ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ส่งอีเมล

ถ้าคุณใช้ Classroom กับบัญชีส่วนตัว หรือถ้าผู้ดูแลระบบของโรงเรียนปิดการแชร์รายชื่อติดต่อไว้ คุณอาจไม่เห็นไอคอนอีเมล อีเมล  ข้างชื่อของครูหรือเพื่อนร่วมชั้น

ส่งอีเมลถึงครู

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. เลือกชั้นเรียนของครูที่คุณต้องการส่งอีเมลถึง
 3. คลิกเกี่ยวกับ

  Click About

 4. คลิกอีเมล อีเมล ทางด้านซ้ายใต้ชื่อครู
  Click Email
 5. ในช่องข้อความอีเมลใหม่ ให้พิมพ์ข้อความแล้วคลิกส่ง

ส่งอีเมลถึงนักเรียนคนอื่น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. เลือกชั้นเรียนของนักเรียนที่คุณต้องการส่งอีเมลถึง
 3. คลิกเพื่อนร่วมชั้น

  Click Classmates

 4. ถัดจากชื่อของนักเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ส่งอีเมลถึงเพื่อนร่วมห้อง
  ช่องข้อความอีเมลใหม่จะปรากฏ

  Email classmate

 5. เขียนข้อความ แล้วคลิกส่ง

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false