3. คลิกการตั้งค่า

  (คุณอาจต้องเลื่อนลง)

  คลิก "การตั้งค่า"

 4. (ไม่บังคับ) ถัดจากรับการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้คลิกสวิตช์เพื่อเปิด ปิด
 5. คลิกเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนที่ต้องการ
  อ่านคำอธิบายการแจ้งเตือนแต่ละประเภทในตารางด้านล่าง

การแจ้งเตือนสำหรับครู

หากต้องการทราบข้อมูลเมื่อ... เปิดใช้
มีคนแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ ความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ
มีคนพูดถึงคุณในโพสต์หรือความคิดเห็น ความคิดเห็นที่พูดถึงคุณ
นักเรียนส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงคุณ ความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับงาน
นักเรียนส่งงานหลังวันกำหนดส่ง การส่งงานล่าช้าของนักเรียน
นักเรียนส่งงานอีกครั้ง การส่งงานใหม่ของนักเรียน
ครูเชิญคุณมาสอนหลักสูตรในฐานะครูผู้ร่วมสอน คำเชิญให้ร่วมสอนในชั้นเรียน
โพสต์ที่ตั้งเวลาไว้เผยแพร่สำเร็จหรือไม่สำเร็จ ผลการเผยแพร่โพสต์ที่กำหนดเวลาไว้
 

การแจ้งเตือนสำหรับนักเรียน

หากต้องการทราบข้อมูลเมื่อ... เปิดใช้
มีคนแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ ความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ
มีคนพูดถึงคุณในโพสต์หรือความคิดเห็น ความคิดเห็นที่พูดถึงคุณ
ครูส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงคุณ ความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับงาน
ครูสร้างงาน คำถาม หรือประกาศ งานและโพสต์อื่นๆ จากครู
ครูให้คะแนนหรือส่งงานคืน งานที่ส่งคืนและคะแนนจากครู
ครูเชิญคุณไปที่ชั้นเรียนใหม่ คำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนในฐานะนักเรียน
คุณมีงานที่ยังไม่ได้ส่งซึ่งจะครบกำหนดส่งภายใน 24 ชั่วโมง ช่วยเตือนวันที่งานครบกำหนด
ปิดการแจ้งเตือนสำหรับชั้นเรียน

คุณเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับการแจ้งเตือนจากชั้นเรียนที่เจาะจง เช่น หากไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนบางรายการจากชั้นเรียนคณิตศาสตร์ คุณก็ปิดใช้ได้ และจะยังได้รับการแจ้งเตือนจากชั้นเรียนอื่นๆ

หมายเหตุ: หากปิดการแจ้งเตือนของชั้นเรียนใดชั้นเรียนหนึ่ง ระบบจะปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดจากชั้นเรียนนั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู ที่ด้านบน

  คลิกเมนู

 3. คลิกการตั้งค่า

  (คุณอาจต้องเลื่อนลง)

  คลิก "การตั้งค่า"

 4. (ไม่บังคับ) ถัดจากรับการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้คลิกสวิตช์เพื่อเปิด ปิด
 5. ถัดจากการแจ้งเตือนของชั้นเรียน ให้คลิกลูกศรลง
 6. ถัดจากชื่อของชั้นเรียน ให้คลิกสวิตช์เพื่อเปิด ปิด หรือปิด เปิด

อ่านการแจ้งเตือน

หากต้องการอ่านการแจ้งเตือน ให้เปิดโปรแกรมอีเมลหรือเปิด Classroom ในอุปกรณ์ Android หรือ iOS

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สร้างกฎเพื่อกรองอีเมล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร