ควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ Classroom

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ G Suite

ในฐานะผู้ดูแลระบบ G Suite โปรดใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google เพื่อให้สิทธิ์ครูและนักเรียนเข้าถึง Classroom

เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้

ประเภทบัญชีผู้ใช้

ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยหนึ่งในประเภทบัญชีผู้ใช้ต่อไปนี้ได้
 • บัญชีโรงเรียน หรือที่เรียกว่าบัญชี G Suite for Education คือบัญชีที่ตั้งค่าโดยโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง 
 • บัญชี Google ส่วนบุคคล คือบัญชีที่นักเรียน พ่อแม่ หรือผู้ปกครองตั้งค่าเอง ซึ่งปกติจะมีการใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลนอกสถานที่ของโรงเรียน เช่น เพื่อการศึกษาแบบโฮมสคูล 
 • บัญชี G Suite คือบัญชีที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบ G Suite ขององค์กร 

การสนับสนุนสำหรับ Classroom

รุ่น G Suite ของคุณจะกำหนดระดับบริการและการสนับสนุนที่คุณจะได้รับสำหรับ Classroom
 
รุ่นของ G Suite ประเภทของการสนับสนุน
G Suite for Education หรือ Nonprofits
G Suite Basic, Business หรือ Enterprise Classroom เป็นบริการเพิ่มเติมของ Google และจะไม่อยู่ภายใต้การสนับสนุนหรือข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดไปที่ชุมชนความช่วยเหลือของ Google Classroom หรือศูนย์ช่วยเหลือของ Classroom

การเป็นสมาชิกชั้นเรียนข้ามโดเมนมีการทำงานอย่างไร

ผู้ใช้ G Suite รุ่นที่ต่างกันอาจมีสิทธิ์โต้ตอบกับผู้ใช้ในองค์กรอื่น (หรือมีชื่อโดเมนอื่น) ได้ไม่เหมือนกัน ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลการทำงานระหว่างโดเมน G Suite กับโดเมนอื่น
หากนักเรียนใช้ Classroom กับ... และครูผู้สอนหลักใช้ Classroom กับ... นักเรียนจะเข้าร่วมชั้นเรียนได้ไหม
G Suite for Education หรือ Nonprofits G Suite for Education หรือ Nonprofits ได้ หากการตั้งค่าชั้นเรียนของทั้งสององค์กรให้สิทธิ์ในการทำเช่นนั้น
G Suite Basic, Business หรือ Enterprise G Suite Basic, Business หรือ Enterprise ได้ หากการตั้งค่าชั้นเรียนของทั้งสององค์กรให้สิทธิ์ในการทำเช่นนั้น
G Suite for Education หรือ Nonprofits G Suite Basic, Business, Enterprise หรือบัญชี Google ส่วนบุคคล ไม่
G Suite Basic, Business หรือ Enterprise G Suite for Education หรือ Nonprofits หรือบัญชี Google ส่วนบุคคล ไม่
บัญชี Google ส่วนบุคคล G Suite for Education หรือ G Suite Basic, Business หรือ Enterprise ได้หากองค์กร G Suite อนุญาต
บัญชี Google ส่วนบุคคล บัญชี Google ส่วนบุคคล ได้

สำคัญ: ลูกค้า G Suite Basic, Business และ Enterprise ไม่ควรใช้ Classroom กับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือใช้กับนักเรียนที่โรงเรียน

ควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ Classroom

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มผู้ใช้ในหน่วยขององค์กร

หากต้องการเปิดหรือปิด Classroom ให้เฉพาะกลุ่มผู้ใช้ที่เลือก โปรดเพิ่มบัญชีของบุคคลเหล่านั้นในหน่วยขององค์กร ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร

ขั้นตอนที่ 2: ให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึง Classroom

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากคุณใช้ G Suite for Education หรือ Nonprofits ให้คลิกแอปจากนั้นG Suiteจากนั้นClassroom
  • หากคุณใช้ G Suite Basic, Business หรือ Enterprise ให้คลิกแอปจากนั้นบริการเพิ่มเติมของ Google จากนั้นClassroom
 3. คลิกสถานะของบริการ
  คุณจะเห็นหน่วยขององค์กรระดับบนสุดและหน่วยขององค์กรระดับบนหรือระดับย่อยทางด้านซ้าย

วิธีการเปิดหรือปิดบริการให้กับผู้ใช้ในหน่วยขององค์กรเท่านั้น

 1. เลือกหน่วยขององค์กรทางด้านซ้าย
 2. เลือกเปิดหรือปิด
 3. หากต้องการเปิดหรือปิดใช้บริการ แม้ว่าระบบจะเปิดหรือปิดใช้บริการอยู่สำหรับหน่วยขององค์กรระดับบนสุด ให้คลิกลบล้าง
 4. หากสถานะขององค์กรถูกลบล้างแล้ว ให้เลือกตัวเลือกดังนี้
  • รับค่า เปลี่ยนไปใช้การตั้งค่าเดียวกับองค์กรระดับบนสุด
  • บันทึก บันทึกการตั้งค่าใหม่ (แม้ว่าการตั้งค่าขององค์กรระดับบนสุดจะมีการเปลี่ยนแปลง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงสร้างองค์กร

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลานานถึง 24 ชั่วโมงจึงจะมีผลกับผู้ใช้ทุกคน

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดการตั้งค่าชั้นเรียน

คุณจะกำหนดการตั้งค่า Classroom ได้ 2 แบบ

 • การเป็นสมาชิกชั้นเรียนจะกำหนดผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนของคุณและกำหนดชั้นเรียนที่ผู้ใช้ในโดเมนมีสิทธิ์เข้าถึงได้

 • โดเมนที่อนุญาตพิเศษ อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วมชั้นเรียนจากโดเมนที่คุณเชื่อถือ และอนุญาตให้ครูและนักเรียนจากต่างโดเมนแชร์ข้อมูลกันได้

โปรดดูรายละเอียดในกำหนดการตั้งค่าชั้นเรียน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร