ดูงานของชั้นเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน

คุณจะดูงานที่กําลังจะถึงกําหนดส่ง ประกาศ รวมทั้งดูงานที่ล่าช้าหรือยังไม่ได้ส่งในชั้นเรียนทั้งหมดได้ นอกจากนี้คุณยังจัดเรียงงานตามหัวข้อได้อีกด้วย

ดูงานที่กำลังจะถึงกำหนดส่งและประกาศล่าสุดได้

 1. แตะ Classroom ""

  ในการ์ดชั้นเรียนแต่ละรายการ คุณจะตรวจดูงานที่กำลัจะถึงกำหนดส่งในสัปดาห์หน้าได้สูงสุด 3 งาน

 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูรายละเอียด ให้แตะที่ชื่อของงาน
  งานที่ใกล้ส่งในการ์ดของชั้นเรียน

 ดูงานของชั้นเรียนทั้งหมด

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะดูรายการสิ่งที่ต้องทำที่ด้านบน

 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการจัดเรียงงาน ให้แตะมอบหมายแล้ว ยังไม่ได้ส่ง หรือเสร็จสิ้น
 4. แตะชื่องานเพื่อดูคำสั่งหรือความคิดเห็น
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูหรือซ่อนงานเป็นระยะเวลาที่ต้องการ ให้แตะลูกศรลง "" หรือลูกศรขึ้น ""

ดูงานทั้งหมดของคุณในชั้นเรียน

คุณจะดูรายการงานทั้งหมดของชั้นเรียนได้ และดูคะแนน ตรวจสอบงาน วันที่ครบกำหนด รวมถึงดูรายชื่องานที่ส่งช้ากว่ากำหนดหรือยังไม่ได้ส่งได้เช่นกัน นอกจากนี้คุณยังกรองงานตามชั้นเรียนได้ด้วย

 1. แตะ Classroom "" 
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้นงานของชั้นเรียน ""
 3. แตะงานของคุณ "" ที่ด้านบนขวา
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการกรองงาน ให้แตะตัวกรอง "" แล้วเลือกตัวเลือกมอบหมายแล้ว ส่งคืนแล้ว หรือยังไม่ได้ส่ง

ตรวจสอบงานที่ส่งล่าช้าหรือยังไม่ได้ส่ง

ครูจะเป็นผู้กำหนดนโยบายสำหรับงานที่ส่งล่าช้าในชั้นเรียนของคุณ แต่ Classroom ไม่ได้จำกัดไม่ให้คุณส่งงานหลังจากวันที่ครบกำหนด

เมื่อครูมอบหมายงานจะ ระบบจะทำเครื่องหมายงานเป็นมอบหมายแล้ว หากส่งงานไม่ตรงเวลา ระบบจะทำเครื่องหมายยังไม่ได้ส่งหรือเสร็จล่าช้า ทันทีที่ถึงวันหรือเวลาที่ครบกำหนด ตัวอย่างเช่น หากงานถึงกำหนดส่งเวลา 9:00 น. ให้ส่งงานภายใน 8:59 น. หากส่งเวลา 9:00 น. ก็ถือว่าล่าช้า

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน ""
 3. แตะงานของคุณ "" ที่ด้านบน
 4. แตะตัวกรอง ""จากนั้นยังไม่ได้ส่ง

ดูงานที่จัดเรียงตามหัวข้อ

ครูอาจจัดเรียงงานในหน้างานของชั้นเรียนตามหัวข้อ เช่น การบ้านหรือเรียงความ

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้นงานของชั้นเรียน ""
 3. แตะตัวกรอง "" แล้วเลือกหัวข้อ
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูคำสั่งหรือข้อเสนอแนะ ให้แตะที่โพสต์ 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร