Oddawanie projektu

W zależności od projektu możesz oddać dokument, który przypisał do Ciebie nauczyciel, utworzyć własny dokument Google lub dodać pliki do projektu.

Jeśli chcesz edytować oddany projekt, możesz go wycofać. Pamiętaj jednak, że wszystkie projekty oddane lub oznaczone jako zrobione po terminie są zapisywane jako spóźnione.

Oddawanie projektu

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania  wybierz projekt.
 3. Aby dołączyć materiały:
  1. W sekcji Twoje zadania kliknij Dodaj lub utwórz a potem wybierz Dysk Google Dysk, Link Link lub Plik Załącz.
   Dodawanie i tworzenie plików do zadań
  2. Wybierz załącznik lub wpisz URL linku i kliknij Dodaj.
   Uwaga: nie możesz załączyć pliku, który nie jest Twoją własnością.
 4. Aby dołączyć nowy dokument:
  1. W sekcji Twoje zadania kliknij Dodaj lub utwórz a potem wybierz Dokumenty Dokumenty, Prezentacje Prezentacje, Arkusze Arkusze lub Rysunki.
   Nowy plik zostanie dołączony do Twojego zadania i otwarty.

   Dodawanie i tworzenie plików do zadań

  2. Kliknij ten plik i wpisz odpowiednie informacje.
   Uwaga: możesz dołączyć i utworzyć więcej niż jeden plik.
 5. (Opcjonalnie) Aby usunąć załącznik, obok jego nazwy kliknij Usuń Usuń.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz dla nauczyciela, w sekcji Prywatne komentarze wpisz komentarz i kliknij Opublikuj Opublikuj.
 7. Kliknij Oddaj i potwierdź tę czynność.

  Stan projektu zmieni się na Oddane.

  Kliknij Oddaj

Oddawanie testu

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania  wybierz projekt.
 3. Kliknij formularz i odpowiedz na pytania.
 4. Kliknij Prześlij a potem Oznacz jako zrobione i potwierdź tę czynność.
  Jeśli wypełnienie formularza jest jedynym zadaniem w projekcie, stan projektu zmieni się na Oddane.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli projekt wymaga wykonania innych czynności, kliknij Otwórz projekt.

Oddawanie zadania z dokumentem przypisanym do Ciebie

Jeśli nauczyciel dołączył do projektu plik z Twoim nazwiskiem, to jest to Twoja osobista kopia do sprawdzenia i edytowania. Nauczyciel może sprawdzać Twoje postępy podczas pracy, zanim klikniesz Oddaj
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania  wybierz projekt.
 3. Aby otworzyć przypisany plik, kliknij miniaturę ze swoim nazwiskiem. 
 4. Wpisz rozwiązanie zadania.
 5. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • W dokumencie kliknij Oddaj i potwierdź tę czynność. 
  • W Classroom kliknij Oddaj w zadaniu i potwierdź tę czynność.

   Kliknij Oddaj
   Stan projektu zmieni się na Oddane.

Oznaczanie projektu jako zrobionego

Uwaga: wszystkie projekty oddane lub oznaczone jako zrobione po terminie są zapisywane jako spóźnione, nawet jeśli wcześniej przesłano je w terminie.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania  wybierz projekt.
 3. (Opcjonalnie) W sekcji Komentarze prywatne dodaj komentarz prywatny dla nauczyciela i kliknij Opublikuj.
 4. Kliknij Oznacz jako zrobione i potwierdź tę czynność.

  Stan projektu zmieni się na Oddane.

Wycofywanie projektu

Uwaga: wszystkie projekty oddane lub oznaczone jako zrobione po terminie są zapisywane jako spóźnione, nawet jeśli wcześniej przesłano je w terminie. Jeśli wycofasz projekt, pamiętaj, by przesłać go ponownie przed upłynięciem terminu.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania  wybierz projekt.
 3. Kliknij Wycofaj zadanie i potwierdź tę czynność.
  Uwaga: to zadanie zostało wycofane. Prześlij je ponownie przed upłynięciem terminu.Kliknij Wycofaj zadanie

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?