ควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ Classroom

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ G Suite

ในฐานะผู้ดูแลระบบ G Suite โปรดใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบเพื่อให้สิทธิ์แก่ครูและนักเรียนในการเข้าถึง Classroom

เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้

การสนับสนุนสำหรับ Classroom

รุ่น G Suite ของคุณจะกำหนดระดับบริการและการสนับสนุนที่คุณจะได้รับสำหรับ Classroom
 
รุ่นของ G Suite ประเภทของบริการ ประเภทของการสนับสนุน
 • G Suite for Education
 • G Suite for Nonprofits
บริการหลัก บริการหลักจะอยู่ภายใต้ข้อตกลง G Suite หรือข้อตกลงอื่นๆ คุณจะโทรหรือส่งอีเมลหา Google เพื่อขอความช่วยเหลือได้หากมีปัญหา 
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
บริการเพิ่มเติม บริการเสริมจะไม่อยู่ภายใต้การสนับสนุนหรือข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) โปรดไปที่ฟอรัมความช่วยเหลือของ Google for Education หรือศูนย์ช่วยเหลือของ Classroom หากมีปัญหา

 

ประเภทบัญชีผู้ใช้

ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยหนึ่งในประเภทบัญชีผู้ใช้ต่อไปนี้ได้
 • บัญชีโรงเรียน หรือที่เรียกว่าบัญชี G Suite for Education คือบัญชีที่ตั้งค่าโดยโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง 
 • บัญชี Google ส่วนบุคคล คือบัญชีที่นักเรียน พ่อแม่ หรือผู้ปกครองตั้งค่าเอง ซึ่งปกติจะมีการใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลนอกสถานที่ของโรงเรียน เช่น เพื่อการศึกษาแบบโฮมสคูล 
 • บัญชี G Suite คือบัญชีที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบ G Suite ขององค์กร 
   

การเป็นสมาชิกชั้นเรียนข้ามโดเมนมีการทำงานอย่างไร

ผู้ใช้ G Suite รุ่นที่ต่างกันอาจมีสิทธิ์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลการทำงานระหว่างโดเมน G Suite กับโดเมนอื่น
หากนักเรียนใช้ Classroom กับ... และครูผู้สอนหลักใช้ Classroom กับ... นักเรียนจะเข้าร่วมชั้นเรียนได้ไหม
 • G Suite for Education 
 • G Suite for Nonprofit
 • G Suite for Education
 • G Suite for Nonprofit
ได้ หากการตั้งค่าชั้นเรียนของทั้งสององค์กรให้สิทธิ์ในการทำเช่นนั้น
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
ได้ หากการตั้งค่าชั้นเรียนของทั้งสององค์กรให้สิทธิ์ในการทำเช่นนั้น
 • G Suite for Education 
 • G Suite for Nonprofit
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • บัญชี Google ส่วนบุคคล
ไม่ได้
บัญชี Google ส่วนบุคคล บัญชี Google ส่วนบุคคล ได้

 

สำคัญ: ลูกค้า G Suite Basic, Business และ Enterprise ไม่ควรใช้ Classroom กับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือใช้กับนักเรียนที่โรงเรียน

 

ควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ Classroom

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มผู้ใช้ในหน่วยขององค์กร

หากต้องการเปิดหรือปิด Classroom ให้เฉพาะกลุ่มผู้ใช้ที่เลือก โปรดเพิ่มบัญชีของบุคคลเหล่านั้นในหน่วยขององค์กร ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร
หมายเหตุ: ครูและนักเรียนจะต้องมีบัญชี G Suite for Education เสียก่อน จึงจะใช้ Classroom ได้ 

ขั้นตอนที่ 2: ให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึง Classroom

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • หากคุณใช้ G Suite for Education หรือ G Suite for Nonprofits ให้คลิกแอป แล้ว G Suite แล้ว Classroom
  • หากคุณใช้ G Suite Basic, Business หรือ Enterprise ให้คลิกแอป แล้ว บริการเพิ่มเติมของ Google แล้ว Classroom
 3. คลิกแก้ไขบริการที่ด้านบนขวาของช่องสีเทา
  องค์กรระดับบนสุดและหน่วยขององค์กรต่างๆ จะปรากฏขึ้นทางด้านซ้าย
   

ใช้การตั้งค่ากับหน่วยขององค์กรแห่งใดแห่งหนึ่งโดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 

 • เลือกหน่วยขององค์กรทางด้านซ้ายซึ่งมีผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า
 • เลือกเปิดหรือปิดเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
 • คลิกลบล้าง เพื่อใช้การตั้งค่าเดิม แม้ว่าการตั้งค่าขององค์กรระดับบนสุดจะเปลี่ยนไป
 • หากสถานะขององค์กรถูกลบล้างแล้ว ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  สืบทอด เปลี่ยนไปใช้การตั้งค่าเดียวกับองค์กรระดับบนสุด
  บันทึก บันทึกการตั้งค่าใหม่ของคุณ (แม้ว่าการตั้งค่าขององค์กรระดับบนสุดจะเปลี่ยนไป)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร

การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงจึงจะมีผลกับผู้ใช้ทุกคน

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดการตั้งค่าชั้นเรียน

คุณจะกำหนดการตั้งค่า Classroom ได้ 2 แบบ

 • สมาชิกภาพในชั้นเรียน เป็นตัวกำหนดว่าใครสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนของคุณได้ และมีชั้นเรียนใดบ้างที่ผู้ใช้ในโดเมนของคุณเข้าได้

 • โดเมนที่อนุญาตพิเศษ อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วมชั้นเรียนจากโดเมนที่คุณเชื่อถือ และอนุญาตให้ครูและนักเรียนจากต่างโดเมนแชร์ข้อมูลกันได้

โปรดดูรายละเอียดในกำหนดการตั้งค่าชั้นเรียน

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร