Soru oluşturma

Bu makale öğretmenler içindir.

Bir Classroom öğretmeni olarak kısa yanıtlı veya çoktan seçmeli sorular yayınlayabilirsiniz. Bir soru yayınladıktan sonra, yanıt veren öğrencilerin sayısını takip edebilirsiniz. Ayrıca, soruları daha sonra yayınlamak üzere taslak olarak kaydedebilir, öğrenciler için ayrı ayrı sorular yayınlayabilirsiniz.

Soru oluşturma 
17 Nisan 2019'dan sonra oluşturulan sınıflarda, Sınıf Çalışmaları sayfasında paylaşılan yayınlar en üstte gösterilir.

Soru oluştururken şunları yapabilirsiniz:

Soru oluşturma

 1. classroom.google.com sayfasına gidin ve Oturum Aç'ı tıklayın.

  Google Hesabınızla oturum açın. Örneğin, siz@okulunuz.edu veya siz@gmail.com. Daha fazla bilgi

 2. İlgili sınıfıardındanSınıf Çalışmaları'nı tıklayın.
 3. En üstte, OluşturardındanSoru'yu tıklayın.
  Soru oluştur
 4. Soruyu ve varsa talimatları girin.
 5. Kısa yanıtlı sorularda öğrenciler yanıtlarını düzenleyebilir ve birbirlerine cevap verebilir. Aşağıdaki ayarları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
  • Öğrenciler cevabı düzenleyebilir - Öğrencilerin, cevaplarını gönderdikten sonra düzenleyebilmesine izin vermek için anahtarı açık konumuna "" getirin.

   Not: Öğrenciler yanıtlarını siz not vermeden önce düzenleyebilir.

  • Öğrenciler birbirine yanıt verebilir - Soruyu cevapladıktan sonra, öğrencilerin sınıf arkadaşlarının cevaplarını görmesine ve yorum yapmasına olanak tanımak için anahtarı açık konuma "" getirin.
   Öğrencilerin birbirlerinin yanıtlarını görmesini engellemek için anahtarı kapalı konumuna "" getirin.

Not: Kısa yanıtlı sorular için herhangi bir karakter sınırlaması yoktur.

Bir veya daha fazla sınıfa yayınlama

Şunlar için: ifadesinin altındaki Aşağı oku "" tıklayın ardından eklemek istediğiniz sınıf veya sınıfları seçin.
Sınıf seçin

Not: Farklı sınıflara kayıtlı öğrencileri seçip ödevi yalnızca bu öğrencilere yayınlayamazsınız. Birden çok sınıfta yayınlanan ödevler, söz konusu sınıflardaki tüm öğrencilerle paylaşılır.

Bir veya daha fazla öğrenciye atama

Varsayılan olarak sorular, sınıftaki tüm öğrenciler için yayınlanır. Bir soruyu ayrı ayrı öğrencilere yayınlayabilirsiniz. Ancak, birden çok sınıf eklendiyse öğrencilere ayrı ayrı soru yayınlayamazsınız. Ayrıca, bir seferde en fazla 100 öğrenciye ödev yayınlayabilirsiniz.

 1. Tüm öğrenciler'in yanındaki Aşağı oku "" ardından Tüm öğrenciler'i tıklayarak seçimi kaldırın.
  Öğrencileri seçin
 2. Sorunun sorulacağı öğrencileri seçin.

  Not: Akış sayfasında, sorunun sorulduğu öğrencilerin sayısını soru üzerinde görebilirsiniz. Öğrencilerin adlarını görmek için, sorudaki sayı öğrenci ifadesini tıklayın.

Not kategorisi ekleme

Düzen sağlamak için sorulara not kategorileri ekleyebilirsiniz. Not kategorileri sayesinde sizin ve öğrencilerinizin, sorunun ait olduğu kategoriyi (ör. Ev Ödevi veya Kompozisyonlar) görmesi mümkün olur. Öğretmenler, kategorileri Notlar sayfasında da görür.

Not kategorisi'nin altındaki Aşağı oku "" tıklayın ardındanmenüden bir kategori seçin.
Not kategorileriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için Yayınlara not kategorisi ekleme veya Not verme ayarlarını yapma başlıklı makaleyi inceleyin.
Kategori seçin

Puan değerini değiştirme

Soruların puan değerini değiştirebilir veya durumlarını not verilmedi olarak değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, sorulara 100 puan verilir.

 1. Toplam puan altında, değeri tıklayın.
  Puan
 2. Yeni bir puan değeri girin veya Not verilmedi'yi seçin.
  Not: Öğrenciler not verilmeyen bir soruyu yanıtladığında Teslim et'e dokunur. Öğrencilerin teslim tarihini kaçırması durumunda çalışma durumu Teslim edilmedi veya Geç teslim edildi olarak gösterilir. Teslim tarihi olmayan çalışmalarda Atandı ifadesi gösterilir.

Çoktan seçmeli soru oluşturma

 1. Kısa yanıt'ın yanındaki Aşağı oku "" ardından Çoktan seçmeli'yi tıklayın.
  Çoktan seçmeli
 2. 1. Seçenek'i tıklayın ve ilk cevap seçeneğini girin.
  Seçenek
 3. İstediğiniz sayıda seçenek eklemek için Seçenek ekle'yi tıklayın.
 4. (İsteğe bağlı) Bir seçeneği silmek için seçeneğin yanındaki Kaldır'ı "" tıklayın.
 5. Varsayılan olarak, öğrenciler bir soruyu teslim ettiklerinde cevaplarla ilgili sınıf özetini görürler. Bu özelliği devre dışı bırakmak için Öğrenciler sınıf özetini görebilir seçeneğinin yanındaki anahtarı kapalı konumuna "" getirin.

Teslim tarihi veya saati ekleme

Varsayılan olarak soruların teslim tarihi yoktur. Bunu değiştirmek için:

 1. Teslim tarihi'nin altındaki Aşağı oku "" tıklayın.
  Teslim tarihi yok
 2. Teslim tarihi yok'un yanındaki Aşağı oku "" tıklayın.
  Teslim tarihi yok
 3. Takvimde bir tarihi tıklayın.
 4. (İsteğe bağlı) Teslim saati belirlemek için Saat'i tıklayınardından bir saat girin.
  Not: Çalışma, teslim tarihi veya saati gelir gelmez Teslim edilmedi veya Geç teslim edildi olarak işaretlenir. Örneğin, çalışmanın saat 09:00'da zamanında teslim edilmiş kabul edilebilmesi için teslim saatinin 09:01'e ayarlanması gerekir. Çalışma durumunu kontrol etmeyle ilgili talimatlar için Çalışma durumunu ve öğrenci cevaplarını görme bölümüne göz atın.

Konu ekleme

 1. Konu'nun altındaki Aşağı oku "" tıklayın.
  Konu yok
 2. Bir seçim yapın:
  • Konu oluşturmak için Konu oluştur'u tıklayıp konunun adını girin. 
  • Listeden bir konu seçmek için ilgili konuyu tıklayın.

Sınıf akışının düzenlenmesi hakkında daha fazla bilgi.

Dosya ekleme

Sorunuza Google Drive dosyaları, bağlantılar veya YouTube videoları gibi ekler ekleyebilirsiniz.

Dosya yüklemek için Ekle'yi "" tıklayın. Dosyayı seçin ve Yükle'yi tıklayın.

Google Drive dosyası eklemek için:

 1. Drive'ı "" tıklayın.
 2. İlgili öğeyi seçin ve Ekle'yi tıklayın.
  Not: Dosya ekleme izniniz olmadığını belirten bir mesaj gösterilirse Kopyala'yı tıklayın. Classroom, soruya eklemek için dosyanın bir kopyasını oluşturur ve sınıfın Drive klasörüne kaydeder.

YouTube videosu eklemek için YouTube'u "" tıklayın ve bir seçenek belirleyin:

 • Eklenecek videoyu aramak için:
  1. Arama kutusuna anahtar kelimeleri girin ve Ara'yı "" tıklayın.
  2. VideoardındanEkle'yi tıklayın.
 • Video bağlantısı eklemek için:
  1. URL'yi tıklayın.
  2. İlgili URL'yi girin ve Ekle'yi tıklayın.

Bağlantı eklemek için Bağlantı'yı "" tıklayın, ilgili URL'yi girin ve Bağlantı Ekle'yi tıklayın.

Bir eki silmek için ekin yanındaki Kaldır simgesini "" tıklayın.

Taslak soruyu yayınlama, planlama veya kaydetme

Not: Dosya ekleme izniniz olmadığını belirten bir mesaj görüntülenirse Kopyala'yı tıklayın. Classroom, soruya eklemek için dosyanın bir kopyasını oluşturur ve sınıfın Drive klasörüne kaydeder.

Soruyu anında yayınlamak için Sor'u tıklayın.

Soruyu daha ileri bir tarihte yayınlanacak şekilde planlamak için:

 1. Sor'un yanındaki Aşağı oku "" ardından Planla'yı tıklayın.
 2. Tarihin yanındaki Aşağı oku "" tıklayıp bir tarih ve saat seçin.
 3. Planla'yı tıklayın. Soru, planlanan tarih ve saatte otomatik olarak yayınlanır.
  Not: Soruyu başka bir sınıf için planlamak istiyorsanız, önce tek bir sınıf için planlayın, ardından diğer sınıf için soruyu yeniden kullanın.

Soruyu taslak olarak kaydetmek için Sor'un yanındaki Aşağı oku "" ardından Taslağı kaydet'i tıklayın.  

Planlanmış ve taslak soruları görmek için Sınıf Çalışmaları'nı tıklayın.

Soruyu düzenleme

Not: Bir soru birkaç sınıfta yayınlandıysa bu sorunun tek bir sınıfta düzenlenmesi diğer sınıflarda soruyla ilgili herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

 1. classroom.google.com sayfasına gidin ve Oturum Aç'ı tıklayın.

  Google Hesabınızla oturum açın. Örneğin, siz@okulunuz.edu veya siz@gmail.com. Daha fazla bilgi

 2. İlgili sınıfıardındanSınıf Çalışmaları'nı tıklayın.
 3. Sorunun yanındaki Diğer'i "" ardından Düzenle'yi tıklayın.
  Düzenle
 4. Bir seçim yapın:
  • Yayınlanan bir soru için: Gerekli gördüğünüz değişiklikleri yapıp Kaydet'i tıklayın.
  • Planlanmış bir soru için: Gerekli gördüğünüz değişiklikleri yapın ve Planla'yı tıklayın.
  • Taslak bir soru için: Gerekli gördüğünüz değişiklikleri yapın. Ardından, Sor'un yanındaki Aşağı oku ""ardından Taslağı kaydet'i tıklayın.
Soruya sınıf yorumu ekleme
 1. classroom.google.com sayfasına gidin ve Oturum Aç'ı tıklayın.

  Google Hesabınızla oturum açın. Örneğin, siz@okulunuz.edu veya siz@gmail.com. Daha fazla bilgi

 2. Üst taraftaki Sınıf Çalışmaları'nı ardından ilgili soruyu ardından Soruyu Görüntüle'yi tıklayın.
 3. Sınıfa bir yorum eklemek için, üst taraftaki Soru'yu tıklayın.
  Sınıf yorumu ekle
 4. Sınıf yorumu ekle'yi tıklayın, yorumunuzu girin ve Yayınla'yı tıklayın.
Soruyu yeniden kullanma
Bir soruyu yeniden kullanmak için Yayını yeniden kullanma bölümüne göz atın.
Soru silme

Bir soruyu sildiğinizde, soruyla ilişkili tüm notlar ve yorumlar da silinir. Ancak, sizin oluşturduğunuz veya öğrencileriniz tarafından oluşturulan tüm ekler veya dosyalar yine Google Drive'da muhafaza edilir.

Uyarı! Silinen sorular hiçbir şekilde geri alınamaz.
 1. classroom.google.com sayfasına gidin ve Oturum Aç'ı tıklayın.

  Google Hesabınızla oturum açın. Örneğin, siz@okulunuz.edu veya siz@gmail.com. Daha fazla bilgi

 2. SınıfınızıardındanSınıf Çalışmaları'nı tıklayın.
 3. Sorunun yanındaki Diğer "" ardından Sil'i tıklayın.
 4. İşlemi onaylamak için Sil'i tekrar tıklayın.

Öğrencilerin bir soruyu görmesini veya soruya yorum eklemesini sağlama

Bir soru oluşturduğunuzda, öğrencilere sınıf yorumları bırakmaları yönünde talimat verebilirsiniz. Çoktan seçmeli ve kısa yanıtlı sorular için öğrenciler sınıf yorumlarını okuyabilir ve yanıtlayabilir. Ayrıca, öğrenciler öğretmenlere özel olarak yorum da yapabilir.

Öğrenci yorumlarını nasıl yöneteceğinizi öğrenmek için Öğrenciler için yayın ve yorum izinlerini ayarlama başlıklı makaleyi inceleyin.

İlgili makaleler

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?