Gebruikerstoegang tot Classroom beheren

Dit artikel is bestemd voor G Suite-beheerders.

Als G Suite-beheerder geef je docenten en leerlingen toegang tot Classroom via de Google-beheerdersconsole.

Over gebruikersaccounts

Gebruikersaccounttypen

Gebruikers kunnen inloggen bij Classroom met een van de volgende gebruikersaccounttypen:
 • Schoolaccount: Dit is een G Suite for Education-account, het wordt ingesteld door een erkende school.
 • Persoonlijk Google-account: Dit wordt ingesteld door de leerling, ouder of verzorger. Meestal wordt een persoonlijk Google-account buiten de schoolomgeving gebruikt, zoals wanneer een leerling thuisonderwijs volgt.
 • G Suite-account: Dit account wordt ingesteld door de beheerder van je organisatie.

Support voor Classroom

Welke versie van G Suite je gebruikt, bepaalt welk service- en ondersteuningsniveau je kunt krijgen voor Classroom.
 
G Suite-versie Type ondersteuning
G Suite for Education of Nonprofits
G Suite Basic, Business of Enterprise Classroom is een aanvullende Google-service. Deze vallen niet onder een serviceovereenkomst (SLA) en je kunt er geen ondersteuning voor krijgen. Ga voor hulp naar de Help-community van Google Classroom of het Helpcentrum voor Classroom.

Hoe werkt lidmaatschap van lesgroepen in verschillende domeinen?

Gebruikers van verschillende G Suite-versies kunnen niet altijd deelnemen aan lesgroepen van gebruikers in een andere organisatie (of met een andere domeinnaam). In de volgende tabel zie je of bepaalde G Suite-domeinen werken met andere domeinen.
Als een leerling Classroom gebruikt met... En de primaire docent Classroom gebruikt met... Kan de leerling dan deelnemen aan de lesgroep?
G Suite for Education of Nonprofits G Suite for Education of Nonprofits Ja, als de lesgroepinstellingen in beide organisaties dit toestaan.
G Suite Basic, Business of Enterprise G Suite Basic, Business of Enterprise Ja, als de lesgroepinstellingen in beide organisaties dit toestaan.
G Suite for Education of Nonprofits G Suite Basic, Business, Enterprise of een persoonlijk Google-account Nee
G Suite Basic, Business of Enterprise G Suite for Education of Nonprofits, of een persoonlijk Google-account Nee
Persoonlijk Google-account G Suite for Education, of G Suite Basic, Business of Enterprise Ja, als de G Suite-organisatie dit toestaat.
Persoonlijk Google-account Persoonlijk Google-account Ja

Belangrijk: G Suite Basic-, Business- en Enterprise-klanten moeten Classroom niet gebruiken met gebruikers jonger dan dertien jaar of op een school met leerlingen.

Gebruikerstoegang tot Classroom beheren

Stap 1: Gebruikers in organisatie-eenheden plaatsen

Als je Classroom wilt in- of uitschakelen voor bepaalde groepen gebruikers, plaats je de accounts van die gebruikers in een organisatie-eenheid. Meer informatie over de organisatiestructuur.

Stap 2: Gebruikers toegang geven tot Classroom

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Maak een keuze:
  • Als je G Suite for Education of Nonprofits gebruikt, klik je op Appsand thenG Suiteand thenClassroom.
  • Als je G Suite Basic, Business of Enterprise gebruikt, klik je op Appsand thenAanvullende Google-servicesand thenClassroom.
 3. Klik op Servicestatus.
  Links zie je de organisatie-eenheid op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

 1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
 2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
 3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
 4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
  • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
  • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

Meer informatie over de organisatiestructuur.

Opmerking: Het kan 24 uur duren voor wijzigingen zijn doorgevoerd voor alle gebruikers.

Stap 3: De lesgroepinstellingen configureren

Je kunt twee instellingen configureren voor Classroom:

 • Lidmaatschap van lesgroepen: Bepalen wie kan deelnemen aan lesgroepen in je domein en aan welke lesgroepen gebruikers in je domein kunnen deelnemen.

 • Domeinen op de witte lijst: Toestaan dat gebruikers uit domeinen die je vertrouwt, deelnemen aan lesgroepen en dat docenten en leerlingen uit andere domeinen informatie delen.

Zie Lesgroepinstellingen configureren voor meer informatie.

Gerelateerde artikelen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?