Tworzenie pytania

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli.

Jako nauczyciel możesz publikować w Classroom pytania jednokrotnego wyboru lub z krótką odpowiedzią. Po opublikowaniu pytania możesz śledzić na stronie Strumień liczbę uczniów, którzy na nie odpowiedzieli. Możesz też zapisywać wersje robocze pytań do opublikowania w późniejszym terminie oraz zadawać pytania wybranym uczniom.

Gdy uczniowie ukończą i oddadzą swoje prace, możesz je ocenić i zwrócić.

Tworzenie pytania
W przypadku zajęć utworzonych po 17 kwietnia 2019 roku posty publikowane na stronie Zadania pojawiają się u góry.

Podczas tworzenia pytania możesz:

Tworzenie pytania

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. U góry kliknij Utwórz a potem Pytanie.
  Utwórz pytanie
 4. Wpisz pytanie i instrukcje.
 5. W przypadku pytań z krótką odpowiedzią uczniowie mogą komentować odpowiedzi innych i edytować swoje. Możesz włączać i wyłączać te opcje.
  • Uczniowie mogą sobie odpowiadać – aby umożliwić uczniom wyświetlanie i komentowanie odpowiedzi innych osób po udzieleniu odpowiedzi na pytanie, kliknij przełącznik, przesuwając go do pozycji włączonej Włączone.
   Aby uniemożliwić uczniom wyświetlanie odpowiedzi innych osób, kliknij przełącznik, przesuwając go do pozycji włączonej Wyłączone.
  • Uczniowie mogą edytować odpowiedź – aby umożliwić uczniom edytowanie odpowiedzi po przesłaniu, kliknij przełącznik, przesuwając go do pozycji włączonej Włączone.

Uwaga: pytania z krótkimi odpowiedziami nie mają limitu znaków.

Publikowanie na jednych lub kilku zajęciach

Obok opcji Dla kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem wybierz zajęcia, które chcesz uwzględnić.
Wybierz zajęcia

Uwaga: nie możesz opublikować projektu dla poszczególnych uczniów z różnych zajęć. Posty dodawane na kilku zajęciach są udostępniane wszystkim uczniom, którzy biorą w nich udział.

Przypisywanie do jednego lub kilku uczniów

Domyślnie pytanie jest publikowane dla wszystkich uczniów, którzy biorą udział w zajęciach. Możesz jednak wysłać je indywidualnie do wybranych uczniów na jednych zajęciach. Jeśli publikujesz pytanie na więcej niż jednych zajęciach, nie możesz wybrać poszczególnych uczniów, którzy je otrzymają. Nie możesz też wysłać go do więcej niż 100 wybranych uczniów naraz.

 1. Obok opcji Wszyscy uczniowie kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Wszyscy uczniowie, by usunąć wybór tej opcji.
  Wybierz uczniów
 2. Przypisz uczniów do pytania.

  Uwaga: na stronie Strumień w pytaniu zobaczysz liczbę uczniów, którym je zadano. Aby wyświetlić ich nazwiska, kliknij liczba uczniów.

Dodawanie kategorii ocen

W przypadku organizacji możesz dodawać kategorie ocen do pytań. Dzięki kategoriom ocen Ty i Twoi uczniowie możecie się łatwo zorientować, czy dane pytanie to na przykład Praca domowa czy Wypracowanie. Nauczyciele widzą też kategorie na stronie Oceny.

Obok opcji Kategoria ocen kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem wybierz kategorię z menu.
Więcej informacji o kategoriach ocen znajdziesz w artykułach Dodawanie kategorii ocen do postów oraz Konfigurowanie ocen.
Wybierz kategorię

Zmienianie liczby punktów

Możesz zmienić liczbę punktów uzyskiwanych za odpowiedź na pytanie lub oznaczyć je jako pytanie z odpowiedzią bez oceny. Domyślnie pytania mają wartość 100 punktów.

 1. Kliknij wartość w polu Punkty.
  Punkty
 2. Wpisz nową liczbę punktów lub wybierz Bez oceny.

Tworzenie pytania jednokrotnego wyboru

 1. Obok opcji Krótka odpowiedź kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Jednokrotny wybór.
  Kliknij Jednokrotny wybór
 2. Kliknij Opcja 1 i wpisz pierwszą odpowiedź.
  Opcja
 3. Klikając Dodaj opcję, możesz dodawać kolejne odpowiedzi.
 4. (Opcjonalnie) Aby usunąć opcję, kliknij Usuń Usuń obok niej.
 5. Domyślnie, gdy uczniowie oddadzą pytanie, zobaczą podsumowanie odpowiedzi. Aby wyłączyć tę funkcję, obok opcji Uczniowie mogą zobaczyć podsumowanie odpowiedzi kliknij przełącznik, przesuwając go do pozycji wyłączonej Wyłączone.

Dodawanie terminu (daty i godziny)

Domyślnie pytanie nie ma terminu. Aby to zmienić:

 1. Obok opcji Termin kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
  Brak terminu
 2. Obok opcji Brak terminu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
  Brak terminu
 3. Kliknij datę w kalendarzu.
 4. (Opcjonalnie) Aby ustawić godzinę udzielenia odpowiedzi, kliknij Godzina i wpisz odpowiednią wartość.

Dodawanie tematu

 1. Obok opcji Temat kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
  Brak tematu
 2. Wybierz opcję:
  • Aby dodać temat, kliknij Utwórz temat i wpisz jego treść.
  • Aby wybrać temat z listy, kliknij go.

Dowiedz się, jak porządkować strumień zajęć.

Dodawanie załączników

Do pytania możesz dodawać załączniki, na przykład pliki z Dysku Google, linki lub filmy z YouTube.

Aby przesłać plik, kliknij Dołącz Załącz. Wybierz plik i kliknij Prześlij.

Aby dołączyć plik z Dysku Google:

 1. Kliknij Dysk Dysk Google.
 2. Wybierz element i kliknij Dodaj.
  Uwaga: jeśli zobaczysz komunikat, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku, którą możesz dołączyć do pytania, i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.

Aby dołączyć film z YouTube, kliknij YouTube YouTube i wybierz opcję:

 • Aby wyszukać film, który chcesz załączyć:
  1. W polu wyszukiwania wpisz słowa kluczowe i kliknij Szukaj Szukaj.
  2. Kliknij film a potem Dodaj.
 • Aby dołączyć link do filmu:
  1. Kliknij Adres URL.
  2. Wpisz URL i kliknij Dodaj.

Aby dołączyć link, kliknij Link Link, wpisz URL i kliknij Dodaj link.

Aby usunąć załącznik, kliknij Usuń Usuń obok niego.

Publikowanie pytania, planowanie jego opublikowania i zapisywanie wersji roboczej

Uwaga: jeśli zobaczysz komunikat, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku, którą możesz dołączyć do pytania, i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.

Aby od razu opublikować pytanie, kliknij Zapytaj.

Aby zaplanować opublikowanie pytania w późniejszym terminie:

 1. Obok opcji Zapytaj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Zaplanuj.
 2. Obok terminu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz datę oraz godzinę.
 3. Kliknij Zaplanuj. Pytanie zostanie automatycznie opublikowane we wskazanym terminie.
  Uwaga: jeśli chcesz wykorzystać to samo pytanie wielokrotnie, najpierw zaplanuj je na jednych zajęciach, a następnie użyj go ponownie na kolejnych.

Aby zapisać wersję roboczą pytania, obok opcji Zapytaj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Zapisz wersję roboczą.

Aby wyświetlić zaplanowane pytania i wersje robocze, kliknij Zadania.

Edytowanie pytania

Uwaga: jeśli zmodyfikujesz pytanie opublikowane na kilku zajęciach, to nie zostanie ono zmienione na wszystkich z nich. Zmiany zostaną zastosowane tylko na tych zajęciach, z których poziomu je wprowadzisz.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Obok pytania kliknij Więcej Więcej a potem Edytuj.
  Kliknij Edytuj
 4. Wybierz opcję:
  • W przypadku opublikowanego pytania: wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.
  • W przypadku zaplanowanego pytania: wprowadź zmiany i kliknij Zaplanuj.
  • W przypadku wersji roboczej pytania: wprowadź zmiany, a następnie obok opcji Zapytaj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potemZapisz wersję roboczą.
Dodawanie komentarza do pytania
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. U góry kliknij Zadania a potem wybierz pytanie a potem Wyświetl pytanie.
 3. Aby dodać komentarz do zajęć, u góry kliknij Pytanie.
  Dodaj komentarz do zajęć
 4. Kliknij Dodaj komentarz do zajęć, wpisz komentarz i kliknij Opublikuj.
Ponowne używanie pytania
Jeśli chcesz opublikować istniejące pytanie na innych zajęciach, przeczytaj temat Ponowne używanie postów.
Usuwanie pytania

Jeśli usuniesz pytanie, wszystkie powiązane z nim oceny i komentarze zostaną usunięte. Wszystkie załączniki i pliki utworzone przez Ciebie lub uczniów będą nadal dostępne na Dysku Google.

Ostrzeżenie! Usuniętego pytania nie można przywrócić.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Obok pytania kliknij Więcej Więcej a potem Usuń. Aby potwierdzić, ponownie kliknij Usuń.

Umożliwianie uczniom wyświetlania i dodawania komentarzy do pytania

Podczas tworzenia pytania możesz poinstruować uczniów, by dodali komentarze do zajęć. Mogą oni czytać komentarze dotyczące zajęć i odpowiadać na nie zarówno w przypadku pytań jednokrotnego wyboru, jak i pytań z krótką odpowiedzią. Uczniowie mogą też wysyłać prywatne komentarze do nauczycieli.

Więcej informacji o zarządzaniu komentarzami uczniów znajdziesz w artykule Ustawianie uprawnień uczniów do publikowania i udostępniania.

Powiązane artykuły

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?