Kontrola nad dostępem użytkowników do Classroom

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów G Suite

Jako administrator G Suite, korzystając z konsoli administracyjnej, możesz przyznawać nauczycielom i uczniom dostęp do Classroom.

Informacje o kontach użytkowników

Pomoc dotycząca Classroom

Wersja G Suite określa, do jakiego poziomu usług i pomocy masz dostęp w przypadku Classroom.
 
Wersja G Suite Rodzaj usługi Rodzaj pomocy
 • G Suite dla Szkół i Uczelni
 • G Suite dla Organizacji Non-Profit
Usługa podstawowa Usługa podstawowa jest objęta warunkami Umowy G Suite lub innej umowy. Jeśli wystąpi jakiś problem, możesz zadzwonić lub napisać e-maila do zespołu pomocy Google
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
Usługa dodatkowa Usługa dodatkowa nie jest objęta pomocą ani gwarancją jakości usług (SLA). Jeśli wystąpi jakiś problem, możesz odwiedzić forum Pomocy Google dla Szkół i Uczelni lub Centrum pomocy Classroom.

 

Rodzaje kont użytkowników

Użytkownicy mogą logować się w Classroom przy użyciu jednego z tych typów kont:
 • Konto szkolne – nazywane też kontem G Suite dla Szkół i Uczelni. Takie konto jest konfigurowane przez administratora akredytowanej szkoły. 
 • Osobiste konto Google – takie konto jest konfigurowane przez ucznia, jego rodzica lub opiekuna. Zwykle osobiste konta Google są używane poza środowiskiem szkolnym, na przykład na potrzeby edukacji domowej. 
 • Konto G Suite – konta tego typu są konfigurowane przez administratora G Suite organizacji. 
   

Jak działa uczestnictwo w zajęciach w wielu domenach

Różne wersje G Suite mogą oferować użytkownikom odmienne możliwości interakcji. W poniższej tabeli przedstawiono możliwości współpracy domen G Suite z innymi domenami.
Jeśli uczeń korzysta z Classroom i ma konto... A główny nauczyciel korzysta z Classroom i ma konto... Czy uczeń może dołączyć do zajęć?
 • G Suite dla Szkół i Uczelni 
 • G Suite dla Organizacji Non-Profit
 • G Suite dla Szkół i Uczelni
 • G Suite dla Organizacji Non-Profit
Tak, jeśli ustawienia zajęć w obu organizacjach na to zezwalają
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
Tak, jeśli ustawienia zajęć w obu organizacjach na to zezwalają
 • G Suite dla Szkół i Uczelni 
 • G Suite dla Organizacji Non-Profit
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • Osobiste konto Google
Nie
Osobiste konto Google Osobiste konto Google Tak

 

Ważne: klienci korzystający z G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise nie powinni udostępniać Classroom użytkownikom mającym mniej niż 13 lat ani uczniom w szkołach.

 

Kontrola nad dostępem użytkowników do Classroom

Krok 1. Umieść użytkowników w jednostkach organizacyjnych

Aby włączyć lub wyłączyć Classroom dla określonej grupy użytkowników, umieść ich konta w jednostce organizacyjnej. Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.
Uwaga: aby nauczyciele i uczniowie mogli korzystać z Classroom, muszą mieć konta G Suite dla Szkół i Uczelni. 

Krok 2. Przyznaj użytkownikom dostęp do Classroom

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Jeśli korzystasz z G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit, kliknij Aplikacje a potem G Suite a potem Classroom.
  • Jeśli korzystasz z G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise, kliknij Aplikacje a potem Dodatkowe usługi Google a potem Classroom.
 3. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.
   

Aby zastosować ustawienia do poszczególnych jednostek organizacyjnych, wykonaj te czynności: 

 • Po lewej wybierz jednostkę organizacyjną zawierającą użytkowników, których ustawienia chcesz zmienić.
 • Wybierz Wł. lub Wył., aby zmienić ustawienie.
 • Kliknij Zastąp, aby to ustawienie się nie zmieniało, nawet jeśli ustawienie nadrzędne zostanie zmodyfikowane.
 • Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
  Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
  Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

Zastosowanie tych zmian na kontach wszystkich użytkowników może potrwać do 24 godzin.

Krok 3. Skonfiguruj ustawienia zajęć

W Classroom możesz skonfigurować dwa ustawienia:

 • Uczestnictwo w zajęciach – pozwala określić, kto może dołączać do zajęć w domenie oraz do których zajęć mogą dołączać użytkownicy.

 • Domeny umieszczone na białej liście – umożliwia zezwolenie użytkownikom na dołączanie do zajęć w zaufanych domenach oraz zezwolenie nauczycielom i uczniom z innych domen na udostępnianie informacji.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie ustawień Classroom.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?