Kysymyksen luominen

Tämä sivu on tarkoitettu opettajille. Siirry tänne, jos olet oppilas.

Opettajat voivat lähettää Classroomiin lyhyen vastauksen kysymyksiä ja monivalintakysymyksiä. Kysymyksen lähettämisen jälkeen voit seurata vastanneiden oppilaiden määrää kurssin postausseinällä. Voit myös tehdä luonnoksia myöhemmin lähetettävistä kysymyksistä tai lähettää kysymyksen yksittäisille oppilaille.

Kun oppilaat ovat palauttaneet valmiit työt, voit arvostella ja palauttaa ne takaisin oppilaille.

Kysymyksen luominen 

Kun luot kysymyksen, voit

 • lähettää sen vain yhdelle kurssille tai useille kursseille
 • lähettää sen yksittäisille oppilaille
 • luoda monivalintakysymyksen
 • lisätä siihen palautuspäivän tai ‑ajan
 • lisätä siihen aiheen
 • lisätä siihen materiaaleja.

Kysymyssivun avaaminen

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLisätietoja.

 2. Klikkaa kurssia.
 3. Siirry näytön alaosaan ja vie hiiri kohdan Lisää Lisää päälle ja sitten klikkaa Luo kysymys Luo kysymys.
 4. Kirjoita otsikko ja mahdolliset ohjeet.
 5. Lyhyen vastauksen kysymyksissä oppilaat voivat kommentoida toistensa vastauksia ja muokata vastauksiaan. Voit ottaa vastausten vuorovaikutustoiminnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä seuraavilla asetuksilla:
  • Oppilaat voivat kommentoida toistensa vastauksia – Kysymykseen vastattuaan oppilas voi nähdä kurssikavereidensa vastaukset ja kommentoida niitä. Jos tämän toiminnon asetuksena on Poissa käytöstä Ei päällä, oppilaat eivät näe toistensa vastauksia.
  • Oppilaat voivat muokata vastausta – Oppilaat voivat muokata vastaustaan lähetettyään sen.

Huom. Lyhyen vastauksen kysymyksissä ei ole merkkirajoitusta.

Kysymyksen julkaiseminen muillakin kursseilla

 1. Klikkaa Vastaanottajat-kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja sitten valitse kurssit, joille haluat lähettää kysymyksen.

Huom. Et voi lähettää kysymystä useiden kurssien yksittäisille oppilaille. Useille kursseille lähetetyt kysymykset jaetaan kurssien kaikille oppilaille.

Kysymyksen lähettäminen yksittäisille oppilaille

Oletuksena kysymys lähetetään kaikille kurssin oppilaille, mutta voit lähettää kysymyksen myös yksittäisille oppilaille. Et kuitenkaan voi lähettää kysymystä yksittäisille oppilaille, elleivät kaikki heistä ole samalla kurssilla. Et voi myöskään lähettää kysymystä yli 100 oppilaalle kerrallaan.

 1. Klikkaa Kaikki oppilaat ‑kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja sitten poista valinta kohdasta Kaikki oppilaat.
 2. Valitse oppilaat, joille haluat lähettää kysymyksen.

  Huom. Näet kurssin postausseinällä, kuinka monelle oppilaalle olet lähettänyt kysymykseen liittyviä viestejä.  Saat oppilaiden nimet näkyviin klikkaamalla kysymyksen lukumäärä oppilasta ‑kohtaa.

Monivalintakysymyksen luominen

 1. Klikkaa Lyhyt vastaus ‑kohdan vierestä alanuolta Alanuoli ja sitten Monivalinta.
 2. Klikkaa 1. vaihtoehto ja kirjoita ensimmäinen vastausvaihtoehto.
 3. Voit lisätä niin monta vaihtoehtoa kuin haluat klikkaamalla Lisää vaihtoehto.
 4. (Valinnainen) Jos haluat poistaa vaihtoehdon, klikkaa sen vierestä Poista Poista.
 5. (Valinnainen) Jos et halua oppilaiden näkevän yhteenvetoa vastauksista, valitse Poista käytöstä Poista käytöstä.

Palautuspäivän tai ‑ajan lisääminen

Oletuksena vastauksella ei ole palautuspäivää. Voit muuttaa tämän asetuksen seuraavasti:

 1. Klikkaa Ei palautuspäivää ‑kohdan vierestä alanuolta Alanuoli ja sitten Ei palautuspäivää ja valitse päivämäärä.
 2. (Valinnainen) Määritä palautusaika klikkaamalla Aika ja kirjoittamalla aika.

Aiheen lisääminen

 1. Klikkaa Ei aihetta ‑kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuoli.
 2. Valitse sopiva vaihtoehto:
  • Luo aihe klikkaamalla Luo aihe ja kirjoittamalla aiheen nimi. 
  • Valitse aihe luettelosta klikkaamalla sitä.

Lue lisätietoja postausseinän järjestämisestä.

Materiaalien lisääminen

Voit lisätä kysymykseen liitemateriaaleja, kuten Google Drive ‑tiedostoja, linkkejä tai YouTube-videoita.

 • Jos haluat ladata tiedoston, klikkaa Liitä Liitä. Valitse sitten tiedosto ja klikkaa Lähetä.
 • Jos haluat liittää Google Drive ‑kohteen, kuten dokumentin tai lomakkeen, toimi seuraavasti:
  1. Valitse Drive Drive.
  2. Valitse kohde ja klikkaa Lisää.

  Huom. Jos näet viestin, jonka mukaan sinulla ei ole oikeutta liittää tiedostoa, klikkaa Kopioi. Classroom tekee kopion, joka liitetään kysymykseen, ja tallentaa sen kurssin Drive-kansioon.

 • Jos haluat liittää YouTube-videon, klikkaa YouTube YouTube ja valitse liittämistapa:
  • Liitettävän videon hakeminen:
   1. Anna avainsanoja Videohaku-kohdassa ja klikkaa Haku Haku.
   2. Klikkaa videota ja sitten Lisää linkki.
  • Videon linkin liittäminen:
   1. Klikkaa URL-osoite.
   2. Kirjoita URL-osoite ja klikkaa Lisää.
 • Jos haluat liittää linkin, klikkaa Linkki Linkki, kirjoita URL-osoite ja valitse Lisää.
 • Jos haluat poistaa liitteen, valitse liitteen vierestä Poista Poista.
Kysymyksen julkaiseminen, ajoittaminen ja luonnoksen tallentaminen

Huom. Jos näet viestin, jonka mukaan sinulla ei ole oikeutta liittää tiedostoa, klikkaa Kopioi. Classroom tekee kopion, joka liitetään kysymykseen, ja tallentaa sen kurssin Drive-kansioon.

 • Voit julkaista kysymyksen välittömästi klikkaamalla Kysy.
 • Jos haluat ajoittaa kysymyksen julkaistavaksi myöhemmin, klikkaa Kysy-kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuolija sitten Aikatauluta.
  1. Klikkaa päiväyksen vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja valitse päivämäärä ja aika.
  2. Valitse Aikatauluta. Kysymys lähetetään automaattisesti ajoitettuna päivänä ja aikana.
   Huom. Jos haluat ajoittaa kysymyksen toisellekin kurssille, ajoita se ensin yhdelle kurssille ja käytä sitten kysymystä uudelleen.
 • Jos haluat tallentaa kysymyksen luonnoksena, klikkaa Kysy-kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuolija sitten Tallenna luonnos.  
 • Jos haluat nähdä ajoitetut postaukset ja luonnokset, klikkaa postausseinän yläosasta Tallennetut postaukset.
Kysymyksen muokkaaminen
 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLisätietoja.

 2. Klikkaa kurssia ja valitse sopiva vaihtoehto:
  • Jos haluat muokata julkaistua kysymystä, toimi seuraavasti:
   1. Klikkaa kysymyksen vierestä Lisää Lisää ja sitten Muokkaa.
   2. Tee muutokset ja klikkaa Tallenna.
  • Jos haluat muokata aikataulutettua kysymystä, klikkaa yläreunasta Tallennetut postaukset.
   1. Klikkaa kysymystä.
   2. Tee muutokset.
   3. Klikkaa Kysy-kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuolija sitten Aikatauluta.
  • Jos haluat muokata kysymysluonnosta, klikkaa yläreunasta Tallennetut postaukset.
   1. Klikkaa kysymystä.
   2. Tee muutokset.
   3. Klikkaa Kysy-kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuolija sitten Tallenna luonnos.

   Huom. Jos kysymys on lähetetty useammalle kurssille, sen muokkaaminen yhdellä kurssilla ei aiheuta muutoksia kysymykseen muilla kursseilla.

Kysymyksen käyttäminen uudelleen

Jos haluat käyttää kysymyksen uudelleen, tutustu ohjeartikkeliin Postauksen käyttäminen uudelleen.

Kysymyksen poistaminen
 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLisätietoja.

 2. Klikkaa kurssia ja valitse sopiva vaihtoehto:
  • Lähetetyn kysymyksen poistaminen:
   1. Klikkaa kysymyksen vierestä Lisää Lisää ja sitten Poista.
   2. Vahvista klikkaamalla uudelleen Poista.
  • Kysymysluonnoksen tai ajoitetun kysymyksen poistaminen:
   1. Klikkaa yläreunasta Tallennetut postaukset.
   2. Klikkaa kysymyksen vierestä Poista Poista ja sitten Poista.
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?