ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ถ้าต้องการทดลองใช้ Google Classroom ลงชื่อสมัครใช้ที่นี่!

ดูงานที่ครูส่งคืน

หลังจากที่ครูส่งงานหรือคำถามคืน คุณสามารถดูได้ในหน้างานหรือในสตรีมของชั้นเรียน ครูสามารถส่งงานคืนได้โดยไม่ต้องให้คะแนน และคุณสามารถแก้ไขงานที่ครูส่งคืนมาแล้วส่งกลับไปใหม่ได้

ดูงานที่ครูส่งคืนในหน้างาน
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู เมนูจากนั้น งาน

 3. หากต้องการดูงานที่คุณส่งไปแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้น ถ้าครูให้คะแนนงานของคุณแล้ว คะแนนจะแสดงอยู่ถัดไป
 4. (ไม่บังคับ) เมื่อต้องการจัดเรียงงานตามชั้นเรียน ให้คลิกชั้นเรียนทั้งหมด แล้วเลือกชั้นเรียน
ดูงานที่ครูส่งคืนในสตรีมชั้นเรียน
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียน
 3. คลิกงาน ถ้าให้คะแนนแล้ว คะแนนจะแสดงอยู่ถัดไป

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร