ส่งอีเมลถึงครูหรือเพื่อนร่วมชั้น

คุณส่งอีเมลถึงครูหรือเพื่อนร่วมชั้นได้หากผู้ดูแลระบบของโรงเรียนอนุญาตให้ใช้อีเมล โดยคุณต้องมีบัญชี G Suite for Education

ส่งอีเมลถึงครู

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. เลือกชั้นเรียนของครูที่คุณต้องการส่งอีเมลถึง
 3. คลิก บุคคล

  People page

 4. คลิกอีเมล อีเมล ถัดจากชื่อครู

  Click email

  หมายเหตุ: หากคุณใช้ Classroom กับบัญชีส่วนตัว หรือหากผู้ดูแลระบบของโรงเรียนปิดการแชร์รายชื่อติดต่อไว้ คุณอาจไม่เห็นไอคอนอีเมล อีเมล ถัดจากชื่อของครูหรือเพื่อนร่วมชั้น

 5. ป้อนข้อความในอีเมลใหม่แล้วคลิก ส่ง

ส่งอีเมลถึงนักเรียนคนอื่น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. เลือกชั้นเรียนของนักเรียนที่คุณต้องการส่งอีเมลถึง
 3. คลิก บุคคล

  People page

 4. คลิกอีเมล อีเมล ถัดจากชื่อนักเรียน
  Tap email

  หมายเหตุ: หากคุณใช้ Classroom กับบัญชีส่วนตัว หรือหากผู้ดูแลระบบของโรงเรียนปิดการแชร์รายชื่อติดต่อไว้ คุณอาจไม่เห็นไอคอนอีเมล อีเมล ถัดจากชื่อของครูหรือเพื่อนร่วมชั้น

 5. ป้อนข้อความในอีเมลใหม่แล้วคลิก ส่ง

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร