สร้างคำถาม

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

ในฐานะครูของ Classroom คุณจะมีสิทธิ์โพสต์คำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ หรือคำถามแบบหลายตัวเลือก หลังจากโพสต์คำถามแล้ว คุณก็จะติดตามจำนวนนักเรียนที่ตอบคำถามได้ รวมทั้งยังร่างคำถามที่จะโพสต์ในภายหลังและโพสต์คำถามถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อีกด้วย

สร้างคำถาม
ในชั้นเรียนที่สร้างหลังวันที่ 17 เมษายน 2019 โพสต์ในหน้างานของชั้นเรียนจะปรากฏที่ด้านบนสุด

เมื่อสร้างคำถาม คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

สร้างคำถาม

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกสร้างจากนั้นคำถาม
  สร้างคำถาม
 4. ป้อนคำถามและคำสั่ง
 5. สําหรับคําถามที่ต้องการคําตอบสั้นๆ นักเรียนจะแก้ไขคําตอบของตนเองและตอบกลับนักเรียนคนอื่นๆ ได้ คุณจะเลือกเปิดหรือปิดตัวเลือกต่อไปนี้ได้
  • นักเรียนแก้ไขคำตอบได้ หากต้องการอนุญาตให้นักเรียนแก้ไขคำตอบหลังจากส่งแล้วได้ โปรดคลิกเปิดสวิตช์ ""

   หมายเหตุ: นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์แก้ไขคำตอบหลังจากที่คุณให้เกรดแล้ว

  • นักเรียนตอบกลับเพื่อนได้ หากต้องการอนุญาตให้นักเรียนดูและแสดงความคิดเห็นในคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นหลังจากตอบคำถามแล้วได้ ให้คลิกเปิดสวิตช์ ""
   คลิกปิดสวิตช์ "" เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนเห็นคำตอบของกันและกัน

หมายเหตุ: ไม่มีการจำกัดจำนวนอักขระสูงสุดสำหรับคำถามประเภทนี้

โพสต์ไปยังชั้นเรียนอย่างน้อย 1 ชั้น

ในส่วนสำหรับ ให้คลิกลูกศรลง "" จากนั้น เลือกชั้นเรียนที่ต้องการอย่างน้อย 1 ชั้น
เลือกชั้นเรียน

หมายเหตุ: คุณจะโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในหลายชั้นเรียนไม่ได้ เพราะการโพสต์ในหลายชั้นเรียนจะเป็นการแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้น

มอบหมายให้นักเรียนอย่างน้อย 1 คน

โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะโพสต์คำถามถึงนักเรียนทุกคนในชั้น คุณโพสต์คำถามถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลไม่ได้ถ้ามีมากกว่า 1 ชั้นเรียน และในแต่ละครั้งโพสต์ถึงนักเรียนได้ไม่เกิน 100 คน

 1. ถัดจากนักเรียนทุกคน ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้นนักเรียนทุกคนเพื่อยกเลิกการเลือก
  เลือกนักเรียน
 2. เลือกนักเรียนที่ต้องการโพสต์คำถาม

  หมายเหตุ ในหน้าสตรีม คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนที่ได้รับโพสต์ในคำถาม หากต้องการดูชื่อนักเรียน ให้คลิกจำนวนนักเรียนในคำถาม

เพิ่มหมวดหมู่เกรด

คุณจะเพิ่มหมวดหมู่เกรดให้กับคำถามในองค์กรได้ เมื่อใช้หมวดหมู่เกรด คุณและนักเรียนเห็นหมวดหมู่ของคำถาม เช่น การบ้านหรือเรียงความ นอกจากนี้ครูยังดูหมวดหมู่ต่างๆ ในหน้าเกรดได้อีกด้วย

ในส่วนหมวดหมู่เกรด ให้คลิกลูกศรลง "" จากนั้นเลือกหมวดหมู่จากเมนู
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่เกรดที่หัวข้อเพิ่มหมวดหมู่เกรดในโพสต์หรือตั้งค่าการตัดเกรด
เลือกหมวดหมู่

เปลี่ยนคะแนนเต็ม

คุณจะเปลี่ยนคะแนนเต็มของคำถามหรือทำเครื่องหมายเป็น "ไม่ได้ให้คะแนน" ก็ได้ คำถามจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนนตามค่าเริ่มต้น

 1. ในส่วนคะแนน ให้คลิกค่าที่ต้องการเปลี่ยน
  คะแนน
 2. กรอกค่าคะแนนใหม่หรือเลือกไม่ให้คะแนน
  หมายเหตุ: เมื่อตอบคำถามที่ไม่มีคะแนน ให้นักเรียนแตะส่ง หากนักเรียนส่งงานไม่ทันวันที่ครบกำหนด ระบบจะแสดงสถานะของงานเป็นยังไม่ส่งงานหรือส่งงานช้า งานที่ไม่มีวันที่ครบกำหนดจะแสดงเป็นมอบหมายแล้ว

สร้างคำถามแบบหลายตัวเลือก

 1. ถัดจากคำตอบสั้นๆ ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้นหลายตัวเลือก
  เลือกคำถามแบบหลายตัวเลือก
 2. คลิกตัวเลือกที่ 1 เพื่อป้อนตัวเลือกคำตอบข้อแรก
  ตัวเลือก
 3. คลิกเพิ่มตัวเลือกเพื่อเพิ่มตัวเลือกคำตอบตามจำนวนที่ต้องการ
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการลบตัวเลือก ให้คลิกนำออก "" ข้างตัวเลือกนั้น
 5. ตามค่าเริ่มต้น เมื่อนักเรียนส่งคำตอบของคำถาม นักเรียนก็จะเห็นสรุปคำตอบของชั้นเรียน หากต้องการปิดฟีเจอร์นี้ ถัดจากนักเรียนจะดูสรุปคำตอบของชั้นเรียนได้ ให้คลิกปิดสวิตช์ ""

เพิ่มวันที่หรือเวลาครบกำหนด

คำถามจะไม่ระบุวันที่ครบกำหนดโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการตั้งค่าวันที่ครบกำหนดให้ทำดังนี้

 1. ในส่วนวันที่ครบกำหนด ให้คลิกลูกศรลง ""
  ไม่มีวันที่ครบกำหนด
 2. ถัดจากไม่มีวันที่ครบกำหนด ให้คลิกลูกศรลง ""
  ไม่มีวันที่ครบกำหนด
 3. คลิกวันที่ในปฏิทิน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการตั้งเวลาครบกำหนด ให้คลิก เวลาจากนั้นป้อนเวลา
  หมายเหตุ: ระบบจะทำเครื่องหมายว่ายังไม่ส่งงานหรือส่งงานช้าทันทีที่ถึงวันหรือเวลาที่ครบกำหนด เช่น หากต้องการให้งานตรงเวลา 9:00 น. ให้ตั้งเวลาที่ครบกำหนดเป็น 9:01 น. โปรดดูวิธีตรวจสอบสถานะงานที่ส่วนดูสถานะงานและคำตอบของนักเรียน

เพิ่มหัวข้อ

 1. ในส่วนหัวข้อ คลิกลูกศรลง ""
  คลิก "ไม่มีหัวข้อ"
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการสร้างหัวข้อ ให้คลิกสร้างหัวข้อแล้วกรอกชื่อหัวข้อ
  • หากต้องการเลือกหัวข้อจากรายการ ให้คลิกหัวข้อนั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดระเบียบสตรีมของชั้นเรียน

เพิ่มไฟล์แนบ

คุณเพิ่มเนื้อหา เช่น ไฟล์ใน Google ไดรฟ์ ลิงก์ หรือวิดีโอ YouTube ไปกับคำถามได้

คลิกแนบ "" เพื่ออัปโหลดไฟล์ เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกอัปโหลด

วิธีแนบไฟล์ของ Google ไดรฟ์ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกไดรฟ์ ""
 2. เลือกรายการแล้วคลิกเพิ่ม
  หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom จะทำสำเนาเพื่อแนบไปกับคำถาม และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

หากต้องการแนบวิดีโอ YouTube ให้คลิก YouTube "" แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้

 • วิธีค้นหาวิดีโอที่จะแนบ
  1. ป้อนคีย์เวิร์ดในช่องค้นหาแล้วคลิกค้นหา ""
  2. คลิกวิดีโอจากนั้นเพิ่ม
 • วิธีแนบลิงก์วิดีโอ
  1. คลิก URL
  2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม

หากต้องการแนบลิงก์ ให้คลิกลิงก์ "" ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่มลิงก์

คลิกนำออก "" ถัดจากไฟล์แนบนั้นเพื่อลบไฟล์แนบ

โพสต์ ตั้งเวลา หรือบันทึกคำถามเป็นฉบับร่าง

หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom จะทำสำเนาเพื่อแนบไปกับคำถาม และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

หากต้องการโพสต์คำถามทันที ให้คลิกถาม

หากต้องการกำหนดเวลาให้โพสต์คำถามในภายหลัง ให้ทำดังนี้

 1. ถัดจากถาม ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้นกำหนดเวลา
 2. คลิกลูกศรลง "" แล้วเลือกวันที่และเวลาถัดจากวันที่
 3. คลิกกำหนดเวลา ระบบจะโพสต์คำถามโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่กำหนดไว้
  หมายเหตุ: หากต้องการกำหนดเวลาคำถามให้กับชั้นเรียนอื่น ให้กำหนดเวลาสำหรับชั้นเรียนหนึ่งก่อน แล้วใช้คำถามซ้ำในชั้นเรียนอื่น

หากต้องการบันทึกคำถามเป็นฉบับร่าง ถัดจากถาม ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้นบันทึกฉบับร่าง  

คลิกงานของชั้นเรียนเพื่อดูคำถามที่กำหนดเวลาไว้และคำถามฉบับร่าง

แก้ไขคำถาม

หมายเหตุ: หากโพสต์คำถามไปยังหลายชั้นเรียน การแก้ไขคำถามใน 1 ชั้นเรียนจะไม่เปลี่ยนแปลงคำถามในชั้นเรียนอื่นๆ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นแก้ไขถัดจากคำถาม
  คลิก "แก้ไข"
 4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • สำหรับคำถามที่โพสต์แล้ว: ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกบันทึก
  • สำหรับคำถามที่กำหนดเวลาไว้: ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกกำหนดเวลา
  • สำหรับคำถามฉบับร่าง: ทำการเปลี่ยนแปลง จากนั้น ถัดจากถาม คลิกลูกศรลง ""จากนั้นบันทึกฉบับร่าง
เพิ่มความคิดเห็นของชั้นเรียนในคำถาม
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียนจากนั้นคำถามจากนั้นดูคำถาม
 3. หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นไปยังชั้นเรียน ให้คลิกคำถามที่ด้านบน
  เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
 4. คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน จากนั้นใส่ความคิดเห็นแล้วคลิกโพสต์
ใช้คำถามซ้ำ
หากต้องการใช้คำถามซ้ำ โปรดดูใช้โพสต์ซ้ำ
ลบคำถาม

หากคุณลบคำถาม ระบบจะลบคะแนนและความคิดเห็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำถามออก แต่ไฟล์แนบหรือไฟล์อื่นๆ ที่คุณหรือนักเรียนสร้างไว้จะยังคงอยู่ใน Google ไดรฟ์

คำเตือน เมื่อลบคำถามแล้ว จะยกเลิกการลบไม่ได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นลบถัดจากคำถาม
 4. คลิกลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน

อนุญาตให้นักเรียนดูหรือเพิ่มความคิดเห็นได้

เมื่อสร้างคำถาม คุณจะแจ้งให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนได้ ในคำถามแบบหลายตัวเลือกและคำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ นักเรียนจะอ่านและตอบกลับความคิดเห็นในชั้นเรียนได้ นอกจากนี้นักเรียนยังแสดงความคิดเห็นแบบส่วนตัวกับครูได้อีกด้วย

หากต้องการดูวิธีจัดการความคิดเห็นของนักเรียน ให้ไปที่หัวข้อตั้งค่าสิทธิ์ในการโพสต์และแสดงความคิดเห็นของนักเรียน

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร