ดูงานของชั้นเรียน

หน้านี้สำหรับนักเรียน

คุณจะดูงานของชั้นเรียนได้หลายวิธี ดังนี้

 • ดูงานที่ใกล้ส่งได้อย่างรวดเร็วในหน้า "ชั้นเรียน"
 • ดูงานทั้งหมดของชั้นเรียนในหน้า "งานของคุณ"
 • กรองงานตามชั้นเรียนในหน้า "สิ่งที่ต้องทำ"
 • ดูงานล่าสุดในหน้า "สตรีม"
 • ดูงานที่จัดเรียงตามหัวข้อในหน้า "งานของชั้นเรียน"

ดูงานที่ใกล้ส่งในการ์ดชั้นเรียน

ใช้ได้เฉพาะใน Classroom เวอร์ชันเดสก์ท็อป

หากมีงานของชั้นเรียนครบกำหนดในหนึ่งสัปดาห์ คุณจะเห็นชื่อและวันที่ครบกำหนดได้ในการ์ดชั้นเรียน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูรายละเอียดให้คลิกชื่อ

  วันครบกำหนด

 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนหรือใส่หมายเลขความคิดเห็นในชั้นเรียน จากนั้น ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แล้วคลิกโพสต์ที่ด้านบน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงครู ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว จากนั้น ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แล้วคลิกโพสต์

ดูงานในหน้าสิ่งที่ต้องทำ

ในหน้าสิ่งที่ต้องทำ คุณจะเห็นงานทั้งหมดที่มีสถานะต่อไปนี้

 • สิ่งที่ต้องทำ - งานที่มอบหมายให้คุณแต่ยังทำไม่เสร็จ คุณจะเห็นชื่อชั้นเรียนและชื่องาน นอกจากนี้ คุณจะเห็นว่าระบบจัดกลุ่มงานไว้ในสถานะยังไม่ส่ง ไม่มีวันที่ครบกำหนด กำหนดส่งวันนี้ หรือกำหนดส่งภายในสัปดาห์ หรือหลังจากนั้น
 • เสร็จสิ้น - งานที่ทำเสร็จแล้วหรือส่งแล้ว คุณจะเห็นสถานะของงานว่าส่งแล้วหรือส่งช้า รวมทั้งคะแนนหลังจากที่มีการให้คะแนนแล้ว
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู เมนูจากนั้น สิ่งที่ต้องทำ
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการกรองงานตามชั้นเรียน ให้คลิกชั้นเรียนทั้งหมด แล้วเลือกชั้นเรียน

  เลือกชั้นเรียน

 4. คลิกชื่องาน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนหรือใส่หมายเลขความคิดเห็นในชั้นเรียน จากนั้น ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แล้วคลิกโพสต์ที่ด้านบน
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงครู ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว จากนั้น ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แล้วคลิกโพสต์
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูงานที่ส่งแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้นแล้วเลือกชื่อเพื่อดูความคิดเห็น

  หากมีการให้คะแนนงานแล้ว ระบบจะแสดงคะแนนไว้ด้วย

ดูงานในสตรีมของชั้นเรียน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูคำสั่งหรือความคิดเห็น ให้คลิกงานหรือคำถาม
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนหรือใส่หมายเลขความคิดเห็นในชั้นเรียน จากนั้น ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แล้วคลิกโพสต์ที่ด้านบน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงครู ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว จากนั้น ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แล้วคลิกโพสต์

ดูงานในหน้างานของชั้นเรียน

หากชั้นเรียนของคุณมีหน้างานของชั้นเรียน คุณจะดูงานของตัวเองได้ในหน้านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกงานของชั้นเรียนที่ด้านบน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูคำสั่งหรือความคิดเห็น ให้คลิกงาน จากนั้น ดูงานหรือดูคำถาม
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนหรือใส่หมายเลขความคิดเห็นในชั้นเรียน จากนั้น ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แล้วคลิกโพสต์ที่ด้านบน
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงครู ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว จากนั้น ป้อนความคิดเห็น จากนั้น แล้วคลิกโพสต์
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร