Kysymyksen luominen

Tämä artikkeli on tarkoitettu opettajille

 

 Opettajat voivat julkaista Classroomiin lyhyttä vastausta edellyttäviä kysymyksiä ja monivalintakysymyksiä. Kysymyksen julkaisemisen jälkeen voit seurata vastanneiden oppilaiden määrää Striimi-sivulla. Voit myös tehdä luonnoksia myöhemmin julkaistavista kysymyksistä tai julkaista kysymyksen yksittäisille oppilaille.

Kun oppilaat ovat palauttaneet valmiit työt, voit arvostella ja palauttaa ne takaisin oppilaille.

Jos et tiedä, onko ryhmällä Tehtävät-sivua, tutustu Onko ryhmälläni Tehtävät-sivu? ‑ohjeartikkeliin.

Ryhmälläni on Tehtävät-sivu

Jos sinulla ei ole Tehtävät-sivua, siirry tänne.

Kysymyksen luominen 
Huhtikuun 17. päivän 2019 jälkeen luoduissa ryhmissä Tehtävät-sivun viestit näkyvät yläreunassa.

Kun luot kysymyksen, voit

Kysymyksen luominen

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Klikkaa ryhmää ja sitten Tehtävät.
 3. Klikkaa näytön yläreunasta Luo ja sitten Kysymys.
  Luo kysymys
 4. Kirjoita otsikko ja mahdolliset ohjeet.
 5. Lyhyen vastauksen kysymyksissä oppilaat voivat kommentoida toistensa vastauksia ja muokata vastauksiaan. Voit ottaa vastausten vuorovaikutustoiminnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä seuraavilla asetuksilla:
  • Oppilaat voivat kommentoida toistensa vastauksia – Jos tämä asetus on käytössä Päällä, oppilas voi kysymykseen vastattuaan nähdä muiden oppilaiden vastaukset ja kommentoida niitä. Jos asetus on poissa käytöstä Ei päällä, oppilaat eivät näe toistensa vastauksia.
  • Oppilaat voivat muokata vastausta – Kun tämä asetus on käytössä, oppilas voi muokata vastaustaan lähetettyään sen.

Huom. Lyhyen vastauksen kysymyksissä ei ole merkkirajoitusta.

Julkaiseminen yhdelle tai useammalle ryhmälle

Klikkaa Vastaanottajat-kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja sitten valitse haluamasi ryhmät.
Valitse ryhmä

Huom. Et voi julkaista sisältöä eri ryhmiin kuuluville yksittäisille oppilaille. Useisiin ryhmiin lähetetyt julkaisut jaetaan ryhmien kaikille oppilaille.

Postaaminen yksittäisille oppilaille

Oletuksena kysymys postataan kaikille kurssin oppilaille, mutta voit lähettää kysymyksen myös yksittäisille oppilaille. Et kuitenkaan voi lähettää kysymystä yksittäisille oppilaille, elleivät kaikki heistä ole samalla kurssilla. Et myöskään voi julkaista sisältöä yli 100 oppilaalle kerrallaan.

 1. Klikkaa Kaikki oppilaat ‑kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja sitten poista valinta kohdasta Kaikki oppilaat.
  Valitse oppilaat
 2. Valitse oppilaat, joille haluat julkaista kysymyksen.

  Huom. Näet kurssin postausseinällä, kuinka monelle oppilaalle olet lähettänyt kysymykseen liittyviä viestejä. Saat oppilaiden nimet näkyviin klikkaamalla kysymyksen lukumäärä oppilasta ‑kohtaa.

Arvosanaluokan lisääminen

Voit pitää kysymykset järjestyksessä lisäämällä niihin arvosanaluokat. Arvosanaluokat osoittavat sinulle ja oppilaillesi, mihin luokkaan kukin kysymys kuuluu. Luokkia voivat olla vaikkapa Kotitehtävät ja Esseet. Opettajat näkevät luokat myös Arvosanat-sivulla.

Klikkaa Arvosanaluokka-kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja sitten valitse luokka valikosta.
Lisätietoja arvosanaluokista on artikkeleissa Arvosanaluokan lisääminen viesteihin ja Arvioinnin määrittäminen.
Valitse luokka.

Pistemäärän muuttaminen

Voit muuttaa tehtävän pistemäärää tai valita, että tehtävästä ei anneta arvosanaa. Tehtävän enimmäispistemäärä on oletuksena 100.

 1. Klikkaa arvoa Pisteet-kohdan vierestä.
  Pisteet
 2. Kirjoita uusi pistemäärä tai valitse Ei arvostella.
 3. Valitse Päivitä.

Monivalintakysymyksen luominen

 1. Klikkaa Lyhyt vastaus ‑kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja sitten Monivalinta.
  Valitse Monivalinta
 2. Klikkaa 1. vaihtoehto ja kirjoita ensimmäinen vastausvaihtoehto.
  Vaihtoehto
 3. Voit lisätä niin monta vaihtoehtoa kuin haluat klikkaamalla Lisää vaihtoehto.
 4. (Valinnainen) Jos haluat poistaa vaihtoehdon, klikkaa sen vierestä Poista Poista.
 5. Jos et halua oppilaiden näkevän yhteenvetoa vastauksista, valitse Poista käytöstä Poista käytöstä.

Palautuspäivän tai ‑ajan lisääminen

Oletuksena tehtävällä ei ole palautuspäivää. Voit muuttaa tämän asetuksen seuraavasti:

 1. Klikkaa Palautuspäivä-kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli.
  Ei määräpäivää
 2. Klikkaa Ei määräpäivää ‑kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli.
  Ei määräpäivää
 3. Klikkaa kalenterista haluamaasi päivää.
 4. (Valinnainen) Määritä palautusaika klikkaamalla Aika ja kirjoittamalla aika.

Aiheen lisääminen

 1. Klikkaa Aihe‑kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli.
  Ei aihetta
 2. Valitse seuraavista:
  • Luo aihe klikkaamalla Luo aihe ja kirjoittamalla aiheen nimi. 
  • Valitse aihe luettelosta klikkaamalla sitä.

Lue lisätietoja postausseinän järjestämisestä.

Liitteiden lisääminen

Voit lisätä kysymykseen liitemateriaaleja, kuten Google Drive ‑tiedostoja, linkkejä tai YouTube-videoita.

Jos haluat lisätä tiedoston, klikkaa Liitä Liitä. Valitse tiedosto ja klikkaa Lähetä.

Jos haluat liittää Google Drive ‑tiedoston, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Drive Google Drive.
 2. Valitse kohde ja klikkaa Lisää.
  Huom. Jos näet viestin, jonka mukaan sinulla ei ole oikeutta liittää tiedostoa, klikkaa Kopioi. Classroom tekee kopion, joka liitetään kysymykseen, ja tallentaa sen kurssin Drive-kansioon.

Jos haluat liittää YouTube-videon, klikkaa YouTube YouTube ja valitse liittämistapa:

 • Liitettävän videon hakeminen:
  1. Kirjoita hakukenttään avainsanoja ja klikkaa Haku Hae.
  2. Klikkaa videota ja sitten Lisää.
 • Videon linkin liittäminen:
  1. Klikkaa URL-osoite.
  2. Kirjoita URL-osoite ja klikkaa Lisää.

Jos haluat liittää linkin, valitse Linkki Linkki, kirjoita URL-osoite ja valitse Lisää linkki.

Jos haluat poistaa liitteen, klikkaa sen vierestä Poista Poista.

Kysymyksen postaaminen, ajoittaminen ja luonnoksen tallentaminen

Huom. Jos näet viestin, jonka mukaan sinulla ei ole oikeutta liittää tiedostoa, klikkaa Kopioi. Classroom tekee kopion, joka liitetään kysymykseen, ja tallentaa sen kurssin Drive-kansioon.

Voit postata kysymyksen välittömästi klikkaamalla Kysy.

Voit ajoittaa kysymyksen julkaistavaksi myöhemmin seuraavasti:

 1. Klikkaa Kysy-kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja sitten Aikatauluta.
 2. Klikkaa päiväyksen vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja valitse päivämäärä ja aika.
 3. Valitse Aikatauluta. Tehtävä postataan automaattisesti ajoitettuna päivänä ja aikana.
  Huom. Jos haluat ajoittaa kysymyksen toisellekin ryhmälle, ajoita se ensin yhdelle ryhmälle ja käytä kysymystä sitten uudelleen toisessa ryhmässä.

Jos haluat tallentaa kysymyksen luonnoksena, klikkaa Kysy-kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja sitten Tallenna luonnos.  

Voit nähdä ajoitetut kysymykset ja kysymysluonnokset klikkaamalla Tehtävät.

Kysymyksen muokkaaminen

Huom. Jos kysymys on julkaistu usealle ryhmälle, sen muokkaaminen yhdessä ryhmässä ei aiheuta muutoksia kysymykseen muissa ryhmissä.

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Klikkaa ryhmää ja sitten Tehtävät.
 3. Klikkaa kysymyksen vierestä Lisää Lisää ja sitten Muokkaa.
  Klikkaa Muokkaa
 4. Valitse seuraavista:
  • Postattu kysymys: Tee muutokset ja valitse Tallenna.
  • Ajoitettu kysymys: Tee muutokset ja valitse Aikatauluta.
  • Kysymysluonnos: Tee muutokset. Klikkaa sitten Kysy-kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja sitten Tallenna luonnos.
Koko ryhmälle tarkoitetun kommentin lisääminen kysymykseen
 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse näytön yläreunasta Tehtävät ja sitten haluamasi kysymys ja sitten Näytä kysymys.
 3. Voit lisätä koko ryhmälle tarkoitetun kommentin klikkaamalla näytön yläreunasta Kysymys.
  Lisää kommentti
 4. Klikkaa Lisää kommentti kurssille, kirjoita kommenttisi ja valitse Julkaise.
Kysymyksen käyttäminen uudelleen
Jos haluat käyttää kysymyksen uudelleen, tutustu ohjeartikkeliin Postauksen käyttäminen uudelleen.
Kysymyksen poistaminen

Jos poistat kysymyksen, kaikki siihen liittyvät arvosanat ja kommentit poistetaan. Luomasi tai oppilaiden luomat liitteet ja tiedostot ovat kuitenkin edelleen käytettävissä Drivessa.

Varoitus! Tehtävän poistoa ei voi kumota.
 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Klikkaa ryhmää ja sitten Tehtävät.
 3. Klikkaa kysymyksen vierestä Lisää Lisää ja sitten Poista. Vahvista klikkaamalla uudelleen Poista.

Oppilaiden mahdollisuus julkaista ja lukea kysymystä koskevia kommentteja

Oppilaat voivat kommentoida julkaisemiasi kysymyksiä. Kun luot kysymyksen, kerro ohjeissa, että haluat oppilaiden julkaisevan kommentteja, jotka näkyvät koko ryhmälle.

Sekä monivalintakysymyksissä että lyhyen vastauksen kysymyksissä oppilaat voivat lukea kommentteja ja vastata niihin. Lisäksi oppilaat voivat lähettää yksityisiä kommentteja opettajille.

Tehtävät-sivulla oppilas toimii seuraavasti:

 1. Oppilas klikkaa kysymystä.

 2. (Valinnainen) Oppilas näkee, kuinka monta kommenttia muut oppilaat ovat jättäneet. Hän pääsee lukemaan kommentit klikkaamalla lukumäärää.

 3. Jos oppilas haluaa lisätä kommentin, hän klikkaa Näytä kysymys.

Näytä kysymys

 1. Hän valitsee Lisää kommentti  ja kirjoittaa kommenttinsa.

Lisätietoja oppilaiden kommentointioikeuksien hallinnoinnista on oppilaiden viesti- ja jakamisoikeuksien määrittämistä käsittelevässä ohjeartikkelissa. Muista kommentointiasetuksista kerrotaan striimiin julkaisemista käsittelevällä sivulla.

Ryhmälläni ei ole Tehtävät-sivua

Kysymyksen luominen 

Kun luot kysymyksen, voit

Kysymyssivun avaaminen

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Klikkaa ryhmää.
 3. Osoita alareunasta Lisää Lisää ‑kohtaa ja sitten klikkaa Luo kysymys Luo kysymys.
 4. Kirjoita otsikko ja mahdolliset ohjeet.
 5. Lyhyen vastauksen kysymyksissä oppilaat voivat kommentoida toistensa vastauksia ja muokata vastauksiaan. Voit ottaa vastausten vuorovaikutustoiminnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä seuraavilla asetuksilla:
  1. Oppilaat voivat kommentoida toistensa vastauksia – Kysymykseen vastattuaan oppilas voi nähdä kurssikavereidensa vastaukset ja kommentoida niitä. Jos tämän toiminnon asetuksena on Poissa käytöstä Ei päällä, oppilaat eivät näe toistensa vastauksia.
  2. Oppilaat voivat muokata vastausta – Oppilaat voivat muokata vastaustaan lähetettyään sen.

Huom. Lyhyen vastauksen kysymyksissä ei ole merkkirajoitusta.

Julkaiseminen muille ryhmille

 1. Klikkaa Vastaanottajat-kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja sitten valitse haluamasi ryhmät.

Huom. Et voi julkaista sisältöä eri ryhmiin kuuluville yksittäisille oppilaille. Useille kursseille julkaistut postaukset jaetaan kurssien kaikille oppilaille.

Postaaminen yksittäisille oppilaille

Oletuksena kysymys postataan kaikille kurssin oppilaille, mutta voit lähettää kysymyksen myös yksittäisille oppilaille. Et kuitenkaan voi lähettää kysymystä yksittäisille oppilaille, elleivät kaikki heistä ole samalla kurssilla. Et myöskään voi julkaista sisältöä yli 100 oppilaalle kerrallaan.

 1. Klikkaa Kaikki oppilaat ‑kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja sitten poista valinta kohdasta Kaikki oppilaat.
 2. Valitse oppilaat, joille haluat julkaista kysymyksen.

  Huom. Näet kurssin postausseinällä, kuinka monelle oppilaalle olet lähettänyt kysymykseen liittyviä viestejä.  Saat oppilaiden nimet näkyviin klikkaamalla kysymyksen lukumäärä oppilasta ‑kohtaa.

Arvosanaluokan lisääminen

Voit pitää kysymykset järjestyksessä lisäämällä niihin arvosanaluokat. Arvosanaluokat osoittavat sinulle ja oppilaillesi, mihin luokkaan kukin kysymys kuuluu. Luokkia voivat olla vaikkapa Kotitehtävät ja Esseet. Opettajat näkevät luokat myös Arvosanat-sivulla.

Klikkaa Arvosanaluokka-kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja sitten valitse luokka valikosta.
Lisätietoja arvosanaluokista on artikkeleissa Arvosanaluokan lisääminen viesteihin ja Arvioinnin määrittäminen.
Valitse luokka.

Monivalintakysymyksen luominen

 1. Klikkaa Lyhyt vastaus ‑kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja sitten Monivalinta.
 2. Klikkaa 1. vaihtoehto ja kirjoita ensimmäinen vastausvaihtoehto.
 3. Voit lisätä niin monta vaihtoehtoa kuin haluat klikkaamalla Lisää vaihtoehto.
 4. (Valinnainen) Jos haluat poistaa vaihtoehdon, klikkaa sen vierestä Poista Poista.
 5. (Valinnainen) Jos et halua oppilaiden näkevän yhteenvetoa vastauksista, valitse Poista käytöstä Poista käytöstä.

Palautuspäivän tai ‑ajan lisääminen

Oletuksena vastauksella ei ole palautuspäivää. Voit muuttaa tämän asetuksen seuraavasti:

 1. Klikkaa Ei määräpäivää ‑kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja sitten Ei määräpäivää ja valitse päivämäärä.
 2. (Valinnainen) Määritä palautusaika klikkaamalla Aika ja kirjoittamalla aika.

Aiheen lisääminen

 1. Klikkaa Ei aihetta ‑kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli.
 2. Valitse sopiva vaihtoehto:
  • Luo aihe klikkaamalla Luo aihe ja kirjoittamalla aiheen nimi. 
  • Valitse aihe luettelosta klikkaamalla sitä.

Lue lisätietoja postausseinän järjestämisestä.

Liitteiden lisääminen

Voit lisätä kysymykseen liitemateriaaleja, kuten Google Drive ‑tiedostoja, linkkejä tai YouTube-videoita.

 • Jos haluat lisätä tiedoston, klikkaa Liitä Liitä. Valitse sitten tiedosto ja klikkaa Lähetä.
 • Jos haluat liittää Google Drive ‑kohteen, kuten dokumentin tai lomakkeen, toimi seuraavasti:
  1. Valitse Drive Drive.
  2. Valitse kohde ja klikkaa Lisää.

  Huom. Jos näet viestin, jonka mukaan sinulla ei ole oikeutta liittää tiedostoa, klikkaa Kopioi. Classroom tekee kopion, joka liitetään kysymykseen, ja tallentaa sen kurssin Drive-kansioon.

 • Jos haluat liittää YouTube-videon, klikkaa YouTube YouTube ja valitse liittämistapa:
  • Liitettävän videon hakeminen:
   1. Kirjoita Videohaku-kohtaan avainsanoja ja klikkaa Haku Hae.
   2. Klikkaa videota ja sitten Lisää linkki.
  • Videon linkin liittäminen:
   1. Klikkaa URL-osoite.
   2. Kirjoita URL-osoite ja klikkaa Lisää.
 • Jos haluat liittää linkin, klikkaa Linkki Linkki, kirjoita URL-osoite ja valitse Lisää.
 • Jos haluat poistaa liitteen, valitse sen vierestä Poista Poista.
Kysymyksen julkaiseminen, ajoittaminen ja luonnoksen tallentaminen

Huom. Jos näet viestin, jonka mukaan sinulla ei ole oikeutta liittää tiedostoa, klikkaa Kopioi. Classroom tekee kopion, joka liitetään kysymykseen, ja tallentaa sen kurssin Drive-kansioon.

 • Voit julkaista kysymyksen välittömästi klikkaamalla Kysy.
 • Jos haluat ajoittaa kysymyksen julkaistavaksi myöhemmin, klikkaa Kysy-kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja sitten Aikatauluta.
  1. Klikkaa päiväyksen vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja valitse päivämäärä ja aika.
  2. Valitse Aikatauluta. Kysymys lähetetään automaattisesti ajoitettuna päivänä ja aikana.
   Huom. Jos haluat ajoittaa kysymyksen toisellekin ryhmälle, ajoita se ensin yhdelle ryhmälle ja käytä kysymystä sitten uudelleen.
 • Jos haluat tallentaa kysymyksen luonnoksena, klikkaa Kysy-kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja sitten Tallenna luonnos.  
 • Jos haluat nähdä ajoitetut kysymykset ja kysymysluonnokset, klikkaa striimin yläosasta Tallennetut viestit.
Kysymyksen muokkaaminen
 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Klikkaa kurssia ja valitse sopiva vaihtoehto:
  • Jos haluat muokata julkaistua kysymystä, toimi seuraavasti:
   1. Klikkaa kysymyksen vierestä Lisää Lisää ja sitten Muokkaa.
   2. Tee muutokset ja klikkaa Tallenna.
  • Jos haluat muokata aikataulutettua kysymystä, klikkaa yläreunasta Tallennetut postaukset.
   1. Klikkaa kysymystä.
   2. Tee muutokset.
   3. Klikkaa Kysy-kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja sitten Aikatauluta.
  • Jos haluat muokata kysymysluonnosta, klikkaa yläreunasta Tallennetut viestit.
   1. Klikkaa kysymystä.
   2. Tee muutokset.
   3. Klikkaa Kysy-kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja sitten Tallenna luonnos.

   Huom. Kun kysymys on julkaistu usealle ryhmälle, sen muokkaaminen yhdessä ryhmässä ei aiheuta muutoksia kysymykseen muissa ryhmissä.

Kysymyksen käyttäminen uudelleen

Jos haluat käyttää kysymyksen uudelleen, tutustu ohjeartikkeliin Postauksen käyttäminen uudelleen.

Kysymyksen poistaminen
 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Klikkaa kurssia ja valitse sopiva vaihtoehto:
  • Julkaistun kysymyksen poistaminen:
   1. Klikkaa kysymyksen vierestä Lisää Lisää ja sitten Poista.
   2. Vahvista klikkaamalla uudelleen Poista.
  • Kysymysluonnoksen tai ajoitetun kysymyksen poistaminen:
   1. Klikkaa yläreunasta Tallennetut viestit.
   2. Klikkaa kysymyksen vierestä Poista Poista ja sitten Poista.
Oppilaiden mahdollisuus julkaista ja lukea kysymystä koskevia kommentteja

Oppilaat voivat kommentoida julkaisemiasi kysymyksiä. Kun luot kysymyksen, kerro ohjeissa, että haluat oppilaiden julkaisevan kommentteja, jotka näkyvät koko ryhmälle.

Monivalintakysymyksissä ja lyhyen vastauksen kysymyksissä oppilaat voivat lukea kommentteja ja vastata niihin. Lisäksi oppilaat voivat lähettää yksityisiä kommentteja opettajille.

Striimi-sivulla oppilas toimii seuraavasti:

 1. Oppilas etsii haluamansa kysymyksen.

 2. (Valinnainen) Oppilas näkee, kuinka monta kommenttia muut oppilaat ovat jättäneet. Hän pääsee lukemaan kommentit klikkaamalla lukumäärää.

 3. Jos oppilas haluaa lisätä kommentin, hän klikkaa kysymystä.

 4. Tämän jälkeen hän voi lisätä kommenttinsa valitsemalla Lisää kommentti .

Lisätietoja oppilaiden kommentointioikeuksien hallinnoinnista on oppilaiden viesti- ja jakamisoikeuksien määrittämistä käsittelevässä ohjeartikkelissa.  Muista kommentointiasetuksista kerrotaan striimiin julkaisemista käsittelevällä sivulla.
 
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?