ส่งงาน

คุณจะดูงานที่ได้รับมอบหมายได้ในหน้าสตรีม และส่งทางออนไลน์ใน Classroom ได้เมื่อทำเสร็จ จากนั้นครูจะเห็นและตรวจงานที่คุณส่ง

คุณส่งงานได้ 2 วิธี ดังนี้

 • หากต้องการแนบไฟล์ไปกับงาน โปรดไปที่ส่งงาน
 • หากไม่ต้องการแนบไฟล์ใดๆ ให้ไปที่ทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสิ้น

คุณจะแก้ไขงานได้หลังจากที่ส่งแล้ว แต่งานที่ส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นหลังจากวันที่ครบกำหนดจะถูกทำเครื่องหมายว่าล่าช้า

ส่งงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน

หากมีแบบฟอร์มแนบไปกับงาน

 1. คลิกแบบฟอร์มและตอบคำถาม
 2. คลิกส่ง จากนั้น ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น แล้วยืนยัน

  หากแบบฟอร์มนี้เป็นงานที่ต้องทำเพียงงานเดียว ระบบจะทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว

 3. คลิกเปิดงานหากมีงานที่ต้องทำมากกว่านี้

หากมีเอกสารที่มีชื่อของคุณแนบไปกับงาน

หากครูแนบเอกสารที่มีชื่อของคุณในชื่อเอกสาร นี่คือสำเนาส่วนบุคคลเพื่อให้คุณตรวจสอบและแก้ไข ครูจะสามารถตรวจสอบความคืบหน้าระหว่างทำงานก่อนคุณคลิกส่งได้

 1. คลิกภาพขนาดย่อเพื่อเปิดดูข้อมูล
 2. (ไม่บังคับ) ป้อนข้อมูลของคุณ
 3. คลิกส่ง แล้วยืนยัน

เมื่อคุณส่งงาน ครูจะเห็นเอกสารที่มีชื่อของคุณกำกับอยู่

แนบหรือสร้างไฟล์แนบสำหรับงานของคุณ

 1. หากครูแนบไฟล์มาด้วย ให้คลิกภาพขนาดย่อเพื่อเปิดดูข้อมูล
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการแนบไฟล์ ให้ทำดังนี้
  1. คลิก + เพิ่มหรือสร้าง จากนั้น ไดรฟ์ ไดรฟ์, ลิงก์ ลิงก์ หรือไฟล์แนบ ในส่วนงานของคุณ
  2. เลือกไฟล์แนบหรือป้อน URL สำหรับลิงก์ แล้วคลิกเพิ่ม
   หมายเหตุ: คุณไม่มีสิทธิ์แนบไฟล์ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ
   เพิ่มหรือสร้างไฟล์งาน
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการสร้างไฟล์แนบใหม่ ให้ทำดังนี้
  1. คลิก + เพิ่มหรือสร้างในส่วนงานของคุณ จากนั้น แล้วเลือกประเภทไฟล์ในส่วนสร้างใหม่

   ไฟล์ใหม่จะปรากฏภายใต้งานของคุณ

  2. คลิกที่ไฟล์แล้วป้อนข้อมูล
   หมายเหตุ: คุณสามารถแนบหรือสร้างไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการนำไฟล์แนบออก ให้คลิกนำออก ลบ
 5. (ไม่บังคับ) ในส่วนความคิดเห็นส่วนตัว ให้ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูแล้วคลิกโพสต์
 6. คลิกส่ง แล้วยืนยัน

  คลิก "ส่ง"

  สถานะของงานจะเปลี่ยนเป็นส่งแล้ว

หมายเหตุ: คุณยังดูงานของตนเองได้ในปฏิทินชั้นเรียน

ทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. (ไม่บังคับ) ในส่วนความคิดเห็นส่วนตัว ให้ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูแล้วคลิกโพสต์
 4. คลิกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น แล้วยืนยัน

  สถานะของงานจะเปลี่ยนเป็นส่งแล้ว

หมายเหตุ: คุณยังดูงานของตนเองได้ในปฏิทินชั้นเรียน

แก้ไขงานหลังจากส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. คลิกยกเลิกการส่ง แล้วยืนยัน

  คลิก "ยกเลิกการส่ง"

  ยกเลิกการส่งงานนี้เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมส่งงานนี้อีกครั้งก่อนวันครบกำหนด

 4. แก้ไขตามต้องการ
 5. (ไม่บังคับ) แนบไฟล์หรือลิงก์ใหม่
 6. (ไม่บังคับ) ในส่วนความคิดเห็นส่วนตัว ให้ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูแล้วคลิกโพสต์
 7. คลิกส่ง แล้วยืนยัน

  คลิก "ส่ง"

  สถานะของงานจะเปลี่ยนเป็นส่งแล้ว

หมายเหตุ: คุณยังดูงานของตนเองได้ในปฏิทินชั้นเรียน

สำคัญ: งานที่ส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นหลังจากวันที่ครบกำหนดจะถูกทำเครื่องหมายว่าล่าช้า แม้ว่าคุณจะเคยส่งงานก่อนหน้าวันที่ครบกำหนดแล้วก็ตาม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร