Een vraag maken

Dit artikel is voor docenten.

Als Classroom-docent kun je korte openvragen of meerkeuzevragen posten. Nadat je een vraag hebt gepost, kun je bijhouden hoeveel leerlingen de vraag hebben beantwoord. Je kunt ook conceptvragen maken om later te posten en een vraag posten voor individuele leerlingen.

Een vraag maken
In lesgroepen die na 17 april 2019 zijn gemaakt, verschijnen posts die op de pagina Schoolwerk worden geplaatst bovenaan.

Wanneer je een vraag maakt, kun je het volgende doen:

Een vraag maken

 1. Tik op Classroom ""and thende lesgroep. 

 2. Tik op Schoolwerk.
 3. Tik op Toevoegen ""and thenVraag.
 4. Voer de vraag en eventuele instructies in.
 5. Bij korte openvragen kunnen leerlingen hun antwoord bewerken en op elkaar reageren. Je kunt deze opties in- of uitschakelen.
  • Leerlingen kunnen hun antwoord bewerken: Als je wilt toestaan dat leerlingen hun antwoord kunnen bewerken nadat ze het hebben ingeleverd, zet je de schakelaar op Ingeschakeld "".

   Opmerking: Leerlingen kunnen hun antwoord alleen bewerken voordat je ze een cijfer geeft.

  • Leerlingen kunnen op elkaars antwoorden reageren: Als je wilt dat leerlingen de antwoorden van hun klasgenoten kunnen zien en erop kunnen reageren nadat ze de vraag zelf hebben beantwoord, zet je de schakelaar op Ingeschakeld "".
   Als je niet wilt dat leerlingen elkaars antwoorden zien, zet je de schakelaar op Uitgeschakeld "".

Opmerking: Er is geen tekenlimiet voor korte openvragen.

Posten in een of meer lesgroepen

 1. Tik naast de naam van de lesgroep op Volgende "".
 2. Tik op de andere lesgroepenand thenGereed.

  Opmerking: Je kunt geen vraag posten voor individuele leerlingen in meerdere lesgroepen. Vragen die je in meerdere lesgroepen post, worden gedeeld met alle leerlingen in de lesgroepen.

Toewijzen aan een of meer leerlingen

Standaard wordt een vraag gepost voor alle leerlingen in de lesgroep. Je kunt een vraag ook voor individuele leerlingen posten. Dit kan echter niet als je de vraag in meerdere lesgroepen wilt posten. Je kunt een vraag ook niet posten voor meer dan honderd individuele leerlingen tegelijk.

 1. Tik op Alle leerlingen en tik nogmaals op Alle leerlingen om de selectie van alle leerlingen ongedaan te maken.
 2. Tik op de leerlingen voor wie je de vraag wilt posten.
 3. Tik op Gereed.

  Opmerking: In de lesgroepupdates zie je het aantal leerlingen aan wie de vraag is toegewezen. Als je de namen van de leerlingen wilt zien, tik je bij de vraag op aantal leerlingen.

Een cijfercategorie toevoegen

Je kunt cijfercategorieën toevoegen aan vragen om deze te ordenen. Met cijfercategorieën zien jij en je leerlingen de categorie waar een vraag bijhoort, zoals Huiswerk of Werkstukken. Docenten zien de categorieën ook op de pagina Cijfers.

Op mobiele apparaten kun je categorieën toewijzen, maar je kunt nieuwe categorieën alleen maken op een computer.

 1. Tik naast Cijfercategorie op Geen categorie.
 2. Selecteer een categorie.

Zie Een cijfercategorie toevoegen aan posts voor meer informatie.

De puntwaarde wijzigen

Je kunt de puntwaarde van een vraag wijzigen of ervoor kiezen geen cijfer te geven aan een vraag. Standaard is de puntwaarde ingesteld op 100 punten.

 1. Tik naast Punten op de waarde.
 2. Voer een nieuwe puntwaarde in of tik op Geen cijfer.
  Opmerking: Als leerlingen geen cijfer krijgen voor werk, tikken ze op Inleveren. Als leerlingen hun werk niet voor de inleverdatum inleveren, wordt de werkstatus Ontbreekt of Te laat ingeleverd.
 3. Tik op Opslaan.

Een meerkeuzevraag maken

 1. Tik op Meerkeuzeand then.
 2. Tik op Optie 1 en voer de eerste antwoordoptie in.
 3. Tik op Optie toevoegen en voeg zo veel opties toe als je wilt.
 4. (Optioneel) Als je een optie wilt verwijderen, tik je naast de optie op Verwijderen "".
 5. Als leerlingen een vraag inleveren, zien ze standaard een overzicht met antwoorden van hun klasgenoten. Als je deze functie wilt uitschakelen, zet je de schakelaar naast Leerlingen kunnen het lesgroepoverzicht zien op Ingeschakeld "".

Een inleverdatum of -tijd toevoegen

Standaard heeft de vraag geen inleverdatum. Ga als volgt te werk om dit te wijzigen:

 1. Tik op Geen inleverdatum. Selecteer een datum en tik op OK.
 2. (Optioneel) Als je een inlevertijd wilt toevoegen, tik je op Tijd. Voer een tijd in en tik op OK.
  Opmerking: Werk wordt gemarkeerd als Ontbreekt of Te laat ingeleverd zodra de inleverdatum of -tijd is bereikt.

Een onderwerp toevoegen

 1. Tik op Geen onderwerp.
 2. Kies een optie:
  • Als je een nieuw onderwerp wilt maken, tik je op Onderwerp toevoegen en voer je een onderwerpnaam in.
  • Als je een onderwerp in de lijst wilt selecteren, tik je erop.
 3. Tik op Opslaan.

Meer informatie over hoe je lesgroepupdates organiseert.

Bijlagen toevoegen

Je kunt Drive-bestanden, links, afbeeldingen of YouTube-video's toevoegen aan de vraag. Op apparaten met Android 7.0 Nougat en hoger kun je materialen vanuit een andere app naar Classroom slepen wanneer de twee apps zijn geopend in de modus voor gesplitst scherm.

Tik op Bijvoegen "" en kies een optie:

Opmerking: Als je de melding ziet dat je geen toestemming hebt om een ​​bestand bij te voegen, tik je op Kopiëren. Classroom maakt dan een kopie om bij de vraag te voegen en slaat deze op in de Drive-map van de lesgroep.

Als je een Drive-item wilt bijvoegen, tik je op Drive ""Zie je het Drive-icoon niet?and thenhet itemand thenSelecteren.

Als je een link wilt bijvoegen, tik je op Link "". Voer de URL in en tik op Toevoegen.

Als je een bestand vanaf je apparaat wilt bijvoegen, tik je op Bestand "". Selecteer het bestand en tik op Openen.

Als je een YouTube-video wilt bijvoegen, tik je op YouTube "" en kies je een optie:

 • Een video zoeken om bij te voegen:
  1. Voer in het zoekvak zoekwoorden in en tik op Zoeken "".
  2. Tik op de video en tik op Invoegen.
 • Een videolink bijvoegen:
  1. Voer de URL in, tik op de video en tik op Invoegen.

Als je een foto wilt nemen, tik je op Foto maken "". Neem de foto en tik op Gereed "".

Als je een video wilt opnemen, tik je op Video opnemen "". Neem de video op en tik op Gereed "".

Als je een nieuwe pdf wilt toevoegen, tik je op Nieuwe pdf "". (Optioneel) Je kunt aantekeningen en tekeningen maken in de pdf. Tik als je klaar bent op Meer ""and thenOpslaan.

Als je een bijlage wilt verwijderen, tik je naast de bijlage op Verwijderen "".

Over Drive-bestanden met oudere versies van Android

Hoe je bestanden uit Drive bijvoegt op je Android-apparaat, hangt af van welke versie je gebruikt. Als je wilt controleren welke versie van Android je apparaat gebruikt, lees je de informatie in Uw Android-versie controleren en updaten.

Als je Android 4.4 Kit Kat gebruikt, zie je het Drive-icoon "" niet, maar kun je nog steeds Drive-bestanden toevoegen:

 • Tik op Bestand ""and thenselecteer het bestand dat je wilt bijvoegen. 

Als je Android 4.3 Jelly Bean gebruikt en je op het Drive-icoon "" tikt, wordt je gevraagd je apparaat te updaten. Zie Uw Android-versie controleren en updaten voor instructies. De update werkt wellicht niet op sommige oudere apparaten. Gebruik dan een van deze opties:

 • Kopieer de bestandslink in je mobiele browserand thentik op Link toevoegen "" om de link bij te voegen.
 • Gebruik een computer in plaats van een mobiel apparaat.
Een conceptvraag posten, inplannen of opslaan

Opmerking: Als je de melding ziet dat je geen toestemming hebt om een ​​bestand bij te voegen, tik je op Kopiëren. Classroom maakt dan een kopie om bij de vraag te voegen en slaat deze op in de Drive-map van de lesgroep.

 • Als je de vraag meteen wilt posten, tik je op Posten "".
 • Ga als volgt te werk om de vraag in te plannen voor een latere datum:
  1. Tik op Meer ""and thenPlannen.
  2. Tik bij Plannen voor datum op de datum. Selecteer een datum en tijd.
  3. Tik op Plannen. De vraag wordt automatisch geplaatst op de geplande datum en tijd.

   Opmerking: Als je de vraag ook wilt inplannen voor een andere lesgroep, plan je deze eerst in voor één lesgroep en gebruik je de vraag opnieuw in de andere lesgroep.

 • Als je de vraag wilt opslaan als concept, tik je op Meer "" and then Concept opslaan.
 • Als je ingeplande en conceptvragen wilt zien, tik je op Schoolwerk.
Een vraag bewerken

Opmerking: Als een vraag in verschillende lesgroepen is gepost en je wijzigt deze in één lesgroep, wordt deze niet gewijzigd in de andere lesgroepen.

 1. Tik op Classroom "" and thende lesgroep.
 2. Tik op Schoolwerk.
 3. Tik naast de vraag op Meer ""and thenBewerken.
 4. Kies een optie:
  • Voor een geposte vraag: breng je wijzigingen aan and then tik op Opslaan.
  • Voor een ingeplande vraag: breng je wijzigingen aanand thentik op Plannen.
  • Voor een conceptvraag: breng je wijzigingen aanand thentik op Meer "" and then Concept opslaan.
Een lesgroepreactie toevoegen aan een vraag
 1. Tik op Classroom "" and thende lesgroep.
 2. Tik op Schoolwerk and thende vraag.
 3. Tik bovenaan op Vraag.
 4. Tik onderaan op Lesgroepreactie toevoegen. Voer je reactie inand thentik op Posten "".
Een vraag opnieuw gebruiken

Zie Een post opnieuw gebruiken om een vraag opnieuw te gebruiken.

Een vraag verwijderen

Als je een vraag verwijdert, worden alle cijfers en reacties bij de vraag ook verwijderd. Bijlagen of bestanden die jij of de leerlingen hebben gemaakt, zijn nog wel beschikbaar in Google Drive.

Waarschuwing! Nadat een vraag is verwijderd, kan dit niet ongedaan worden gemaakt.
 1. Tik op Classroom ""and thende lesgroep.
 2. Tik op Schoolwerk.
 3. Tik naast de vraag op Meer ""and thenVerwijderen.
 4. Tik nogmaals op Verwijderen om te bevestigen.

Zorgen dat leerlingen reacties bij een vraag kunnen zien of er reacties aan kunnen toevoegen

Als je een vraag maakt, kun je leerlingen vragen een lesgroepreactie achter te laten. Leerlingen kunnen lesgroepreacties lezen en erop reageren voor zowel meerkeuzevragen als korte openvragen. Leerlingen kunnen ook een privéreactie sturen naar een docent.

Zie Rechten instellen voor posten en delen voor leerlingen voor informatie over het beheren van reacties van leerlingen.

Gerelateerde artikelen

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?