Vanliga frågor om Classroom

Tillgänglighet

Vem får använda Classroom?
Classroom är tillgängligt för
Är Classroom tillgängligt för användare med funktionshinder?
Ja. Vi strävar efter att förbättra tillgängligheten i Classroom för alla användare, även dem med funktionshinder. Läs mer om tillgänglighet.
Finns det en Classroom-app för telefoner och surfplattor?
Ja. Classroom-appen är tillgänglig för Apple® iOS®-, Android- och Chrome-enheter. Mer information finns i artikeln Skaffa Classroom-appen.
Vad kostar Classroom?
Classroom är gratis för alla användare.

G Suite for Education

Finns det något samband mellan Classroom och G Suite for Education?
Classroom är en produkt i G Suite for Education, som även innehåller Google Drive, Dokument, Kalkylark, Presentationer med mera. Classroom fungerar med G Suite for Education så att lärare och elever enkelt ska kunna kommunicera, skapa klasser, fördela arbete och hålla ordning. Läs mer om Classroom.
Min skola använder inte G Suite for Education. Går det att använda Classroom med elever som har personliga konton?
Nej. Skolan måste vara registrerad för ett kostnadsfritt G Suite for Education-konto för att Classroom ska kunna användas med eleverna. Sedan kan skolan bestämma vilka tjänster från Google som lärare och elever kan använda.
Med G Suite for Education får dessutom lärare och elever ytterligare integritetsskydd och säkerhet som är viktiga i skolmiljöer.
Kan jag använda Classroom om Gmail är inaktiverat på min G Suite for Education-domän?
Ja. Du kan använda Classroom utan att aktivera Gmail. Däremot måste administratören aktivera Gmail för att lärare och elever ska få e-postaviseringar.
Obs! Om du har konfigurerat en egen e-postserver och får aviseringar från Drive får du också aviseringar från Classroom.
Går det att använda Classroom om Drive är inaktiverat på en G Suite for Education-domän?
Nej. Classroom fungerar med Drive, Dokument och andra tjänster i G Suite for Education så att lärare kan skapa och samla in uppgifter och eleverna skicka in arbeten online. Om Drive är inaktiverat
 • är dokument och andra tjänster också inaktiverade
 • kan du inte bifoga sådana material i uppgifter som du ger till elever
 • kan inte heller eleverna bifoga dem i sina uppgifter
 • kan du fortfarande använda Classroom, men funktionerna är väldigt begränsade.
Det mesta i Classroom är likadant för alla användare. Men eftersom användare med skolkonton har åtkomst till G Suite for Education har de ytterligare funktioner som
 • e-postsammanfattningar av elevers arbeten för målsmän
 • fullständig administration av användarkonton.

Användare av G Suite for Nonprofits har tillgång till samma funktioner som användare av G Suite for Education.

Vad är det för skillnad på Google Uppgifter och Google Classroom?

Google Uppgifter riktar sig till institutioner som använder lärplattformar (LMS) och vill ha bättre arbetsflöden för hemuppgifter och betygsättning. Det kan användas som ett fristående verktyg och som ett komplement till lärplattformen. Skoladministratören kan även integrera det i lärplattformen som ett LTI-verktyg (Learning Tools Interoperability).
Om du använder Classroom har du redan det bästa från Uppgifter, inklusive plagiatrapporter.

Säkerhet

Finns det annonser i Classroom?
Nej. Liksom alla tjänster i G Suite for Education innehåller Classroom inga annonser. Dina och elevernas uppgifter används aldrig för annonsering. Läs mer om sekretess och säkerhet.
Äger Google elevens, lärarens eller skolans data i Classroom?
Nej. Google övertar inte äganderätten till användardata i G Suites bastjänster, inbegripet G Suite for Education. Om en utbildningsavdelning, en skola eller ett universitet beslutar sig för att inte längre använda Google gör vi det enkelt för dem att ta med sin data.
Använder Google lärarnas, elevernas eller skolornas data utanför Classroom?
Dina och elevernas uppgifter används aldrig för annonsering. Läs mer om sekretess och säkerhet.

Feedback och hjälp

Kan jag föreslå nya funktioner?

Vi gör förändringar och lägger till nya funktioner under hela skolåret. Därför är din feedback om vad du gillar och vad vi bör förbättra viktig för oss.

Så här skickar du feedback:

 1. Öppna classroom.google.com och klicka på Logga in.

  Logga in på Google-kontot. Till exempel du@dinskola.edu eller du@gmail.comLäs mer.

 2. Klicka på Hjälp Hjälp nere till vänster följt av Skicka feedback.
 3. Skriv ditt meddelande och klicka sedan på Skicka.
Var kan jag få hjälp?

Om du har fler frågor om Classroom besöker du hjälpcentret för Classroom eller hjälpforumet för Google Classroom.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?