ดูงานของชั้นเรียน

หน้านี้สำหรับนักเรียน

คุณจะดูงานของชั้นเรียนได้หลายวิธี ดังนี้

 • ดูงานที่ใกล้ส่งได้อย่างรวดเร็วในหน้า "ชั้นเรียน"
 • ดูงานทั้งหมดของชั้นเรียนในหน้า "งานของคุณ"
 • กรองงานตามชั้นเรียนในหน้า "สิ่งที่ต้องทำ"
 • ดูงานล่าสุดในหน้า "สตรีม"
 • ดูงานที่จัดเรียงตามหัวข้อในหน้า "งานของชั้นเรียน"

ดูงานที่ใกล้ส่ง

ในหน้าชั้นเรียน คุณจะเห็นงานที่มีกำหนดส่งภายใน 1 สัปดาห์ในการ์ดชั้นเรียน และจะเห็นชื่อพร้อมวันที่ครบกำหนดของรายการต่างๆ สูงสุด 3 รายการ


 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูรายละเอียด ให้คลิกที่ชื่อของงาน

  วันครบกำหนด

ดูงานทั้งหมดของคุณในชั้นเรียน

คุณจะดูรายชื่องานทั้งหมดได้ในหน้างานของคุณ และดูเกรด ตรวจสอบงาน วันที่ครบกำหนด รวมถึงดูรายชื่องานที่ส่งช้ากว่ากำหนดหรือยังไม่ได้ส่งได้เช่นกัน นอกจากนี้ก็ยังกรองงานตามสถานะต่างๆ ได้ นั่นคือ มอบหมายแล้ว ส่งคืนพร้อมคะแนน หรือเลยกำหนด พร้อมทั้งยังดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ได้ตามต้องการอีกด้วย เช่น ความคิดเห็นหรือไฟล์แนบ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. เลือกตัวเลือก 
  • คลิกงานของคุณ งานของคุณ ในการ์ดชั้นเรียน
   คลิก "งานของคุณ"
  • คลิกที่ชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน จากนั้นดูงานของคุณ
   คลิก "ดูงานของคุณ"
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูไฟล์แนบ ความคิดเห็น หรือรายละเอียดเพิ่มเติมของงานหรือคำถาม ให้คลิกชื่องาน จากนั้น ดูรายละเอียด
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการกรองงาน ให้คลิกมอบหมายแล้ว ส่งคืนพร้อมคะแนน หรือเลยกำหนดในส่วนตัวกรอง

กรองงานตามชั้นเรียน

ในหน้าสิ่งที่ต้องทำ คุณจะกรองงานตามชั้นเรียนและเห็นงานทั้งหมดที่มีสถานะต่อไปนี้

 • สิ่งที่ต้องทำ - งานที่ได้รับมอบหมายแต่ยังทำไม่เสร็จ คุณจะเห็นชั้นเรียนและชื่องานซึ่งระบบจัดกลุ่มไว้ในสถานะยังไม่ส่ง ไม่มีวันที่ครบกำหนด กำหนดส่งวันนี้ หรือกำหนดส่งภายในสัปดาห์ หรือหลังจากนั้น
 • เสร็จสิ้น - งานที่ทำเสร็จและส่งแล้ว คุณจะเห็นสถานะของงานว่าส่งแล้วหรือส่งช้า รวมทั้งคะแนนหลังจากที่มีการให้คะแนนแล้ว

หากต้องการดูงาน ให้ทำดังนี้


 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู ""จากนั้น สิ่งที่ต้องทำ
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการกรองงานตามชั้นเรียน ให้คลิกชั้นเรียนทั้งหมด แล้วเลือกชั้นเรียน

  เลือกชั้นเรียน

 4. คลิกชื่องาน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูงานที่ส่งแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้นแล้วเลือกชื่อเพื่อดูความคิดเห็น

  หากมีการให้คะแนนงานแล้ว ระบบจะแสดงคะแนนไว้ด้วย

ดูงานและประกาศล่าสุด

คุณจะดูงานและประกาศล่าสุดได้ในหน้าสตรีม โดยโพสต์ล่าสุดจะอยู่ที่ด้านบนสุดเสมอ


 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูคำสั่งหรือความคิดเห็น ให้คลิกงานหรือคำถาม

ดูงานที่จัดเรียงตามหัวข้อ

ครูอาจจัดเรียงงานในหน้างานของชั้นเรียนตามหัวข้อ เช่น การบ้านหรือเรียงความ


 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกงานของชั้นเรียนที่ด้านบน
 4. มองหาคำถาม คำถาม หรืองาน งาน ใต้หัวข้อ
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูคำสั่งหรือความคิดเห็น ให้คลิกโพสต์ จากนั้น ดูงานหรือดูคำถาม
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร