Een vraag maken

Dit artikel is voor docenten.

Als Classroom-docent kun je korte openvragen of meerkeuzevragen posten. Nadat je een vraag hebt gepost, kun je bijhouden hoeveel leerlingen de vraag hebben beantwoord. Je kunt ook conceptvragen maken om later te posten en een vraag posten voor individuele leerlingen.

Een vraag maken
In lesgroepen die na 17 april 2019 zijn gemaakt, verschijnen posts die op de pagina Schoolwerk worden geplaatst bovenaan.

Wanneer je een vraag maakt, kun je het volgende doen:

Een vraag maken

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenSchoolwerk.
 3. Klik bovenaan op Makenand thenVraag.
  Vraag maken
 4. Voer de vraag en eventuele instructies in.
 5. Bij korte openvragen kunnen leerlingen hun antwoord bewerken en op elkaar reageren. Je kunt deze opties in- of uitschakelen.
  • Leerlingen kunnen hun antwoord bewerken: Als je wilt toestaan dat leerlingen hun antwoord kunnen bewerken nadat ze het hebben ingeleverd, zet je de schakelaar op Ingeschakeld "".

   Opmerking: Leerlingen kunnen hun antwoord alleen bewerken voordat je ze een cijfer geeft.

  • Leerlingen kunnen op elkaars antwoorden reageren: Als je wilt dat leerlingen de antwoorden van hun klasgenoten kunnen zien en erop kunnen reageren nadat ze de vraag zelf hebben beantwoord, zet je de schakelaar op Ingeschakeld "".
   Als je niet wilt dat leerlingen elkaars antwoorden zien, zet je de schakelaar op Uitgeschakeld "".

Opmerking: Er is geen tekenlimiet voor korte openvragen.

Posten in een of meer lesgroepen

Klik onder Voor op de pijl-omlaag ""and thenselecteer de lesgroep(en) waarin je wilt posten.
Selecteer de lesgroep

Opmerking: Je kunt geen vraag posten voor individuele leerlingen in meerdere lesgroepen. Vragen die je in meerdere lesgroepen post, worden gedeeld met alle leerlingen in de lesgroepen.

Toewijzen aan een of meer leerlingen

Standaard wordt een vraag gepost voor alle leerlingen in de lesgroep. Je kunt een vraag ook voor individuele leerlingen posten. Dit kan echter niet als je de vraag in meerdere lesgroepen wilt posten. Je kunt een vraag ook niet posten voor meer dan honderd individuele leerlingen tegelijk.

 1. Klik naast Alle leerlingen op de pijl-omlaag ""and thenAlle leerlingen om de selectie van alle leerlingen ongedaan te maken.
  Selecteer de leerlingen
 2. Selecteer de leerlingen voor de vraag.

  Opmerking: Op de pagina Updates zie je bij de vraag het aantal leerlingen voor wie de vraag is gepost. Als je de namen van de leerlingen wilt zien, klik je bij de vraag op aantal leerlingen.

Een cijfercategorie toevoegen

Je kunt cijfercategorieën toevoegen aan vragen om deze te ordenen. Met cijfercategorieën zien jij en je leerlingen de categorie waar een vraag bij hoort, zoals Huiswerk of Werkstukken. Docenten zien de categorieën ook op de pagina Cijfers.

Klik onder Cijfercategorie op de pijl-omlaag ""and thenselecteer een categorie uit het menu.
Zie Een cijfercategorie toevoegen aan posts of Cijfers instellen voor meer informatie.
Selecteer een categorie

De puntwaarde wijzigen

Je kunt de puntwaarde van een vraag wijzigen of ervoor kiezen geen cijfer te geven aan een vraag. Standaard is de puntwaarde ingesteld op 100 punten.

 1. Klik onder Punten op de waarde.
  Punten
 2. Voer een nieuwe puntwaarde in of selecteer Geen cijfer.
  Opmerking: Als leerlingen een vraag beantwoorden waarvoor ze geen cijfer krijgen, tikken ze op Inleveren. Als leerlingen hun werk niet voor de inleverdatum inleveren, wordt de werkstatus Ontbreekt of Te laat ingeleverd. Bij werk zonder inleverdatum staat Toegewezen.

Een meerkeuzevraag maken

 1. Klik naast Kort antwoord op de pijl-omlaag ""and thenMeerkeuze.
  Selecteer Meerkeuze
 2. Klik op Optie 1 en voer de eerste antwoordoptie in.
  Optie
 3. Klik op Optie toevoegen en voeg zo veel opties toe als je wilt.
 4. (Optioneel) Als je een optie wilt verwijderen, klik je naast de optie op Verwijderen "".
 5. Als leerlingen een vraag inleveren, zien ze standaard een overzicht met antwoorden van hun klasgenoten. Als je deze functie wilt uitschakelen, zet je de schakelaar naast Leerlingen kunnen het lesgroepoverzicht zien op Ingeschakeld "".

Een inleverdatum of -tijd toevoegen

Standaard heeft een vraag geen inleverdatum. Ga als volgt te werk om dit te wijzigen:

 1. Klik onder Inleveren op op de pijl-omlaag "".
  Geen inleverdatum
 2. Klik naast Geen inleverdatum op de pijl-omlaag "".
  Geen inleverdatum
 3. Klik op een datum op de kalender.
 4. (Optioneel) Als je een inlevertijd wilt instellen, klik je op Tijdand then en voer je een tijd in.
  Opmerking: Werk wordt gemarkeerd als Ontbreekt of Te laat ingeleverd zodra de inleverdatum of -tijd is bereikt. Als je bijvoorbeeld wilt dat werk dat om 09:00 uur wordt ingeleverd, nog op tijd is, stel je de tijd in op 09:01 uur. Zie Werkstatus en antwoorden van leerlingen bekijken voor instructies om de status van werk te bekijken.

Een onderwerp toevoegen

 1. Klik onder Onderwerp op de pijl-omlaag "".
  Klik op
 2. Kies een optie:
  • Als je een onderwerp wilt maken, klik je op Onderwerp maken en voer je een onderwerpnaam in. 
  • Als je een onderwerp in de lijst wilt selecteren, klik je erop.

Meer informatie over hoe je de lesgroepupdates organiseert.

Bijlagen toevoegen

Je kunt materialen toevoegen aan de vraag, zoals Google Drive-bestanden, YouTube-video's en links.

Klik op Bijvoegen "" om een bestand te uploaden. Selecteer het bestand en klik op Uploaden.

Ga als volgt te werk om een Google Drive-bestand bij te voegen:

 1. Klik op Drive "".
 2. Selecteer het item en klik op Toevoegen.
  Opmerking: Als je de melding ziet dat je geen toestemming hebt om een bestand bij te voegen, klik je op Kopiëren. Classroom maakt dan een kopie om bij de vraag te voegen en slaat deze op in de Drive-map van de lesgroep.

Als je een YouTube-video wilt bijvoegen, klik je op YouTube "" en kies je een optie:

 • Een video zoeken om bij te voegen:
  1. Voer zoekwoorden in het zoekvak in en klik op Zoeken "".
  2. Klik op de videoand thenToevoegen.
 • Een link naar een video bijvoegen:
  1. Klik op URL.
  2. Voer de URL in en klik op Toevoegen.

Als je een link wilt bijvoegen, klik je op Link "". Voer de URL in en klik op Link toevoegen.

Als je een bijlage wilt verwijderen, klik je naast de bijlage op Verwijderen "".

Een conceptvraag posten, inplannen of opslaan

Opmerking: Als je de melding ziet dat je geen toestemming hebt om een ​​bestand bij te voegen, klik je op Kopiëren. Classroom maakt dan een kopie om bij de vraag te voegen en slaat deze op in de Drive-map van de lesgroep.

Als je de vraag meteen wilt posten, klik je op Vragen.

Ga als volgt te werk om de vraag in te plannen voor later:

 1. Klik naast Vragen op de pijl-omlaag ""and thenPlannen.
 2. Klik naast de datum op de pijl-omlaag "" en selecteer een datum en tijd.
 3. Klik op Plannen. De vraag wordt automatisch geplaatst op de geplande datum en tijd.
  Opmerking: Als je de vraag ook wilt inplannen voor een andere lesgroep, plan je deze eerst in voor één lesgroep en gebruik je de vraag opnieuw in de andere lesgroep.

Als je de vraag wilt opslaan als concept, klik je naast Vragen op de pijl-omlaag ""and thenConcept opslaan.  

Als je ingeplande en conceptvragen wilt zien, klik je op Schoolwerk.

Een vraag bewerken

Opmerking: Als een vraag in verschillende lesgroepen is gepost en je wijzigt deze in één lesgroep, wordt deze niet gewijzigd in de andere lesgroepen.

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenSchoolwerk.
 3. Klik naast de vraag op Meer ""and thenBewerken.
  Klik op Bewerken
 4. Kies een optie:
  • Voor een geposte vraag: Breng je wijzigingen aan en klik op Opslaan.
  • Voor een ingeplande vraag: breng je wijzigingen aan en klik op Plannen.
  • Voor een conceptvraag: Breng je wijzigingen aan. Klik naast Vragen op de pijl-omlaag ""and thenConcept opslaan.
Een lesgroepreactie toevoegen aan een vraag
 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik bovenaan op Schoolwerk and thende vraag and thenVraag bekijken.
 3. Klik bovenaan op Vraag om een lesgroepreactie toe te voegen.
  Lesgroepreactie toevoegen
 4. Klik op Lesgroepreactie toevoegen. Voer je reactie in en klik op Posten.
Een vraag opnieuw gebruiken
Zie Een post opnieuw gebruiken om een vraag opnieuw te gebruiken.
Een vraag verwijderen

Als je een vraag verwijdert, worden alle cijfers en reacties bij de vraag ook verwijderd. Bijlagen of bestanden die jij of de leerlingen hebben gemaakt, zijn nog wel beschikbaar in Google Drive.

Waarschuwing! Nadat een vraag is verwijderd, kan dit niet ongedaan worden gemaakt.
 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenSchoolwerk.
 3. Klik naast de vraag op Meer ""and thenVerwijderen.
 4. Klik nogmaals op Verwijderen om te bevestigen.

Zorgen dat leerlingen reacties bij een vraag kunnen zien of er reacties aan kunnen toevoegen

Als je een vraag maakt, kun je leerlingen vragen een lesgroepreactie achter te laten. Leerlingen kunnen lesgroepreacties lezen en erop reageren voor zowel meerkeuzevragen als korte openvragen. Leerlingen kunnen ook een privéreactie sturen naar een docent.

Zie Rechten instellen voor posten en delen voor leerlingen voor informatie over het beheren van reacties van leerlingen.

Gerelateerde artikelen

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?