ดูงานของชั้นเรียน

หน้านี้สำหรับนักเรียน

คุณจะดูงานของชั้นเรียนได้หลายวิธี ดังนี้

 • ดูงานที่ใกล้ส่งได้อย่างรวดเร็วในหน้า "ชั้นเรียน"
 • ดูงานทั้งหมดของชั้นเรียนในหน้า "งานของคุณ"
 • กรองงานตามชั้นเรียนในหน้า "สิ่งที่ต้องทำ"
 • ดูงานล่าสุดในหน้า "สตรีม"
 • ดูงานที่จัดเรียงตามหัวข้อในหน้า "งานของชั้นเรียน"

ดูงานที่ใกล้ส่ง

ในหน้าชั้นเรียน คุณจะเห็นงานที่มีกำหนดส่งภายใน 1 สัปดาห์ในการ์ดชั้นเรียน คุณดูได้สูงสุด 3 รายการ ซึ่งจะแสดงที่ด้านล่างของการ์ด 

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูรายละเอียด ให้แตะชื่องานในการ์ดชั้นเรียน

ดูงานทั้งหมดของคุณในชั้นเรียน

คุณจะดูรายชื่องานทั้งหมดได้ในหน้างานของคุณ และดูเกรด ตรวจสอบงาน วันที่ครบกำหนด รวมถึงดูรายชื่องานที่ส่งช้ากว่ากำหนดหรือยังไม่ได้ส่งได้เช่นกัน นอกจากนี้ก็ยังกรองงานตามสถานะต่างๆ ได้ นั่นคือ มอบหมายแล้ว ส่งคืนพร้อมคะแนน หรือเลยกำหนด พร้อมทั้งยังดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ได้ตามต้องการอีกด้วย เช่น ความคิดเห็นหรือไฟล์แนบ

 1. แตะ Classroom Classroom 
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน งานของชั้นเรียน
 3. แตะงานของคุณ งานของคุณ ที่ด้านบนขวา
  หากต้องการดูรายละเอียดของงาน ให้แตะชื่องาน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการกรองงาน ให้แตะตัวกรอง "" แล้วเลือกตัวเลือก มอบหมายแล้ว ส่งคืนพร้อมคะแนน หรือเลยกำหนด
  หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม ให้แตะชื่องาน

กรองงานตามชั้นเรียน

ในหน้าสิ่งที่ต้องทำ คุณจะกรองงานตามชั้นเรียนและเห็นงานทั้งหมดที่มีสถานะต่อไปนี้

 • สิ่งที่ต้องทำ - งานที่ได้รับมอบหมายแต่ยังทำไม่เสร็จ คุณจะเห็นชั้นเรียนและชื่องานซึ่งระบบจัดกลุ่มไว้ในสถานะยังไม่ส่ง ไม่มีวันที่ครบกำหนด กำหนดส่งวันนี้ หรือกำหนดส่งภายในสัปดาห์ หรือหลังจากนั้น
 • เสร็จสิ้น - งานที่ทำเสร็จและส่งแล้ว คุณจะเห็นสถานะของงานว่าส่งแล้วหรือส่งช้า รวมทั้งคะแนนหลังจากที่มีการให้คะแนนแล้ว

หากต้องการดูงาน ให้ทำดังนี้

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะเมนู "" ที่ด้านบน
  แตะเมนู
 3. แตะสิ่งที่ต้องทำ (คุณอาจต้องเลื่อนลงไปที่ลงทะเบียน)
  คุณจะเห็นว่าระบบจัดกลุ่มงานไว้ในสถานะยังไม่ส่ง ไม่มีวันที่ครบกำหนด กำหนดส่งพรุ่งนี้ หรือกำหนดส่งภายในสัปดาห์ หรือหลังจากนั้น
 4. (ไม่บังคับ) แตะแท็บตัวกรอง "" จากนั้น เลือกชั้นเรียน หากต้องการกรองงานตามชั้นเรียน
 5. (ไม่บังคับ) แตะเพิ่มเติมหากต้องการดูรายชื่อกลุ่มทั้งหมด
  แตะชื่องานเพื่อดูคำสั่งหรือความคิดเห็น
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูงานที่ส่งแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น
  หากมีการให้คะแนนงานแล้ว ระบบจะแสดงคะแนนไว้ด้วย

ดูงานและประกาศล่าสุด

คุณจะดูงานและประกาศล่าสุดได้ในหน้าสตรีม โดยโพสต์ล่าสุดจะอยู่ที่ด้านบนสุดเสมอ

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน
  แตะ "การ์ดชั้นเรียน"
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูคำสั่งหรือความคิดเห็น ให้แตะงานหรือคำถาม

ดูงานที่จัดเรียงตามหัวข้อ

ครูอาจจัดเรียงงานในหน้างานของชั้นเรียนตามหัวข้อ เช่น การบ้านหรือเรียงความ

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน
   แตะ "การ์ดชั้นเรียน"
 3. แตะงานของชั้นเรียน งานของชั้นเรียน
 4. มองหาคำถาม คำถาม หรืองาน งาน ใต้หัวข้อ
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูคำสั่งหรือข้อเสนอแนะ ให้แตะโพสต์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร