ส่งอีเมล

คุณส่งอีเมลถึงครูหรือเพื่อนร่วมชั้นได้หากผู้ดูแลระบบของโรงเรียนอนุญาตให้ใช้อีเมล โดยคุณต้องมีบัญชี G Suite for Education

ส่งอีเมลถึงครู

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. เลือกชั้นเรียนของครูที่คุณต้องการส่งอีเมลถึง
 3. คลิกเกี่ยวกับ

  Click About

 4. คลิกอีเมล อีเมล ทางด้านซ้ายใต้ชื่อครู

  หมายเหตุ: หากคุณใช้ Classroom กับบัญชีส่วนตัว หรือหากผู้ดูแลระบบของโรงเรียนปิดการแชร์รายชื่อติดต่อไว้ คุณอาจไม่เห็นไอคอนอีเมล อีเมล  ถัดจากชื่อของครูหรือเพื่อนร่วมชั้น

  Click Email
 5. ในช่องข้อความอีเมลใหม่ ให้พิมพ์ข้อความแล้วคลิกส่ง

ส่งอีเมลถึงนักเรียนคนอื่น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. เลือกชั้นเรียนของนักเรียนที่คุณต้องการส่งอีเมลถึง
 3. คลิกเพื่อนร่วมชั้น

  Click Email

 4. ถัดจากชื่อของนักเรียน ให้คลิกเพิ่มเติมเพิ่มเติมจากนั้น ส่งอีเมลถึงเพื่อนร่วมห้อง

  หมายเหตุ: หากคุณใช้ Classroom กับบัญชีส่วนตัว หรือหากผู้ดูแลระบบของโรงเรียนปิดการแชร์รายชื่อติดต่อไว้ คุณอาจไม่เห็นไอคอนอีเมล อีเมล  ถัดจากชื่อของครูหรือเพื่อนร่วมชั้น

  Click Email

 5. ในช่องข้อความอีเมลใหม่ ให้พิมพ์ข้อความแล้วคลิกส่ง

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร