นํานักเรียนหรือครูร่วมสอนออกจากชั้นเรียน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

ครูผู้สอนหลักและครูร่วมสอนอาจนํานักเรียนหรือครูร่วมสอนออกจากชั้นเรียนได้ทุกเมื่อ 

ข้อควรปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มต้น

 • การนํานักเรียนออกจากชั้นเรียนจะเป็นการนําคะแนนออกจากสมุดพก และนักเรียนจะไม่เห็นงานของคุณใน Classroom แต่งานจะยังอยู่ในโฟลเดอร์ชั้นเรียนใน Google ไดรฟ์และโพสต์ของนักเรียนก็จะยังอยู่ในสตรีมของชั้นเรียน
 • ก่อนที่จะนําครูร่วมสอนผู้เป็นเจ้าของโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียนออก โปรดแจ้งให้บุคคลดังกล่าวกําหนดให้ครูคนอื่นในชั้นเรียนเป็นเจ้าของโฟลเดอร์แทน
 • คุณจะนําครูผู้สอนหลักออกจากชั้นเรียนไม่ได้ หากครูผู้สอนหลักต้องการออกจากชั้นเรียน ครูคนดังกล่าวจะต้องกำหนดให้ครูร่วมสอนรายอื่นเป็นเจ้าของชั้นเรียนแทนก่อนที่จะออกจากชั้นเรียน

นํานักเรียนออก 

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียนจากนั้นบุคคล""

  แตะ "ผู้คน"

 3. แตะเพิ่มเติม""จากนั้นนำออกถัดจากชื่อนักเรียน
 4. แตะลบเพื่อยืนยัน

นำครูร่วมสอนออก

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียนจากนั้นบุคคล ""

  แตะ "ผู้คน"

 3. แตะเพิ่มเติม ""จากนั้นนำออกถัดจากชื่อของครูร่วมสอน

  แตะ "นำออก"

 4. แตะนำออกเพื่อยืนยัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร