ฉันจะลงชื่อเข้าใช้ Classroom อย่างไร

คุณลงชื่อเข้าใช้ Classroom ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

 • บัญชี G Suite for Education (you@yourschool.edu) ซึ่งโรงเรียนสร้างขึ้น หากไม่ทราบรายละเอียดบัญชี G Suite for Education โปรดติดต่อครูหรือผู้ดูแลระบบของโรงเรียน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ G Suite for Education
 • บัญชี Google (you@example.com) ที่คุณกำหนดขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างบัญชี Google

คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้เพื่อลงชื่อเข้าใช้

ลงชื่อเข้าใช้ Classroom

ลงชื่อเข้าใช้ครั้งแรก

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  Click Sign In

 2. ป้อนชื่อผู้ใช้ G Suite for Education หรือชื่อผู้ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลของคุณแล้วคลิกถัดไป

  ข้อควรจำ: ชื่อผู้ใช้ G Suite for Education ของคุณอาจอยู่ในรูปแบบ you@yourschool.edu ชื่อผู้ใช้สำหรับบัญชีส่วนบุคคลของคุณอาจอยู่ในรูปแบบ you@example.com

  Click Next

 3. ป้อนรหัสผ่านของคุณแล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  Click Sign in

 4. (ทางเลือก) ถ้ามีข้อความต้อนรับปรากฏขึ้น ให้อ่านแล้วคลิกยอมรับ

  Click Accept

 5. (ทางเลือก) ถ้าคุณใช้บัญชี G Suite for Education ให้คลิกฉันเป็นครู

  I

 6. คลิกเริ่มต้นใช้งาน
  Get Started

 

หากพร้อมใช้ Classroom แล้ว ดูข้อมูลที่สร้างชั้นเรียนได้เลย

ถ้าพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ความหมาย สิ่งที่ทำได้
ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้เปิดใช้งาน Classroom ผู้ดูแลระบบยังไม่เปิด Classroom ให้กับบัญชีของคุณ ติดต่อผู้ดูแลระบบของโรงเรียน
ผู้ดูแลระบบปิดใช้บริการนี้ บัญชีของคุณไม่ได้เปิดใช้งาน Classroom ติดต่อผู้ดูแลระบบของโรงเรียน
คุณใช้ Classroom กับบัญชีนี้ไม่ได้ คุณพยายามลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชีที่ไม่ถูกต้อง
 • ออกจากระบบและลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วยบัญชี Google ส่วนตัวหรือบัญชี G Suite for Education
 • หากใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบจะแจ้งให้คุณเพิ่มอีกบัญชีหนึ่ง ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ส่วนตัวหรือบัญชี G Suite for Education
ผู้ดูแลระบบเปิดใช้งาน Classroom แล้วหรือยัง เมื่อต้องการใช้ Classroom โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบไอทีหรือผู้ดูแลระบบ G Suite ของโรงเรียนเปิดใช้งาน Classroom โรงเรียนไม่ได้ใช้ G Suite for Education โรงเรียนจะต้องลงชื่อสมัครใช้ G Suite for Education ก่อน คุณถึงจะใช้ Classroom ได้

 

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการลงชื่อเข้าใช้ สำหรับนักเรียน ให้ดูที่แก้ปัญหาข้อผิดพลาดและการเข้าถึง Classroom สำหรับครู ให้ดูฟอรัมความช่วยเหลือของ Classroom

เข้าถึงส่วนอื่นๆ ของ Classroom

สำหรับนักเรียน เมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้วจะเห็นชั้นเรียนที่ครูสร้างขึ้น คลิกเข้าร่วมเพื่อเพิ่มตัวเองในชั้นเรียน สำหรับรายละเอียด โปรดดูเข้าร่วมชั้นเรียน

สำหรับครูและนักเรียน ให้คลิก "เมนู" เมนู เพื่อเข้าถึงพื้นที่อื่นของ Classroom

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร